Kvinner Og Klær (KK) – Perversiteten og utuktens sted på nettet

sodoma og gomorra.jpg

De mer eksperiment søkende sjeler i vår menighet har gjort oss oppmerksom på nettstedet KK. I min ungdom het dette ukebladet Kvinner Og Klær. Det var et sted der ærbare kristne kvinner kunne lære seg de siste strikke og mat oppskriftene for gensere til deres herre; deres ektemann.  Det var da og i min ungdom.

I dag har jeg fått se noe som har gitt meg dyp uro. I disse dager da Norge skal sende hundretusener av menn ut i krig mot Frankrike. I en dag og en time der Norges væpnede styrker mer enn noensinne må stole på at Norges kvinner er ærbare, gudsfryktige, gode støtter og troverdige kvinner, blir vi gjennom linker fra en av de store avisene møtt med de verst tenkelige perversjoner i KK sitt nettsted.

Hva jeg så der inne i KK sitt nettsted trosser enhver beskrivelse. Det var persversjoner og perversjoner opp og opp i mente. Stanken av den kloakken blir det vanskelig å fjerne fra mitt kontor der jeg i dyp fortvilelse leste gjennom noe av det vi kan finne i KK.

Det er helt klart at de som skriver i KK er mennesker med en dypt pervertert bunnløs skamløs sjel som kun bruk av den strengeste tenkelig straff kan gi vårt samfunn beskyttelse i mot. For beskyttelse mot KK i disse krigstider trenger Norge !

KK er et forferdelig nettsted som det ikke finnes noen som helst form for unnskyldning for. Måtte vi se dets totale tilintetgjørelse før Norge går til krig i mot Frankrike.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

 

 

Kan kvinnelige idrettsutøvere bli ansvarsfulle kristne mødre ?

Her mens mange nordmenn forlyster seg med de olympiske lekene nede i Argentina, er vi heller mer bedrøvet og bekrymret for de kvinner som deltar i de lekene.

Det ser alt annet enn sømmelig kristent ut der de kvinnene blir svette og stresset under disse lekene. Det er helt klart at de her er besatt av demoner og det mange av dem.

Disse demon besatte kvinnene blir så holdt frem som forbilder for unge jenter og kvinner. Det er som å si at satan er idealet for oss alle. Noe som ved Guds under selvsagt er feil.

Selvfølgelig er det disse Gudshatende ateistene som har ansvaret for alle disse ulykkene og demonene som rammer disse kvinnene. Kvinner som vil lide ondt og i store smerter for resten av sitt liv. Slik alle de olympisk vinnende kvinner gjør i dag.

I et anstendig krisent samfunn er kvinnens eneste oppgave å føde barn, ta vare på dem og være mannen til behag. Så får vi menn heller krige og gå på arbeide. Dette er ikke kvinnens jobb da hennes jobb er kun i hjemmet.

Det er direkte sykt at det finnes kvinner som driver med idrett. Det er også et hån mot Gud samt ulydighet mot Ham.

Det sier seg selv at ingen av disse kvinnene som i neste uke kommer hjem fra Argentina, med eller uten olympiske seire noensinne vil bli vellykede mødre. De vil for alltid være ansvarlige for utilpassede og ulydige unger og mennesker. De som de føder og oppdrar, vil alltid bli til sorg for samfunnet der de lever i ulydighet mot Gud. De er en belastning og koster statskassa milliarder av kroner hvert år.

De kvinner som lever i lydighet mot Gud og følger Hans naturlover, vil føde meget vellykkede, lykkelige barn som vil ære og være lydig mot Gud i hele sitt liv. Og det er slike mennesker vi i Norge trenger mest av alt.

Idrett er og forblir et stort samfunnsproblem som kun en full frelse vil løse. Norge må bli frelst for Gud.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

De hedenske olympiske leker – sivilisert menneskeofring til hedenske guder

Til vår alles store overraskelse er det faktisk noen som følger med på hva som skjer i disse olympiske lekene nede i Rio Di Janeirro, Argentina.

De olympiske leker er i sin helhet en hvitvasking av hva de olympiske leker egentlig dreier seg om. Nemlig forspillet til ofring av mennesker til de Greske guder. Først løp og kastet man steiner. Deretter, når publikum hadde nådd en massesuggesjon, ofret man mennesker til de Greske gudene. Mange mennesker. Det var en orgie i hedensk barbarisme.

Og dette har nå blitt til noe langt bedre (?). Nemlig folkeforlystelse på TV og diskusjonstema blandt folk flest. Men selvsagt ikke hos oss der slik barbarisk hedenskap ikke har noen plass. Hos oss har Gud fokuset.

Vi er i sorg over at Norge nå gir seg hen til barbarisk hedenskap foran TVen. Når vi kommer til makten, vil dette selvsagt ikke bli tillatt. Ei vil vi sende deltakere til slik hedenskap og barbarisme.

Det gjør ikke saken noe bedre at de fleste deltakere er så fulle på brennevin, øl og vin når de deltar i lekene. Doping er et stort problem der nede i disse hedenske lekene. Slik drukkenskap tar vi selvsagt fullstendig avstand fra.

Vis Satan og all denne barbariske hedenskapen ryggen. Skru av TVen og gi dere heller hen i bønn og botsgjerninger.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

Smyrna Menighet, Stavanger 1950 – 2000 har overført navnet Smyrna Menighet til oss !

Vi har den glede å ha herr Salomonsen som medlem av Smyrna Menighet.

Herr Salomonsen som han bare kaller seg, var medlem av Smyrna Menighet i Stavanger fra han var 14 år gammel i 1952 til menigheten gikk i dvale rundt årtusenskiftet.

Han og Herr Andreassen er de eneste gjenlevende medlemmer av den opprinnelige Smyrna Menighet som eksisterte fra 1950 til rundt årtusenskiftet. De er de eneste som har noen rett til Smyrna Menighet navnet.

Mellom 1950 og årtusenskiftet hadde Smyrna Menighet rundt 500 medlemmer.

De to gjenlevende Smyrna Menighet medlemmene er mildt sagt rasende på at en bedrager som bare tok navnet Smyrna Menighet for å bruke det til sin hevnaksjon mot en pastor.

Herr Andreassen og Herr Salomonsen føler at den som tok over Smyrna navnet uten deres godkjennelse bare er en svindler og en simpel tyv. De to har derfor overført Smyrna Menighet navnet til vår menighet som de mener er den eneste sanne Smyrna Menighet navnet.

Denne tyven sin menighet er den falske Smyrna Menighet mens vår menighet er den eneste sanne Smyrna Menighet. Og det har vi to signerte brev som bevis for.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

 

 

 

Rapport fra Sameland

Vi har nettopp kommet tilbake fra Kautokeino, Maze og Karasjok.

Vi hadde mange fine møter der oppe med sanne kristne. Sanne kristne som har lyst til å sette opp en lokal avdeling av Smyrna Menighet. Dette er under vurdering.

Vi møtte sanne kristne som hadde lite materiell rikdom og mye åndelig rikdom. Så mye at dette er rike mennesker i himmelen og fattige mennesker på denne jord. Det var så vi følte oss ubekvem med våre sølvfargede Mercedes-Benz cabrioleter. Biler som gikk bra sammen med reinsdyrene der oppe, rent fargemessig.

Vi hadde en fin tid der oppe i midnattsolen og vi fikk frelst mange fra et liv i synd og elendighet. Mange har kommet til en kristen tro i de siste dagene gjennom vårt nærvær blandt samene.

Sameland er en fin misjonsmark og vi skal returnere mange ganger til Sameland for å frelse og veilede befolkningen der til et liv i Jesus. Vi skal først begynne med å omvende dem fra å snakke deres hedenske språk samt slutte med denne djevelske joikingen deres. Vi har også våre tvil til om disse gammene de bruker er sømmelig og kristelig.

Vi kommer snart tilbake til Sameland og med mer beretninger i denne bloggen om misjonsmarken Sameland.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

Kongelig skilsmisse: Kongen og hans hus må gå av

Kongens datter Marta Louise og hennes ektemake Ari har tatt ut skilsmisse. Det kan alle mediene melde i dag.

Ari Behn har i alle år vært en frimurer og en venn av Frankrike. Hans familie innvandret til Norge fra Frankrike for 200 år siden og hans lojalitet har først og fremst vært rettet mot Frankrike og deres undertrykkelse av det norske folk.

Marta Louise har også pleiet tett kontakt med Frankrike og okkupantene av det norske folk.

Det sier seg selv at kongefamilien ikke lenger representererer Norge og det norske folk. Dråpen som har fått giftbegeret til å flyte over er denne skilsmissen der kongefamilien håner Gud og oss norske kristne.

Det sier seg selv at kongefamilien nå må gå av. Men ingen av de stortingspartiene er heller egnet til å styre Norge. Samtlige av de norske stortingspartiene må også gå av og stortinget må oppløses. Dette som en følge av den franske okkupasjonen av Norge og som en direkte følge av skilsmissen mellom Marta Louise og Ari Behn.

Smyrna Menighet har hele tiden handlet i norsk interesse. Vi har tette og gode vennskapelig bånd med president Trump, lederen av USA. Når vi blir spurt, vil vi selvsagt ta på oss det tunge ansvaret det er å styre Norge gjennom denne vanskelige tiden og helt frem til Jesus Kristus igjen kommer tilbake til oss for å styre jorden og all verdens mennesker.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Trenger vi sykehus, leger og medisiner ?

De av oss som er kristne vet at Gud helbreder alle våre sykdommer gjennom bønn. Så hvorfor trenger vi da sykehus, medisiner og leger ?

Denne fremveksten av sykehus, leger og medisiner som den rene mafiaen og kreftsvulsten på våre samfunn har skjedd samtidig som frafallet fra Gud har vunnet frem gjennom den franske revolusjonen og lignende sataniske begivenheter. Gjennom alt dette, har ateismen og marxismen vokst frem.

Ateistene og marxistene tror ikke på Gud. De trenger derfor sykehus, leger og medisiner for å holde seg friske og i live. Det er utelukkende for dem disse eksisterer.

Vi kristne vet at bønn holder oss kristne ved god helse og i live. Etter at Smyrna Menighet flyttet til Ankerveien 183 og begynte med jevnlige møter der kreft og hjertesyke blir helbredet, har vi mottatt klager fra to begravelsbyråer. Disse to er Aker Begravelsesbyrå AS og Fonus Begravelsesbyrå AS.

Begge to har hevdet til politiet at vi har vekket opp tre klienter av dem fra døde og derfor har medvirket at tre juridisk bindende kontrakter har blitt brutt. Noe de vil ta oss til retten for.

Bønn og møtevirksomhet hos oss i Smyrna Menighet helbreder. Ingen sanne kristne trenger derfor sykehus, leger og medisiner. Gud og Gud alene er godt nok. Han tar seg av oss kristne.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet