Vennesla kommune – Norges stolthet

1014vennesla

De gode menneskene i Vennesla Kommune har gjort Norge stolt i de siste dagene.

Ledet av bondehøvdingen Jan Skoland, rev deres innbyggere ned det sataniske regnbue flagget fra flaggstangen foran rådhuset og er nå tiltalt for skadebrudd mot offentlige bygninger.

Det er en liten kultur-marxistisk innflytter gjeng, ledet av ordfører og marxisten Jan Kristensen som har kuppet til seg Vennesla kommune. Jan Kristensen og hans gjeng er ikke engang født i Vennesla og de deler ikke bakgrunnen og verdiene til andre mennesker i Vennesla kommune.

Vennesla kommune, med unntak av Jan Kristensen og hans mafia, er en gudsfryktig kommune som har Guds velsignelse. 85 % av de gode menneskene i Vennesla kommune er resultat av innavl i minst 4 generasjoner. 90 % av alle menn i Vennesla kommune har hatt sin seksull debut med gårdsdyr istedet for å eksperimentere med unge kvinner og menn. En type eksperimentering som er dødssynd.

Jan Skoland selv er en bondehøvding som tar hagla og skyter etter enhver regnbue når disse dukker opp i hans nærområde. Dessverre gjorde han Jon Sjøtun steril da en av hans hagleladninger slo inn i hans kropp. Men det var Guds vilje at Jon Sjøtun ikke skulle bli far. Ingen skade skjedde.

I de utallige menigheter i Vennesla samt i skolene får barna opplæring i at jorden er flat og at den er 6000 år gammel. Det finnes ingen Darwinisme og satanisme i Vennesla kommune. Bare en sterk gudsfrykt og troskap til Bibelen.

Vennesla kommune er derfor Norges stolthet og et mønster på hvordan det norske folk burde leve og tenke.

Smyrna Menighet elsker Vennesla kommune og deres mennesker (med unntak av Jan Kristensen og hans mafia som er fremmede elementer i Vennesla).

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

Hva er en anstendige kvinne i Gud bilde ?

mor-og-baby-maleri

Hva er den anstendige, gode kvinne slik Gud har skapt kvinner ?

I de siste hundre årene har kvinnene og verden vist Gud ryggen ved å likestille menn og kvinner. Dette er en forferdelig naturkatastrofe som har gitt oss en ubalansert natur der det er fryktelig varmt i Norge om sommerene og det er natur katastrofer i andre deler av verden. Grunnen til dette er kvinners opprør mot Gud.

Hva mener Gud om kvinner og hvordan de skal leve ? Alt dette finner man i bibelen og det finnes overhodet ingen grunnlag for tvil her.

I følge Gud skal kvinner i Norge….:

Kvinner i Norge skal hver føde minst 14 barn. De skal være mannen underdanig da de bare er halvparten så intelligente som deres ektemenn. Mannen er derfor kvinnens hjerne og hode.

En kvinne skal til enhver tid være underlagt mannens vilje og være han underdanig. Hennes jobb er kun å føde barn, passe på dem i mannens fravær og passe på hjemmet slik at det er til mannens ære og heder.

Ugifte kvinner skal utføre de samfunnsnyttige formål som spesielt utnevnte menn til enhver tid bestemmer at de skal gjøre.

Kvinner skal alltid dekke til sitt hode samt gå i lange skjørt. De skal i all hovedsak oppholde seg i hjemmet, med unntak av noen runder til butikkene for å kjøpe mat samt den ukentlige tur til kirken.

En kvinne skal aldri motsi sin mann da kvinnen ikke har greie på slike ting som mannen har greie på. De skal heller ikke stemme ved stortings og kommunevalg da politikk er noe som kvinner ikke har greie på.

Utearbeidende kvinner er en hån og et opprør mot Gud. Det er også en dødssynd der livets utgang alltid er den evige fortapelse i helvetes ild.

En kvinne skal heller ikke kjøre bil da slike ting som bil er for vanskelig for den kvinnelig intelligens.

All bruk av bukser og lesbisk fanteri er dødssynd der livets utgang er den evige fortapelse i helvetes ild.

Det er dette budskapet Gud har til alle norske kvinner. Skal man kalle seg kristen eller få et evig liv i himmelen må man rette seg etter dette budskapet og leve i pakt med dette.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Innavl – Er det så galt da ?

Senior man giving woman piggyback ride

Det var en mann på radioen her i går som lo av innavl og gjorde seg morsom av dette temaet. Det på et typisk kultur-marxistisk vis. Det er jo snart bare kultur-marxister som slipper til på dampradioen i disse dager.

Men er da innavl en så forferdelig ting og ulykke da ?

La oss se på de to mest kristne stedene i Norge. Jeg snakker her om Søgne og Flekkerøy. Disse stedene har en stor overvekt av innavlede mennesker og slekter. Det er også de mest bibeltro steden i Norge der Bibelens sannheter holdes frem som den absolutte sannhet den er. Søgne og Flekkerøy er også steder med stor personlig rikdom der flotte hus ligger tett i tett sammen med utallige bedehus og kirker.

Denne såkalte forferdelige innavlen Søgne og Flekkerøy er derfor til stor velsignelse for Norge og en god grunn til at Norge fremdeles nyter godt av Golfstrømmen da Gud enda ikke har snudd denne vekk fra Norge. Vi har isfrie havner her i Norge og gode avlinger.

Så kan vi ta Oslo Øst og Groruddalen der innavl ikke finnes. Der er det mye fattigdom, stoffmisbruk og nesten ingen kristne mennesker. Oslo Øst og Groruddalen er til stor skam for Norge og et sted der ingen respektable mennesker setter sine bein.

Dette beviser at innavl er alt annet en ulykke. Innavl er noe som holder Norge sammen og som enda gjør Norge til et velsignet land. Innavl holder også bygdene sammen og stenger Darwinisme og all annen skadelig utenlands innflytelse ute fra vårt land.

Det er derfor vi må se på innavl som en stor velsignelse og ikke en stor ulykke for Norge.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

 

Kvinner og menn som går kledd som uteliggere ødelegger norske TV programmer !!

trump1

 

Det har i lang tid forferdet oss at man går utkledd som uteliggere når man er på TV. Det uansett hvilke sammenhenger det er.

Det virker som om man må se ut som og oppføre seg som en boms og en alkoholisk uteligger nå for å komme på norsk TV. For det er ikke annet enn dårlig oppdragelse og klesstil som har blitt vist på TV i hele sommer.

Man skulle tro at alle programledere i TV2 og NRK er alkoholiske uteliggere som begynner sine dager med å våkne opp fra sin søvn i en avfalls kontainer før de i samme klær presenterer TV programmer for almuen. Flere av dem ser ut som om de ikke har hatt nærkontakt med såpe og vann på flere uker.

Det må da lukte svette og alkohol av Marienlyst og hvorhen i Bergen man finner TV2.

Vi har vært på ferie i USA i de siste ukene og der kler man seg ordentlig før man går på luften i dets eneste TV kanal av noen verdi, nemlig Fox. Der er alle like godt kledd som deres president og Guds stedfortreder Donald Trump alltid er.

Men i Norge slipper man til alt av alkoholiserte uteliggere på fjernsynet.

Og hva er resultatet ? Avkristning av Norge mens hele USA følger deres førere Gud og Donald Trump.

Så langt har man altså falt her i Norge.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet