Kjell Sverre Wettestø Andersen og andre breivikinger følger dagens markering i stille forakt

Mens 10 års jubileet for Anders Behring Breivik sin terror udåd i Oslo og på Utøya markeres over hele landet, velger Kjell Sverre Wettestø Andersen og hans blogg Søkelys å holde en lav profil og ikke markere sitt syn på det som skjedde for 10 år siden.

Søkelys og deres eier har også sluttet å selge de bøker som forsvarer Anders Behring Breivik og hans drap av unger og voksne den dagen.

Søkelys valgte også å være stille da terroristen og drapsmannen Philip Manshaus uttrykte sin beundring for Søkelys og deres bibelsyn. Et bibelsyn som inspirerte Philip Manshaus til å begå en terrorhandling mot en moske her i Bærum.

Smyrna Menighet tar avstand fra disse to terrroristene, deres menneskesyn og deres bibelsyn.

Søkelys har flere ganger hevdet at jorden er rund og yngre enn 6000 år. Dette er ren vranglære. De har også uttrykt at det er bra for kristne mennesker å lyve og bedra. Dette er også ren vranglære.

I vår menighet finnes det ikke plass for et slikt bibelsyn og breivikinger. Vi mener at terror og drap av flere titalls norske barn ikke har en naturlig plass i den kristne menighet. Vi tar avstand fra slike handlinger.

Vi i Smyrna Menighet deler den sorgen de fleste nordmenn har i sine hjerter i dag.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Jan Aage Torp omfavner arven etter den kristne lederen Vidkun Quisling

Vi har med interesse notert oss at pastor Jan Aage Torp i de siste fem årene har samarbeidet med organisasjoner i det store utlandet som har forkastet den liberale demokrati modellen.

Jan Aage Torp ga den fascistiske og anti-semitiske organisasjonen Ordo Luris en pris for det han omtalte som et beundringsverdig arbeide. Et arbeide som blandt annet går ut på å avskaffe demokratiene over hele verden samt å innføre i media og skoler at Holocaust i deres hjemland Polen og i andre land aldri har funnet sted.

Dette er et arbeide som Jan Aage Torp stiller seg bak og han samarbeider med Ordo Luris.

Ordo Luris har tatt opp arbeidet som Vidkun Quisling brått ble avskåret fra å fullføre. Det er Jan Aage Torp og Ordo Luris sitt mål å fullføre det livsverket som Vidkun Quisling påbegynte.

Det er et interressant prosjekt som Jan Aage Torp nå er involvert i og vi regner med at det vil få bred støtte fra de som beundrer livsverket til Vidkun Quisling og hans agenda for familie og det norske folks ensart.

Vi har også notert oss at Jan Aage Torp også har gitt ut en pris og rost en amerikansk organisasjon som har de samme mål og meninger om det jødiske folk og samfunn som Ordo Luris har.

Norge går utvilsomt spennende tider i møte.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet