Kjell Sverre Wettestø Andersen: Fargede mennesker er oss hvite menneskers slaver !

Dette sier Gud gjennom Bibelen veldig klart, skriver Kjell Sverre Wettestø Andersen i sin blogg Søkelys.

Fargede mennesker som asiater, afrikanere og indianere er etter Guds ordning slavene til oss hvite mennesker. Oss europeere.

Bibelen snakker om Kush og oss hvite mennesker. Kush er forbannet og slaven til oss hvite.

Kush betyr svart som er negro på latin gjennom grunnordet niger som betyr svart, fortsetter han.

All denne anti-rasismen er kulturmarxisme da Bibelen helt klart sier at vi hvite har rett til og skal holde sorthudede mennesker som våre slaver. Slaver som ikke har rett til politisk makt og annen makt over andre eller oss hvite. Derfor skal vi sanne kristne holde oss til Bibelen og Gud når det gjelder raser og innvandring. Innvandring er bra så lenge de innvandrede holdes som slaver og tjenere for oss hvite mennesker, fortsetter Kjell Sverre Wettestø Andersen i en utredning om menneskenes raser og vår dyrbare verden.

Vi i Smyrna Menighet holder oss til Guds ord og Bibelen. Det i motsetning til så og si hele den norske kirke som er fordervet av denne kultur-marxismen som rir Norge som et mareritt.

Heldigvis har frimodige sanne kristne høvdinger og Smyrna Menighet som står fast på Guds ord og Bibelen. Da er det enda håp for Norge.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Norge 2021: Quisling regjeringen innfører tvangs sterilisering av norske kristne

Den norske quisling regjeringenen vil fra i sommer innføre tvangs sterilisering av norske kristne under det påskuddet at innavl er usunt for befolkningen. Dette melder Virginia Lunde fra Kristne Kleptomaner som på Ekraveien t-bane statsjon tilegnet seg en laptop som tilhører/tilhørte en norsk statsråd.

Innavl er altså veldig sunt og har gitt Norge en status som et velsignet land av Gud.

Det er derfor at et slikt angrep på norske kristne vil føre til at Norge vil bli et uland på lik linje med Mali og Bangladesh.

Denne steriliseringen samt oppbrytingen av Guds egne kristne menigheter vil også medføre oppbrytingen av de mange fine samfunnene på Sørlandet og samfunn lengst i nord.

Dette vil ramme distrikts Norge veldig hardt. Bygder vil gå til grunne og gårdsdyr vil sulte i hjel.

Dette angrepet på oss norske kristne bare beviser hvor ille satanistisk vår quisling regjering er. En quisling regjering som bidro med mange hundre millioner kroner i statskuppet i USA der Guds eget barn Donald Trump ble drevet fra det hvite hus og hans stilling som USA sin president.

Vi norske kristne vil nå bli rammet av uendelige lidelser i år og vi må sette vår lit til Gud og Smyrna Menighet for at dette skal gå rimelig bra.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Kjell Sverre Wettestø Andersen (Søkelys) har blitt tvunget til å smugle bibler fra Polen til Norge.

Kristen forfølgelsen i Norge har i det siste året, gjennom den norske quisling regjeringens nedstenging av kirker og bedehuser samt støtte til statskuppet i USA, overskredet alle grenser.

Det er slik at det nå er forbudt å selge sannferdige kristne bibler i Norge. Kun kultur-marxisme bibler er tillatt solgt i Norge.

Det er ikke rent lite ironisk at de som for 30 år siden smuglet bibler fra Norge til stalinist stater som f.eks Polen nå må smugle bibler fra frigjorte kristne land som Polen til kultur-marxistiske land som Norge.

Det er en ironi som skjærer i hjertet og gjennom alle tarmer og muskler i våre kropper.

Heldigvis har vi sanne kristne krigere som gjør noe med dette.

Kjell Sverre Wettestø Andersen er en av de som nå smugler det kristne ord fra Polen til Norge og distribuerer vår kristne tro til undergrunns menigheter over hele Østlandet.

Kjell Sverre Wettestø Andersen har helt fjernet alle spor om seg selv fra internettet og har blitt bibel smugler på heltid.

Hver morgen en gang i uken kjører han opp til et industribygg i Kristiandsand der han laster opp sin bil med bibler som har blitt smuglet inn i landet natten i forveien.

Under oppsikt av kristne som har forkledd dem selv som sataniske Harley Davison sykkel gjenger, blir biblene som oftest kommer som USB stikker og er skjult i hvitt rent pulver, lastet over i bilen til Kjell Sverre.

Turen til Oslo der de fleste undergrunns kristne menighetene finnes, tar han gjennom stopp på Vegårdshei, Dalen, Notodden, Kongsberg og i Drammen før de siste leveringer foregår på godt skjulte parkeringsplasser i og rundt Oslo.

Mottakerene er alltid utkledd som dårlig i tøyet og de tar alltid en liten smak av bruspulveret (??) som (vi antar) omgir USB stikk biblene før de aksepterer leveringene. Kjell Sverre mottar tykke konvolutter med bibelvers som takk for biblene.

En slik rundtur tar hele dagen og det sier seg selv at dette er en forferdelig påkjenning å være en bibelsmugler mellom Kristiandsand og Oslo. Det kultur-marxistiske politiet kan når som helst kaste seg som ville dyr over bibelsmugleren og mottakerene av biblene.

Det er derfor Kjell Sverre Wettestø Andersen har trukket seg helt tilbake fra google og andre internet oppføringer. Han rekker knapt nok å motta uføretrygd der han smugler bibler. Han kommer som en ånd, leverer fra seg de forseglede posene med biblene og forsvinner som en ånd igjen til neste leverings sted. Ingen vet hvor han bor og ingen vet hvordan han ser ut da han har ansiktsmaske.

Det er nettopp slike helter Norge trenger i disse tider der satan nå styrer landet gjennom dette uåret der folk er mer opptatt av å være lesbiske enn å dyrke mark og å passe på husdyrene.

Og vi håper at de få undergrunns kristne menigheter som nå Kjell Sverre Wettestø Andersen selger bibler til blir til hundrevis flere kristne menigheter slik at dagens kultur-marxistiske statskirke også havner på søppeldyngen sammen med de stalin bystene i Polen og andre frie land.

Ta godt i mot Kjell Sverre Wettestø Andersen og hans pakker. Det er disse pakkene som vil frelse Norge fra en sikker undergang.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Statskuppet i USA

Vi har i de siste ukene vært stille da vi i det lengst trodde at de demokratiske kreftene ville vinne mot dette statskuppet som var i emjingen i USA.

Men vi tok feil. Den demokratiske valgte presidenten Donald Trump ble drevet fra makten og det hvite hus gjennom dette statskuppet som ble finansiert og ledet av Frankrike, Georgo Soros, Liberia og dronning Elizabeth II i Storbrittania. Disse ble støttet av Kina og EU, herunder Norge.

Norge var endel av disse som finansierte og støttet statskuppet mot den lovlige valgte presidenten Donald Trump.

Vi vil ikke her repetere hva som har skjedd. Vi vil heller se fremover og se hva vi kan gjøre.

Og det er endel, viser det seg.

Det viktiste er nå å innføre en gudelig regjering i Norge. Statskuppet i Norge må vi også reversere og vi må få et demokratisk styresett i Norge under ledelsen av Smyrna Menighet.

Denne prosessen er vi allerede i gang med. Bestemte typer treninger er på gang rundt om kring i Norges land. Det er mange som har meldt seg til å delta i denne treningen.

Vi vil igjen starte med å informere Norges befolkning om det som er galt i Norge og vi vil igjen bli Norges mest leste blogg og sannferdige faktaformidler.

Statskuppet mot Donald Trump er en oppvekker fra Gud og et varsko fra han om at vi nå må jobbe så uendelig harderere med å innføre et demokratisk regime på vår planet etter de prinsipper og den sanne kristendom man finner i og hos Smyrna Menighet.

La oss gå ut og kjempe for Gud.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Sissel Kyrkjebø sender klage på Jan Kåre Christensen muren til Plan og Bygnings Etaten i Oslo.

Den tidligere folkekjære artisten Sissel Kyrkjebø er en ivrig turgåer. Når hun går tur i Oslo, er det som regel gjennom Krokstien der Jan Kåre Christensen og hans berømte mur nå befinner seg.

Denne muren har vært gjenstand for klager, bøter, regn, snø, tennisballer, rev og fotografer.

Dette har tydeligvis irritert opp Sissel Kyrkjebø som har sendt en anonym klage til Oslo Plan & Bygningsetat.

Klagen lyder som følger (kopi fra saksdokumentene i saken)

Oslo Plan- og bygningsetaten Postboks 364, Sentrum . 0102 Oslo
Kotta tt OSLO KOMM UNE PLAN-. OG BYGNING SETATEN
1 0 0ES. 2020 swxswRQg lS701 3 4
Ad. Krokstien 2 c i Oslo kommune
Jeg går tur i området Stormyrveien / Krokstien på Hellerud toppen. For flere år siden ble det bygget en noe skjemmende mur utenfor eiendommen Krokstien 2 c som ligger i Stormyrveien. Antar at det tidligere heter Stormyr veien 3 i Oslo. Foruten at det er veldig skjemmende så må den være ulovlig bygget. Det kan se ut til at det går for langt ut i veien og er altfor høy. Dette gjelder spesielt i vinterhalvåret når snøen legger seg i veien. Tidligere ble brøytet snø lagt inn mot mur og tomt. Dette fordi på andre siden av veien er det inngang til en bolig. Nå er det helt umuli g af rensket bort snøen der i lange perioder. {eier burde ha betalt bort kjøring av snøen løpende) Nå er det umulig å legge snøen der hvis barn og voksne skal bruke veien om det er t il en idrettsplass eller til bussholdeplassen 100 m lenger bort . Stormyrveien har ikke fortau og unger som går langs veien når de skal gå til en idrettsplass som ligger rett innenfor marka. Dett e er en idrett splass som er bygd av Oslo Kommune og Hellerud grenda borett slag. Denne brukes av alle barn ikring området. Når de som kommer fra Stormyrveien går langs
muren og bussen kommer samtidig blir det en veldig trang passasje. Ofte må bussen stå i ro til barna har gått forbi den trafikkfarlige muren. Ser med gru på hver gang om det går bra eller om det er barn som havner under bussen. Her må kommunen gjøre noe og det straks. Sunn fornuft tilsier at dette må være ulovlig bygget mur og altfor langt ut i veien. Tidligere lå det en mur som bar e var ca SO cm høy og mye lengre inn på tomta. På den måten utgjorde den aldri noe fare verken for gående voksne eller barn. Barn har heller ikke alltid så lett for avurdere farene som er mellom buss/ store biler og mur. For meg ser det ut til at noen bare har tatt seg til rette for autvide sin egen lille tomt.

Dermed har nå Sissel Kyrkjebø for fullt kastet seg inn i saken og har brukt og vil fortsette å bruke sin julekonserter plattform (en av våre menighets medlemmer tipset oss om saken etter at Sissel Kyrkjebø i går avbrøt konsert med en 10 minutters lang utskjelling av Jan Kåre Christensen) denne julen og utover i neste år gjennom andre konserter. Hun avholder rundt 100 konserter i året og hun er i harnisk over Jan Kåre Christensen muren.

Jan Kåre Christensen sitt allerede spennende liv har dermed blitt endel mer spennende.

Vi viser til Sissel Kyrkjebø for videre kommentarer og komplett liste over hennes kommende konserter.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Synden inntar sjakkbrettet – De lesbiske setter opp sitt eget forbund

Intet er hellig for de lesbiske horder her i Norge.

Lesbene i lange bukser og i forakt for Gud har satt opp sin egen sjakk-klubb her i Oslo vestkant.

Denne klubben har som det aller meste av grusomheter sitt utspring på Blindern, Universitetet i Oslo. Det er en institusjon som utelukkende har brakt ulykke og nød til Norge og Oslo.

En institusjon som burde legges ned og dets brukere burde settes til hardt arbeide i norsk landbruk og fiske.

Oslo Lesbiske Sjakk Forening (OLSF) heter den nye grusomheten fra Blindern, Universitetet i Oslo.

Foreningen har blitt satt opp da de lesbiske i lengre tid har klaget over bord manerene til menn som spiller sjakk. Visstnok gjelder dette eksplosive utslipp av luft gjennom munn og akterender gjennom sjakk partier med lesbiske kvinner.

Noe annet kan vel ikke lesbiske kvinner møtt med menn forvente. Menn flest forakter kvinner i bukser og kvinner som lever med andre kvinner. I sin forakt slipper menn ut eksplosiv luft gjennom munn og akterende.

Vi i Smyrna Menighet liker sjakk og følger godt med i Norsk Sjakkforbund der et av våre medlemmer er medlem av styret.

Vi kunne godt tenke oss å slippe å spille sjakk med lesbiske kvinner som går i bukser og som har avvist Guds ordning. Men vi i Smyrna Menighet er meget tolerante ovenfor andre. Vi vil derfor ikke forlate det gode sjakkmiljøet i Oslo og Norge ved å sette opp en kristen sjakk forening.

Og vi er litt glade for at vi nå slipper å måtte spille sjakk mot lesber i bukser og traktorsko. De har en arrogant holdning ovenfor oss her i Smyrna Menighet og mener at de er oss overlegne. Så det gleder oss at de forlater Norsk Sjakkforbund og danner sin egen forening.

Men man kan ikke si at lesbiske sjakkspillere er spesielt tolerante og hyggelige. Det vil nok bli koseligere å spille sjakk uten å møte disse ved sjakkbrettet.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Kristne Kleptomaner beskyldt for å ha stjålet 975 000 kroner. Nekter all skyld.

Foreningen Norske Kleptomaner har igjen blitt beskyldt for tyveri av penger og varer. Dette er visstnok den type beskyldninger som henger ved denne kristne foreningen og som gjør dem til ofre for god, gammeldags kristendoms forfølgelse.

Denne gangen hevder Vestland fylkeskommune at Kristne Kleptomaner har overtatt og tømt kontoen til en lokal forening av barn med MS.

De to talskvinnene for Kristne Kleptomaner, Solfrid Alvaer og Virginia Lunde nekter for all skyld.

“Det finnes ingen grunn til at man skal sende en gjeng med egoistiske, skitne MS barn til Spania for fjorten dagers ferie neste år når de pengene kan bli bedre brukt av oss til å fremme Guds rike” har Virginia Lunde uttalt på vegne av Kristne Kleptomaner.

Alle medlemmer i Kristne Kleptomaner er kjære, høyst elskede medlemmer av Smyrna Menighet og de, sammen med deres ektemaker og herrer i huset, er alltid parat til å stille opp for oss, Trump og Gud.

Vi føler oss sikker på at Gud er enig med Kristne Kleptomaner i at de 975 000 kronene er best disponert av de enkelte medlemmene i Kristne Kleptomaner istedet for av snørrete MS barn med ateistiske foreldre.

Vi mener derfor at Vestland fylkeskommune bedriver kristendomsforfølgelse av Kristne Kleptomaner og at det er en kristen plikt å forsvare våre kristne søstre mot satanistiske overgrep fra denne fylkeskommunen.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Søkelys: Jan Kåre Christensen er Norges største kristne influenser

Søkelys har i et innlegg i forrige måned utnevnt bibellærer Jan Kåre Christensen til en norsk kristen influenser.

I en epost til oss har en kilde i Søkelys presisert at det er dette nettstedets overbevisning at Jan Kåre Christensen på Oslo sin østkant er Norges viktigste kristne person. Kun Jan Hanvold har mer innflytelse over norsk kristenliv enn Jan Kåre Christensen, mener Søkelys.

Søkelys, etter noen års forledelse og ukristelige forførelse av pastor Torp, har nå kommet til den erkjennelse at Jan Kåre Christensen ikke har gjort noe som helst galt i sitt liv og at han er en perfekt, lytefri person.

Dette fremgår nå av de siste innleggene om Jan Kåre Christensen i Søkelys.

Nettsted eier og breiviking Kjell Andersen flommer over av ros av Jan Kåre Christensen som han mener er minst like viktig i norsk kristen historie som Hans Christian Hauge.

Vi mener at vår pastor Abraham Fjeld er Norges viktigste kristne leder. Men vi tar til etteretning hva Søkelys nå sier og deres snuoperasjon. Jan Kåre Christensen er som vi har erfart en veldig karismatisk person med en veldig sjarmerende, blid personlighet. At Søkelys og Kjell Andersen nå har blitt grenseløse beundrere av han, er ikke helt unaturlig eller uventet.

Vi anser det som positivt for Norge at Søkelys og Kjell Andersen nå blir ledet av Jan Kåre Christensen og hans forkynnelse av Guds ord.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Vi feirer seieren i natt !!

Vi feirer seieren og gjenvalget til president Trump over denne andre mannen vi allerede har glemt navnet på. En mann som snart vil bli arrestert og hengt for oppvigleri.

Han og USA sin aller største fiende, Barack Hussain Obama, vil snart bli forent i helvete for de forbrytelser de har gjort mot USA og menneskeheten.

I mellomtiden kan vi glede oss over minst 8 år, vi håper på 12 år med Donald Trump før Ivanka Trump overtar president embedet etter sin far.

Det etter at USA har blitt utnevnt til Guds eget rike og der man har kastet på søppelhaugen FN, “demokratiet” og den delen av grunnloven som er i strid med Guds Ord.

Donald Trump er historiens aller største og viktigste mann. Han er Guds stedfortreder og vi gratulerer han med gjenvalget.

Dette har Gud bestemt og da blir det slik.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

President Trump roser norsk innavl

I hans siste melding til sine mest trofaste følgere i Norge, Smyrna Menighet, har president Trump rost norsk innavl og dets positive innflytelse på det norske samfunnet.

Ledende folk blandt hans norske venner på Sørlandet har gjennom flere generasjoners selektiv gen foredling gjennom innavl blitt til noe av det fineste som Norge har å tilby verden, understreker president Trump.

Flere av disse vil bli tilbudt posisjoner i det New Order under Trump familien. Først i den neste Donald Trump periodene og deretter under president Ivanka Trump som tar over president stillingen etter hennes far.

Disse, sammen med oss i Smyrna Menighet, har helt riktig blitt utpekt som Norges fremtid og viktigste mennesker av president Trump som mener at den omfattende innavlingen langst Sørlandskysten er Norges store styrke og som har gjort at Norge er en uavhengig nasjon.

Vi kunne ikke være mer enig i visdommen fra president Trump og vi slår et slag for Sørlandets innavl som har gitt Norge så mye visdom og kraft.

Vi ser frem til de neste ti årene med familien Trump som presidenter i USA.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet