Offentlige kommunikasjoner er ukristelige

Vi har ofte blitt spurt om hvorfor vi ikke tillater at de som deltar i våre møter hver søndag kveld tar buss, fly, tog, ferge eller trikk til oss.

Grunnen til dette er veldig enkelt.

Da vi mennesker vandret sammen med dinousaurer på vår klode for ikke så mange hundre år siden, var det helt greit at en familie satt oppe på ryggen til en dinosaur. Flere familier kunne dele en dinosaur på veien til og fra nyttige formål. Og det var slik Gud hadde skapt dinosaurene. De var ment som kollektive fremkomst midler for oss mennesker som av Gud var og er satt over dinosaurene i hans ordning for vår planet.

Da Jesus kom til verden, hadde nettopp dinosaurene blitt fjernet av Gud fra vår verden. Dette fordi det å dele ryggen til dinosaur som offentlig kommunikasjonsmiddel førte til mye utukt og ugudelighet blandt folk. Mennesker er ikke egnet til å dele et kommunikasjons middel med andre mennesker.

Det er nøyaktig derfor Gud ga oss hest, kamel, esel, dromedar og muldyr. Og hva er fellestrekk for disse ? Jo, de har kun plass til en person på sin rygg. Jesus selv red inn i Jerusalem på et esel som knapt nok hadde plass til Jesus selv.

Det er slik Gud har nå forordnet oss mennesker. Hvert menneske skal ha sin egen kommunikasjon. Det seg være esel eller motorisert ferdsel.

Det er derfor ingen i Smyrna Menighet bruker offentlige kommunikasjoner. Offentlige kommunikasjoner og bruken av disse strider mot Guds vilje. Disse som bruker disse skal ikke arve Guds rike.

Selv personbiler med plass til flere enn en person er i strid med Guds vilje og de som bruker disse skal ikke arve Guds rike.

Det er derfor vi i Smyrna Menighet bruker SL serien fra Mercedes. Flere andre i menigheten bruker fremdeles Toyota MR2 og Porsche boxters. Fellestegnet er at disse er en-seters biler der passasjersetet er erstattet med plass til bagasje.

Flere av oss går selvsagt til møtene og skaffer seg ekstra velsignelser i form av bedre hjerte og lunger.

Her er Smyrna Menighet selvsagt helt på linje med Bibelen og Guds vilje. Og vi vet det da vår parkeringsplass er som å se Guds velsignelser utfolde seg på lakken til disse nyvaskede bilene.

Ingen kristne skal bruke personbiler og offentlige kommunikasjonsformer. Dette finnes det ingen tvil om.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

 

Advertisements

Hvem er den falske Smyrna bloggen ?

Hvem er den falske Smyrna bloggen ?

Er det den som Jan Kåre Christensen driver som han har blitt straffedømt som internett terrorist for etter mange års grov terrorisme og sjikane av familien Torp ? En blogg han har brukt som lokkemiddel for å kriminelt svindle og bedra til seg veldig mye penger fra mange eldre og godtroende folk ? En blogg der han fremdeles driver innsamling til sin personlige bankkonto under det påskuddet at disse pengene går til en bibeloversettelse og en menighet som ikke finnes ? En innsamling han nekter å levere regnskap for til skattemyndighetene ? En mann, Jan Kåre Christensen, som aldri har gjort noe kristelig arbeide i sitt liv rent utover å svindle kristne folk for penger samt grovt sjikanere kristne mennesker i sin blogg ?

Er ikke dette den falske Smyrna bloggen ?

Eller er det vår blogg som aldri har bedt om en eneste krone fra dere, leserene av denne bloggen og som alltid har holdt seg anstendig og from innenfor norsk lov selv om det er sider ved norsk lov vi ikke liker. For eksempel våpen, likestilling og abort loven som er groteske ulover. Men allikevel respekterer vi dem.

Ikke terroriserer vi eller sjikanerer vi andre i vår blogg heller. Og vi betaler våre avgifter og skatter i tide. Vårt boblebad betalte vi moms for og alle håndverkerene var norske og ble betalt etter gjeldende norske satser. Vi skylder heller ingen penger og vi er gjeldsfrie og driver vår blogg helt uten konflikter med noen. Ja, homomafiaen og ateistene både hater og frykter oss. Men vi taler der andre er for kuet til å tale. Vi er den sanne kristne menighet og Norges viktigste nettsted.

Hvem er den falske Smyrna menighet ? Det sier seg selv at den bloggen som den straffedømte internett terroristen Jan Kåre Christensen driver er virkelig den falske Smyrna bloggen. Den bloggen du leser nå er den ekte Smyrna bloggen. Og det er slik det er.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

 

 

 

Trenger vi bøker ?

Trenger vi virkelig bøker nå som Bibelen er den eneste boken vi virkelig trenger ?

Ateistene og satanistene har i mange hundre år forsøkt å lede oss mennesker vekk fra Gud og den kristne  tro ved å fremstille det slik at vi virkelig trenger viten og kunnskap fra bøker. Noe som alle vi sanne kristne vet er satanisk forførelse.

I bøker spres det propaganda om Darwin, unaturlig ugudelig vitenskap, unaturlig viten, unaturlig kjærlighet og usømmelig adferd. For å bli forført inn i en verden vekk fra den sanne Gud og hans lys, har ateistene skapt bokbutikker, biblioteker og boktrykkerier. Alt dette for å lede oss vekk fra Gud.

Vi sanne kristne vet at den eneste boken vi trenger er Bibelen. Og det i tre eksemplarer. En familie bibel, en prakt bibel og en bibel som leses hver dag og som vi underviser våre kvinner og barn fra i Guds ord.

Alle andre bøker enn Bibelen kan trygt kastes på et bål og brennes som de ateistiske smusseriene de er. Det som ikke står i Bibelen er det ikke verdt å vite. Derfor skal en bokhylle hos en sann kristen bare innholde de tre eksemplarene av Bibelen; Guds ord.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

 

Vedr. invitasjon til møte med vår “statsminister”.

Smyrna Menighet ved meg selv og vår pastor har sammen med de andre frie kirker i Oslo fått en invitasjon til et møte med Norges statsminister, fru Erna Solberg.

Vi har takket nei til denne invitasjonen.

Vi har takket nei til denne invitasjonen fordi vi ikke anser fru Erna Solberg for å være Norge sin statsminister. Norge har for øyeblikket ingen politisk leder og ingen statsminister.

Og dette sier Gud selv i Bibelen. For Bibelen sier klart at kvinnen er mannens lydige tjener og skal ikke ha lederansvar. Dette såvel i hjemmet som i bedrifter og i landets forvaltning. Mannen er satt til å styre over kvinnen i alle aspekter av livet. Fra hjem til næringsliv og politikk.

Det som i dag foregår i næringsliv, her i Oslo og politikk er en perversjon som strider i mot Guds ord og naturen selv.

Vi har derfor ingen lyst til å delta i avkristingen og satanifiseringen av Norge ved å anerkjenne fru Erna Solberg som landets statsminister. Vi har derfor høflig men bestemt takket nei til dette møtet som nu vil foregå uten deltakelse av Norges sanneste kristne menighet.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet