Krf har blitt reddet fra kommunistene – Vi ekte kristne tar over partiet

kristelig_folkeparti_logo.svg

 

Smyrna Menighet og andre ekte kristne har reddet Kristelig Folkeparti fra kommunistene og satanistene.

Etter den store splittelsen der satanist-kommunistene led nederlag, er partiet på kort sikt litt svekket. Men i det lange løpet er partiet veldig styrket da Gud igjen får spille en rolle i dette partiet.

På vegne av flere fylkespartiet er Smyrna Menighet med på å stille KrF lister til årets kommune og fylkesvalg. Et valg som blir et verdivalg.

Krf vil å våre kommuner stille til valg på flere av Smyrna Menighet sine grunnverdier. Disse grunnverdiene er bl.a at all kultur-marxistisk løgn-lære om at jorden er rund og at all darwinisme må fjernes fra skolene og bibliotekene.

En annen verdi som vi vil stille til valg på er ekte feminisme. Feminisme som fører kvinnen tilbake til hjemmene der de føder og pleier sine fjorten barn og der mannen er læreren i huset.

Krf i de kommuner der vi stiller lister for dem vil også gå til valg på at kvinner ikke har adgang til å parkere sine biler på offentlige parkeringsplasser da kvinner ikke har noen plass bak rattet.

Alle kommuner må også innstille på at offentlige bygninger ikke tillater adgang til kvinner som går i bukser da slike kvinner håner Gud og leder til spredning av mer lesbisisme.

Alt tyder på at vi ekte kristne vil stille KrF lister i over 30 kommuner og 2 fylker. Dette vil gi KrF og Gud et nytt håp om at de i 2021 kan komme til makten igjen i Norge slik at Gud igjen kan velsigne vårt dyrbare fedreland.

KrF sin vei går gjennom Smyrna Menighet og Gud.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

 

 

Advertisements

Esben Benestad må arresteres og forvises til Bjørnøya !!

esbenbenestad

Esben Benestad har i de siste 20 årene levd som et perverst menneske der han lever som både mann og kvinne på en og samme tid.

Han har også brukt sitt liv og sin status som kjendis til å spotte Gud og alle oss kristne hver eneste dag. Hele hans liv er en eneste stor markedsføring for den evige fortapelse bak helvetes porter.

I alle medier og på skoler hevder denne Grimstad mannen at kvinner har en seksualitet og at seksualitet er til for å nytes. Dette er som kjent barbarisk hedenskap. De som tar Esben Benestad alvorlig vil selv lide helvetes pinsler når den dagen kommer.

Han kaller seg sexolog og skjuler sin barbariske hedenskap, hedenskap vi nordmenn forlot 2000 år siden, bak denne logien. Han har endog utpekt seg selv som professor i denne hedenskapen.

En ting er sikkert: Han vet ingenting om sexologi. Dette er det kun vi som tror på Gud som har kunnskap om. Vi vet at det er kvinnens jobb å føde så mange barn som mulig og at denne akten der mann og kvinne lager liv varer knapt nok et minutt før dette livet blir til. Det er dette som er sexologi. Fakta-basert sexologi.

Esben Benestad er en svindler og en tyv der han mottar penger som en autoritet på noe som han ikke har den fjerneste anelse om.

Ikke nok med det. Men hans svindel og bedrageri har ført mange til evig fortapelse. Og det er det aller verste.

Det er derfor ikke mer enn rett og riktig at han og de andre sexologene arresteres og forvises til Bjørnøya der de kan skape noe som vi nordmenn virkelig trenger: Tomater.

Der kan man sette opp drivhus og gro tomater som vi nordmenn kan nyte godt av. Og de vet allerede mer om dyrking av tomater på Bjørnøya enn sexologi så det skulle ikke være noe problemer. For å ikke snakke om kultursjokk.

Norge har bruk for Gud og hans lære til oss. Norge har også bruk for gode saftige tomater. Norge har ikke bruk for Esben Benestad og dets like. Send dem til Bjørnøya pr omgående slik at vi kan nyte godt av gode saftige tomater.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

KKN står for Guds ord og vil derfor avskaffe det norske demokratiet.

250px-Jan-Aage_Torp_portrett

 

Smyrna Menighet kan ikke få fullrost Kristen Koalisasjon Norge for endelig å ha tatt avstand fra de franske sataniske styggedommene demokrati og ytringsfrihet.

Dette har de vist ved å gi sin ærespris til Polen og den polske regjeringen. Polen og den polske regjering har i de siste årene demonstrert at de vil rive ned denne sataniske styggedommen demokrati og ytringsfrihet. Polen er nå i ferd med å bli et enhets tanke land under den kristne nasjonale verdi. Dog katolsk men det kan de lett omstille til sann kristendom under president Trump sin veiledning.

Jan Aage Torp og Finn Jarle Sæle har i sin pris hyllet Polen for dets avskaffing av demokrati og ytringsfrihet.

Jan Aage Torp og Finn Jarle Sæle har også fremhevet Polen sin behandling av jøder som et eksempel andre må følge. Som kjent har Polen eliminert 80 % av sin jødiske befolkning i de siste 100 årene og Kristen Koalisjonen har rost Polen for denne behandlingen av deres jøder.

Vi er meget glade for at Kristen Koalisasjonen i Norge nå hyller land og politikere som jobber aktivt med å avskaffe demokrati og ytringsfrihet, denne sataniske styggedommen som er imporert fra Frankrike.

Vi ser frem til å arbeide med Kristen Koalisasjonen i deres videre arbeid med å avskaffe demokratiet og ytringsfrihetens diktatur i Norge. Norge er bedre tjent med et totalitært anti kultur-marxistisk styre som er ledet av Smyrna Menighet, Jan Aage Torp og Finn Jarle Sæle.

Til sammen vil vi lede Norge som lever i pakt med Gud.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Smyrna Menighet er Norges eneste egentlige feminister !

anstendigdame

Norges største egentlige feminister er Smyrna Menighet !

Smyrna Menighet vil frigjøre alle kvinner fra det åket og den torturen de i dag lever under.

Det er et åk og en tortur der de går i bukser, kjører bil, er utearbeidende, bestemmer over menn, føder færre enn fjorten barn, er lesbiske, påtvinges seksuelle følelser, må stemme ved valg og leve et liv i strid med Gud.

Dette er et åk som Smyrna Menighet vil befri dem fra.

Det er derfor vi er feminister, Norges eneste organiserte egentlige feminister.

Smyrna Menighet vil befri kvinnene fra dagens unaturlige liv og føre dem tilbake til der Gud har bestemt at de skal være.

Ekte feminisme er å la kvinnene få lov til å være i sine hjem der de føder fjorten barn. Ekte feminisme er å la kvinnene få lov til å tjene sin mann og være menn underdanige. Ekte feminisme er å tillate dem å gå i skjørt og med et sømmelig hodeplagg. Alt dette er det kvinner ønsker mest av alt. Et liv i sine hjem der de er til for å tjene den utearbeidende mannen.

Og vi støtter varmt de naturlige kvinnelige ønskene om å leve i harmoni med Gud. Det er derfor vi i Smyrna Menighet er feminister.

Ingen er større feminister og mer venn av kvinners rettigheter enn Smyrna Menighet.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

 

 

 

Nrk hetser Jesus igjen – sender gudstjeneste fra Oslo Øst.

468_2010_01_12_142352

NRK sitt hat mot Jesus og alt som lukter av kristendom kjenner ingen grenser.

Det siste eksempelet er at de i dag, på vår hellige dag, sendte en gudstjeneste fra en “kirke” i Oslo Øst. Dette i full vitende om at intet sant kristent menneske med selv respekt vil bevege seg i de trakter av Norge. I den delen av Norge holder man seg bare til Europaveiene og riksveiene. Det med lukkede vinduer og avslått air-condition. Og med et stivt, kristelig blikk på traffikken foran ens bil.

At gudstjenesten også ble forrettet av et medlem av AKP (m-l) var som forventet. I NRK må man som prest være en glødende kommunist og kultur-marxist for å få lov til å preke fra prekestolen i en “gudstjeneste” som NRK sender på TV.

Man må som prest selvsagt ikke skille seg ut blandt de revolusjonerende, blodtørstige barbariske kommunister og kultur-marxister i NRK sin sendetid !!!!!!!

Har NRK noensinne sendt en ekte gudstjeneste med en begavet, sivilisert prest på Oslo sin vestkant ? Her blir vi svar skyldig. Det samme blir også NRK som i et halvt år har nektet å besvare våre ukentlige brev om dette spørsmålet.

NRK er og forblir et kommunistisk rottereir der de håner Jesus og oss sanne kristne. Nå også med en gudstjeneste på 1. Juledag fra Oslo Øst.

Kun en grunnleggende omvelting av Norge vil forandre NRK.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

Skal vi synes synd på de hjemløse uteliggerene ?

homeless

Skal vi synes synd på de som tilbringer jula utendørs og uten hjem ?

Det er mange som synes synd på de uteliggerene og tiggerene man finner rundt i Oslo og resten av landet i disse dager. Det er enkelte som vil gi disse en bolig og penger.

De som tenker denne type tanker, tenker satanistiske tanker.

Uten unntak er det de hjemløses sin feil at de har blitt hjemløse. De har alle forkastet den sanne Gud some vi lærer alle om her i Smyrna Menighet.

De som ligger ute eller på fattighus er uten unntak ateister og satanister. De er medlemmer av Human Etisk Forbund og derfor banner i annethvert ord. De drikker og de horer som en sann human-etiker.

De har derfor skylden selv for at de er hjemløse.

Den beste måten å hjelpe disse hjemløse på er å forkynne det sanne Guds ord til dem der de er. Når de har kommet til tro på den sanne Gud vil resten ta seg av  seg selv. Det er derfor ikke ingen grunn til å gi dem penger eller en seng. Noe slikt vil bare føre til at de forblir satanister og human-etikere.

Det eneste gode man kan gjøre ovenfor hjemløse på en kald kveld er å forkynne Guds sanne ord til dem.

Vi ønsker alle våre lesere en god jul og et godt nyttår.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

 

 

Er menstruerende kvinner mordere ?

Julie Andrews i The Sound of Music

Kvinner har sin menstruasjons syklus en gang hver måned fra de er tenåringer til ute i midten av deres førtiår.

Hver måned blir altså et egg, som kvinnen har avvist som et menneske, støtt ut av kvinnens kropp og dør.

Dette er på en måte drap da det er kvinnens plikt å føde barn. I deres egoisme og opprør mot Gud velger de altså å støte fra seg et liv og å drepe det.

Det er misforstått godhet å støtte kvinner når de menstruerer. For det de gjør er synd og opprør mot Gud.

Guds ord sier klart at menstruerende kvinner forbryter seg mot Gud og må behandles med den forakt de fortjener.

Det er derfor vi nå vil nekte adgang til kvinner som er i den uka de menstruerer. Disse burde befinne seg hjemme og holde seg borte fra jobb og den kristne kirke mens de menstruerer.

Disse burde også holde seg helt borte fra alle offentlige steder da de på en måte begår drap på det ufødte liv.

Vi Gud for at han har gitt oss visdom i denne saken og vi håper at det norske samfunn også får denne visdommen.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet