De lesbiske mål er å bli herrer over alt levende liv på denne jorden !

2cb80b28a1ad412be253b1ea0d1eef5e--job-interview-outfits-for-women-business-professional-casual-interview-outfits-women

 

De lesbiske organisasjonene i USA har endelig bekreftet det vi lenge har trodd: De lesbiskes mål er et fullstendig verdensherredømme !

Det er derfor de lesbiske nå har forent seg i kampen mot Guds stedfortreder på denne jord, våres alles kjære leder og president Donald Trump.

I et møte med de mest fremtredende lesber i USA i Seattle i forrige helg ble en strategi for totalt verdensherredømme spikret sammen.

Det å tvinge oss til å godta at kvinner som går i bukser var første trinn i deres kamp for totalt verdensherredømme. Denne kampen mot Gud ble vunnet for ett hundre år siden.

Deretter vant lesbene en rekke kamper og fikk aksept for sine lesbiske livsstil på en rekke punkter. Kvinner kan nå ha kort hår, føde færre enn 10 barn, kjøre bil, jobbe utenfor hjemmets trygge rammer og være sjef over menn.

Alt dette var kamper som de lesbiske vant mot Gud.

Nå har altså lesbene satt sammen strategien for en totalt verdensherredømme der lesbene skal styre verden. En kamp mot oss menn og mot Gud som har innsatt oss menn som herrer over alle kvinner. Vi menn er kvinnens hjerner og fornuft. Og dette gjør lesbene oppgjør mot !! Guds orden !!

Først skal president Donald Trump fjernes fra sitt embede og stilling som president i USA. Deretter skal vi menn gjøres til slaver for alle kvinner og lesber.

Det er deres strategi.

Det er derfor vår blogg og vår meninghet sin oppgave å kjempe i mot lesbene og deres kommende verdensherredømme over vår jord og alt levende liv. Her har vi Gud med oss og vi skal vinne denne kampen slik at kvinner igjen innser at Guds orden om at de skal tjene mannen er til deres eget beste !!

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

 

Advertisements

Kristne Kleptomaner blir forfulgt for sin tro – Kristendomforfølgelse !!

oslotinghus

En rekke av medlemmene i den kristne, bibeltro foreningen Kristne Kleptomaner har i de siste årene blitt arrestert og dømt fordi de bare følger sin kristne tro.

Gud har helt klart sagt at ingen kristne kan dømmes av verdslige myndigheter. Myndigheter som i Norge er ateister, kristen-hatere og kultur-marxister.

Men allikevel blir kristne mennesker arrestert når de forlater de mange museer og butikker rundt i Norge. Hvis de er uheldige, vel og merke.

Det er klart at vi kristne gjennom våre venner i Kristne Kleptomaner blir utsatt for grovt religionshat og må lide for vår tro på Gud og hans ord; Bibelen.

Vi kristne skal bare lyde Gud. Ikke de ugudelige norske lovene.

De norske lovene er i seg selv religionsforfølgelse og politiet er dets kristenforfølgere. De har ingen rett til å antaste og arrestere oss kristne. Det samme gjelder disse vekterene som tror de er Gestapo og KGB bøller.

Det er på tide at hele det norske kristne samfunn nå stiller seg bak Kristne Kleptomaners krav på religionsfrihet og frihet til å leve et kristent liv.

Behandlingen av Kristne Kleptomaner beviser at Norge har forlatt Gud og nå lever under dommen. En dom som oppheves hvis Kristne Kleptomaner og alle oss andre kristne kan få tjene Gud uten at politiet, vektere og domstolene blander seg inn i dette og undertrykker vår kjærlighet til Gud.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

 

Ansgar Braut – En sann kristen martyr

ansgar braut

Det er med stor forferdelse og sorg vi kan melde at Smyrna Menighet sin misjonær til hedningmarkene i Ebeltoft, Danmark er sannsynlig drept og spist av de lokale hedenske danske stammene.

Da Ansgar Braut etablerte sin kristne misjon i Ebeltoft, Danmark, ble han møtt av stor motstand av lokalbefolkningen som helst ville fortsette sine hedenske skikker med fyll, porno, horing, syndig litteratur, black metal, lesbisisme og homofili.

Ansgar Braut sto på torget i Ebeltoft og forkynte at slike hedenske skikker var i strid med Guds ord og at Danmark levde under Guds forbannelse.

Dette har falt danskene tungt for brystet og hans misjonsstasjon i Ebeltoft har flere ganger blitt angrepet av denne hedenske mobben. Angrep kun slått tilbake med de største vanskeligheter og med Guds hjelp.

Men i mai måned, rundt den 17. mai, bestemte Gud at han trengte en ny martyr og Ansgar Braut ble en kristen martyr.

Hverken det lokale politiet eller den lokale pressen vil fortelle oss hva som skjedde. Vi sendte en hemmelig delegasjon til misjonsstasjonen i Ebeltoft og fant spor etter en voldelig konfrontasjon. Deriblandt kulehull og tegn på at denne misjonsstasjonen hadde blitt plyndret og randsaket av de sinte danskene.

Vi fant også spor etter blod som politiet hadde forsøkt å vaske opp. Blodet vi fant stammer fra Ansgar Braut har vi kunnet fastslå etter grundige DNA analyser.

Det er ingen spor etter hans kropp. Men vi vet at de lokale stammene og den lokale befolkningen er vill av seg der de deltar i hedenske orgier og uskikker. Det er derfor veldig sannsynlig at de har spist Ansgar Braut.

Vi er selvsagt opprørt og sjokkert over Ansgar Braut sin martyrdom. Men Gud ville det slik og det er ingenting vi kan gjøre med dette.

Vi vil sende nye misjonærer til Danmark, en viktig misjonsmark. Dette er spesielt viktig nå som Danmark lever under Guds dom og forbannelse.

Vi er i stor sorg over Ansgar Braut sin martyrdom. Men vi må bare fortsette vår virksomhet da den nå er viktigere enn noensinne.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Kan man invitere langhårede skjeggede menn til sitt hjem ?

langthar

Dette er et spørsmål som mange har stilt oss. Kan man invitere langhårede, skjeggede menn inn i sitt hus ?

Det er klart at alle som ser ut som vårt illustrasjonsbilde er marxister og kultur-marxister. De er også feminister og tror på at det ikke finnes forskjell mellom kvinner og menn.

De har kort og godt avvist Jesus som sin frelser og de har avvist Gud. Med sin manglende hygiene viser de også manglende respekt for Guds skaperverk.

Og når man snakker om hygiene, har alle menn som ser ut som mannen over betydelige problemer med lus, lopper og annet utøy. Man inviterer ikke lus, utøy og lopper inn i sitt hjem.

Disse mennenes bordmanerer er også høyst tvilsom. I svært mange tilfeller har de overhodet ingen bordmanerer og deres framferd ved bordet kan minne sterkt om en sjimpanes framferd ved et spisebord.

En opptreden som de tar med seg inn i stuen der dets iboende sjimpanse adferd får fritt spillerom.

Da langt hår og skjegg viser at man ikke har moralske og etiske verdier, er det også sannsynlig at disse mennene vil stjele eiendeler og gjemme disse på sin kropp eller i sitt skjegg. Man kan risikere å bli rundstjålet av denne type menn.

Det i tillegg til at disse mennene forakter Gud og at man ikke burde invitere denslags inn i sitt hjem.

Vårt råd er at man ikke burde invitere denne type menn i sitt hjem.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

Vennesla kommune – Norges stolthet

1014vennesla

De gode menneskene i Vennesla Kommune har gjort Norge stolt i de siste dagene.

Ledet av bondehøvdingen Jan Skoland, rev deres innbyggere ned det sataniske regnbue flagget fra flaggstangen foran rådhuset og er nå tiltalt for skadebrudd mot offentlige bygninger.

Det er en liten kultur-marxistisk innflytter gjeng, ledet av ordfører og marxisten Jan Kristensen som har kuppet til seg Vennesla kommune. Jan Kristensen og hans gjeng er ikke engang født i Vennesla og de deler ikke bakgrunnen og verdiene til andre mennesker i Vennesla kommune.

Vennesla kommune, med unntak av Jan Kristensen og hans mafia, er en gudsfryktig kommune som har Guds velsignelse. 85 % av de gode menneskene i Vennesla kommune er resultat av innavl i minst 4 generasjoner. 90 % av alle menn i Vennesla kommune har hatt sin seksull debut med gårdsdyr istedet for å eksperimentere med unge kvinner og menn. En type eksperimentering som er dødssynd.

Jan Skoland selv er en bondehøvding som tar hagla og skyter etter enhver regnbue når disse dukker opp i hans nærområde. Dessverre gjorde han Jon Sjøtun steril da en av hans hagleladninger slo inn i hans kropp. Men det var Guds vilje at Jon Sjøtun ikke skulle bli far. Ingen skade skjedde.

I de utallige menigheter i Vennesla samt i skolene får barna opplæring i at jorden er flat og at den er 6000 år gammel. Det finnes ingen Darwinisme og satanisme i Vennesla kommune. Bare en sterk gudsfrykt og troskap til Bibelen.

Vennesla kommune er derfor Norges stolthet og et mønster på hvordan det norske folk burde leve og tenke.

Smyrna Menighet elsker Vennesla kommune og deres mennesker (med unntak av Jan Kristensen og hans mafia som er fremmede elementer i Vennesla).

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

Hva er en anstendige kvinne i Gud bilde ?

mor-og-baby-maleri

Hva er den anstendige, gode kvinne slik Gud har skapt kvinner ?

I de siste hundre årene har kvinnene og verden vist Gud ryggen ved å likestille menn og kvinner. Dette er en forferdelig naturkatastrofe som har gitt oss en ubalansert natur der det er fryktelig varmt i Norge om sommerene og det er natur katastrofer i andre deler av verden. Grunnen til dette er kvinners opprør mot Gud.

Hva mener Gud om kvinner og hvordan de skal leve ? Alt dette finner man i bibelen og det finnes overhodet ingen grunnlag for tvil her.

I følge Gud skal kvinner i Norge….:

Kvinner i Norge skal hver føde minst 14 barn. De skal være mannen underdanig da de bare er halvparten så intelligente som deres ektemenn. Mannen er derfor kvinnens hjerne og hode.

En kvinne skal til enhver tid være underlagt mannens vilje og være han underdanig. Hennes jobb er kun å føde barn, passe på dem i mannens fravær og passe på hjemmet slik at det er til mannens ære og heder.

Ugifte kvinner skal utføre de samfunnsnyttige formål som spesielt utnevnte menn til enhver tid bestemmer at de skal gjøre.

Kvinner skal alltid dekke til sitt hode samt gå i lange skjørt. De skal i all hovedsak oppholde seg i hjemmet, med unntak av noen runder til butikkene for å kjøpe mat samt den ukentlige tur til kirken.

En kvinne skal aldri motsi sin mann da kvinnen ikke har greie på slike ting som mannen har greie på. De skal heller ikke stemme ved stortings og kommunevalg da politikk er noe som kvinner ikke har greie på.

Utearbeidende kvinner er en hån og et opprør mot Gud. Det er også en dødssynd der livets utgang alltid er den evige fortapelse i helvetes ild.

En kvinne skal heller ikke kjøre bil da slike ting som bil er for vanskelig for den kvinnelig intelligens.

All bruk av bukser og lesbisk fanteri er dødssynd der livets utgang er den evige fortapelse i helvetes ild.

Det er dette budskapet Gud har til alle norske kvinner. Skal man kalle seg kristen eller få et evig liv i himmelen må man rette seg etter dette budskapet og leve i pakt med dette.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Innavl – Er det så galt da ?

Senior man giving woman piggyback ride

Det var en mann på radioen her i går som lo av innavl og gjorde seg morsom av dette temaet. Det på et typisk kultur-marxistisk vis. Det er jo snart bare kultur-marxister som slipper til på dampradioen i disse dager.

Men er da innavl en så forferdelig ting og ulykke da ?

La oss se på de to mest kristne stedene i Norge. Jeg snakker her om Søgne og Flekkerøy. Disse stedene har en stor overvekt av innavlede mennesker og slekter. Det er også de mest bibeltro steden i Norge der Bibelens sannheter holdes frem som den absolutte sannhet den er. Søgne og Flekkerøy er også steder med stor personlig rikdom der flotte hus ligger tett i tett sammen med utallige bedehus og kirker.

Denne såkalte forferdelige innavlen Søgne og Flekkerøy er derfor til stor velsignelse for Norge og en god grunn til at Norge fremdeles nyter godt av Golfstrømmen da Gud enda ikke har snudd denne vekk fra Norge. Vi har isfrie havner her i Norge og gode avlinger.

Så kan vi ta Oslo Øst og Groruddalen der innavl ikke finnes. Der er det mye fattigdom, stoffmisbruk og nesten ingen kristne mennesker. Oslo Øst og Groruddalen er til stor skam for Norge og et sted der ingen respektable mennesker setter sine bein.

Dette beviser at innavl er alt annet en ulykke. Innavl er noe som holder Norge sammen og som enda gjør Norge til et velsignet land. Innavl holder også bygdene sammen og stenger Darwinisme og all annen skadelig utenlands innflytelse ute fra vårt land.

Det er derfor vi må se på innavl som en stor velsignelse og ikke en stor ulykke for Norge.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet