Volda Kommune erklært som lesbisk kommune

xxxxnyevolda

Volda Kommune oppe på Sunnmøre har blitt kuppet, erobret og okkupert av den lesbiske mafiaen i Norge.

Foreningen Fri og dets mafiøse medlemmer har overtatt denne kommunen og overtatt den. Det gamle kommunevåpenet har de skiftet ut og erstattet det med et kommunevåpen som forestiller det kvinnelige kjønnsorganet.

Volda har alltid vært et gudsforlatt sted som i de siste femti årene har vært et arnested for hippier, gudsbespottende skrifter og kunst, mannlig og kvinnelig ansiktshår, jazz og atomvåpen motstandere. Volda har vært et sted hvor kristne ikke har funnet fred i år og som vi kristne har kjørt gjennom med lukkede vinduer og så fort som E39 tillater det. Vi har hørt om kristne som har brukt mindre enn 5 minutter fra kommunevåpenet til slutten av Volda sentrum på E39 ved denne velsignede tunellen.

volda

Frikerene og hippiene fra de siste 50 årene har nå blir skjøvet ut av Volda og lesbene har helt overtatt. Dette med noe hjelp fra homomafiaen som nå har lovet Volda at deres innbyggere skal få et fotball-lag på det øverste nivået i norsk fotball.

Foreningen Fri og de lesbene som nå styrer Volda Kommune har hittil vært litt stille og ikke gjort mye mens de har konsolidert seg selv.

Men vi har erfart at de har nå fått all makt og vil komme med en rekke forandringer i Volda Kommune.

Høgskolen i Volda, hippiebevegelsen og langt ansiktshår sin borg i Norge, vil få en rekke nye fag. Fag som Lesbisk Bilde Kunst, Lesbisk Helse, Lesbisk Statsvitenskap, Lesbisk Jazz linje, Lesbisk SosialØkonomi og Lesbisk Idretts linje.

Kulturhuset i Volda vil fra i sommer lyde navnet Lesbetunet. En av plassene i Volda Kommune vil bli hetende De Lesbiske Refleksjoners Plass.

Eiendomsskatt og andre avgifter vil også bli forandret slik at de reflekterer de lesbiske verdier som Foreningen Fri i sin propaganda mot oss kristne fremhever. Kirker vil bli stengt.

Det er klart at Gud ser med sinne på det som skjer i Volda Kommune og at han vil reagere mot denne provokasjonen mot hans rike.

Det er derfor vi her i Smyrna Menighet vil anbefale at alle kristne flykter og flytter fra Volda Kommune da Guds straffedom snart kommer.

Kristne, flytt fra Volda Kommune og ikke bruk så mye som en krone i denne lesbisk okkuperte kommune !!

For de vil bli straffet !!

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

 

 

PBE i Oslo sprer Corona viruset !

Oslo rådhus

Plan og bygningsetaten i Oslo sprer Corona viruset.

Smyrna Menighet har blitt pålagt av PBE å utbedre en håndfull ting i vår store forsamlings hall og på vårt kjøkken.

De vil at vi skal følge de forskrifter som alle andre skal følge. I et par tilfeller dreier det seg om 3 cm de vil at vi skal utvide et av våre ventilasjons hull med.

Da vi følger landets lover slik Gud sier at vi skal gjøre, er vi i ferd med å gjøre disse utbedringene og de vil bli fullført innen tidsfristen som er 15. mars. Vi er lydige ovenfor Bibel og Norges lover.

Når vi ser hva PBE vil at vi og alle andre bygnings eiere i Oslo og Norge skal gjøre, er det ganske åpenbart at de setter den norske befolkning i livsfare for Corona viruset og alt annet av viruser som kryper og flyr gjennom lufta. PBE har en åpen dør og åpen hals og nese politikk for selv influensa og forkjølelser.

I Oslo alene døde det 86 mennesker av relativt ufarlige viruser og bakterier forrige vinter. Dette er dødsfall som skjedde i PBE godkjente bygg og som PBE må sin del av ansvaret for.

Det sies at Corona viruset er livsfarlig. Da er det bare å si Tusen Takk til PBE som med sine forskrifter har gjort en alvorlig situasjon om til en livsfarlig situasjon.

Hvor mange hundre mennesker vil dø i de neste 6 månedene ?

Det er en tanke vi ikke engang vil tenke.

I mellomtiden skal vi i doble antallet av våre bønne møter per uke og vi skal også dele ut vitaminer og vademecum til våre menighets medlemmer.

Der PBE svikter, skal vår menighet i det minste ta vare på vår medlemmer.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet