Sissel Kyrkjebø sender klage på Jan Kåre Christensen muren til Plan og Bygnings Etaten i Oslo.

Den tidligere folkekjære artisten Sissel Kyrkjebø er en ivrig turgåer. Når hun går tur i Oslo, er det som regel gjennom Krokstien der Jan Kåre Christensen og hans berømte mur nå befinner seg.

Denne muren har vært gjenstand for klager, bøter, regn, snø, tennisballer, rev og fotografer.

Dette har tydeligvis irritert opp Sissel Kyrkjebø som har sendt en anonym klage til Oslo Plan & Bygningsetat.

Klagen lyder som følger (kopi fra saksdokumentene i saken)

Oslo Plan- og bygningsetaten Postboks 364, Sentrum . 0102 Oslo
Kotta tt OSLO KOMM UNE PLAN-. OG BYGNING SETATEN
1 0 0ES. 2020 swxswRQg lS701 3 4
Ad. Krokstien 2 c i Oslo kommune
Jeg går tur i området Stormyrveien / Krokstien på Hellerud toppen. For flere år siden ble det bygget en noe skjemmende mur utenfor eiendommen Krokstien 2 c som ligger i Stormyrveien. Antar at det tidligere heter Stormyr veien 3 i Oslo. Foruten at det er veldig skjemmende så må den være ulovlig bygget. Det kan se ut til at det går for langt ut i veien og er altfor høy. Dette gjelder spesielt i vinterhalvåret når snøen legger seg i veien. Tidligere ble brøytet snø lagt inn mot mur og tomt. Dette fordi på andre siden av veien er det inngang til en bolig. Nå er det helt umuli g af rensket bort snøen der i lange perioder. {eier burde ha betalt bort kjøring av snøen løpende) Nå er det umulig å legge snøen der hvis barn og voksne skal bruke veien om det er t il en idrettsplass eller til bussholdeplassen 100 m lenger bort . Stormyrveien har ikke fortau og unger som går langs veien når de skal gå til en idrettsplass som ligger rett innenfor marka. Dett e er en idrett splass som er bygd av Oslo Kommune og Hellerud grenda borett slag. Denne brukes av alle barn ikring området. Når de som kommer fra Stormyrveien går langs
muren og bussen kommer samtidig blir det en veldig trang passasje. Ofte må bussen stå i ro til barna har gått forbi den trafikkfarlige muren. Ser med gru på hver gang om det går bra eller om det er barn som havner under bussen. Her må kommunen gjøre noe og det straks. Sunn fornuft tilsier at dette må være ulovlig bygget mur og altfor langt ut i veien. Tidligere lå det en mur som bar e var ca SO cm høy og mye lengre inn på tomta. På den måten utgjorde den aldri noe fare verken for gående voksne eller barn. Barn har heller ikke alltid så lett for avurdere farene som er mellom buss/ store biler og mur. For meg ser det ut til at noen bare har tatt seg til rette for autvide sin egen lille tomt.

Dermed har nå Sissel Kyrkjebø for fullt kastet seg inn i saken og har brukt og vil fortsette å bruke sin julekonserter plattform (en av våre menighets medlemmer tipset oss om saken etter at Sissel Kyrkjebø i går avbrøt konsert med en 10 minutters lang utskjelling av Jan Kåre Christensen) denne julen og utover i neste år gjennom andre konserter. Hun avholder rundt 100 konserter i året og hun er i harnisk over Jan Kåre Christensen muren.

Jan Kåre Christensen sitt allerede spennende liv har dermed blitt endel mer spennende.

Vi viser til Sissel Kyrkjebø for videre kommentarer og komplett liste over hennes kommende konserter.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet