Statskuppet i USA

Vi har i de siste ukene vært stille da vi i det lengst trodde at de demokratiske kreftene ville vinne mot dette statskuppet som var i emjingen i USA.

Men vi tok feil. Den demokratiske valgte presidenten Donald Trump ble drevet fra makten og det hvite hus gjennom dette statskuppet som ble finansiert og ledet av Frankrike, Georgo Soros, Liberia og dronning Elizabeth II i Storbrittania. Disse ble støttet av Kina og EU, herunder Norge.

Norge var endel av disse som finansierte og støttet statskuppet mot den lovlige valgte presidenten Donald Trump.

Vi vil ikke her repetere hva som har skjedd. Vi vil heller se fremover og se hva vi kan gjøre.

Og det er endel, viser det seg.

Det viktiste er nå å innføre en gudelig regjering i Norge. Statskuppet i Norge må vi også reversere og vi må få et demokratisk styresett i Norge under ledelsen av Smyrna Menighet.

Denne prosessen er vi allerede i gang med. Bestemte typer treninger er på gang rundt om kring i Norges land. Det er mange som har meldt seg til å delta i denne treningen.

Vi vil igjen starte med å informere Norges befolkning om det som er galt i Norge og vi vil igjen bli Norges mest leste blogg og sannferdige faktaformidler.

Statskuppet mot Donald Trump er en oppvekker fra Gud og et varsko fra han om at vi nå må jobbe så uendelig harderere med å innføre et demokratisk regime på vår planet etter de prinsipper og den sanne kristendom man finner i og hos Smyrna Menighet.

La oss gå ut og kjempe for Gud.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Sissel Kyrkjebø sender klage på Jan Kåre Christensen muren til Plan og Bygnings Etaten i Oslo.

Den tidligere folkekjære artisten Sissel Kyrkjebø er en ivrig turgåer. Når hun går tur i Oslo, er det som regel gjennom Krokstien der Jan Kåre Christensen og hans berømte mur nå befinner seg.

Denne muren har vært gjenstand for klager, bøter, regn, snø, tennisballer, rev og fotografer.

Dette har tydeligvis irritert opp Sissel Kyrkjebø som har sendt en anonym klage til Oslo Plan & Bygningsetat.

Klagen lyder som følger (kopi fra saksdokumentene i saken)

Oslo Plan- og bygningsetaten Postboks 364, Sentrum . 0102 Oslo
Kotta tt OSLO KOMM UNE PLAN-. OG BYGNING SETATEN
1 0 0ES. 2020 swxswRQg lS701 3 4
Ad. Krokstien 2 c i Oslo kommune
Jeg går tur i området Stormyrveien / Krokstien på Hellerud toppen. For flere år siden ble det bygget en noe skjemmende mur utenfor eiendommen Krokstien 2 c som ligger i Stormyrveien. Antar at det tidligere heter Stormyr veien 3 i Oslo. Foruten at det er veldig skjemmende så må den være ulovlig bygget. Det kan se ut til at det går for langt ut i veien og er altfor høy. Dette gjelder spesielt i vinterhalvåret når snøen legger seg i veien. Tidligere ble brøytet snø lagt inn mot mur og tomt. Dette fordi på andre siden av veien er det inngang til en bolig. Nå er det helt umuli g af rensket bort snøen der i lange perioder. {eier burde ha betalt bort kjøring av snøen løpende) Nå er det umulig å legge snøen der hvis barn og voksne skal bruke veien om det er t il en idrettsplass eller til bussholdeplassen 100 m lenger bort . Stormyrveien har ikke fortau og unger som går langs veien når de skal gå til en idrettsplass som ligger rett innenfor marka. Dett e er en idrett splass som er bygd av Oslo Kommune og Hellerud grenda borett slag. Denne brukes av alle barn ikring området. Når de som kommer fra Stormyrveien går langs
muren og bussen kommer samtidig blir det en veldig trang passasje. Ofte må bussen stå i ro til barna har gått forbi den trafikkfarlige muren. Ser med gru på hver gang om det går bra eller om det er barn som havner under bussen. Her må kommunen gjøre noe og det straks. Sunn fornuft tilsier at dette må være ulovlig bygget mur og altfor langt ut i veien. Tidligere lå det en mur som bar e var ca SO cm høy og mye lengre inn på tomta. På den måten utgjorde den aldri noe fare verken for gående voksne eller barn. Barn har heller ikke alltid så lett for avurdere farene som er mellom buss/ store biler og mur. For meg ser det ut til at noen bare har tatt seg til rette for autvide sin egen lille tomt.

Dermed har nå Sissel Kyrkjebø for fullt kastet seg inn i saken og har brukt og vil fortsette å bruke sin julekonserter plattform (en av våre menighets medlemmer tipset oss om saken etter at Sissel Kyrkjebø i går avbrøt konsert med en 10 minutters lang utskjelling av Jan Kåre Christensen) denne julen og utover i neste år gjennom andre konserter. Hun avholder rundt 100 konserter i året og hun er i harnisk over Jan Kåre Christensen muren.

Jan Kåre Christensen sitt allerede spennende liv har dermed blitt endel mer spennende.

Vi viser til Sissel Kyrkjebø for videre kommentarer og komplett liste over hennes kommende konserter.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Synden inntar sjakkbrettet – De lesbiske setter opp sitt eget forbund

Intet er hellig for de lesbiske horder her i Norge.

Lesbene i lange bukser og i forakt for Gud har satt opp sin egen sjakk-klubb her i Oslo vestkant.

Denne klubben har som det aller meste av grusomheter sitt utspring på Blindern, Universitetet i Oslo. Det er en institusjon som utelukkende har brakt ulykke og nød til Norge og Oslo.

En institusjon som burde legges ned og dets brukere burde settes til hardt arbeide i norsk landbruk og fiske.

Oslo Lesbiske Sjakk Forening (OLSF) heter den nye grusomheten fra Blindern, Universitetet i Oslo.

Foreningen har blitt satt opp da de lesbiske i lengre tid har klaget over bord manerene til menn som spiller sjakk. Visstnok gjelder dette eksplosive utslipp av luft gjennom munn og akterender gjennom sjakk partier med lesbiske kvinner.

Noe annet kan vel ikke lesbiske kvinner møtt med menn forvente. Menn flest forakter kvinner i bukser og kvinner som lever med andre kvinner. I sin forakt slipper menn ut eksplosiv luft gjennom munn og akterende.

Vi i Smyrna Menighet liker sjakk og følger godt med i Norsk Sjakkforbund der et av våre medlemmer er medlem av styret.

Vi kunne godt tenke oss å slippe å spille sjakk med lesbiske kvinner som går i bukser og som har avvist Guds ordning. Men vi i Smyrna Menighet er meget tolerante ovenfor andre. Vi vil derfor ikke forlate det gode sjakkmiljøet i Oslo og Norge ved å sette opp en kristen sjakk forening.

Og vi er litt glade for at vi nå slipper å måtte spille sjakk mot lesber i bukser og traktorsko. De har en arrogant holdning ovenfor oss her i Smyrna Menighet og mener at de er oss overlegne. Så det gleder oss at de forlater Norsk Sjakkforbund og danner sin egen forening.

Men man kan ikke si at lesbiske sjakkspillere er spesielt tolerante og hyggelige. Det vil nok bli koseligere å spille sjakk uten å møte disse ved sjakkbrettet.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Kristne Kleptomaner beskyldt for å ha stjålet 975 000 kroner. Nekter all skyld.

Foreningen Norske Kleptomaner har igjen blitt beskyldt for tyveri av penger og varer. Dette er visstnok den type beskyldninger som henger ved denne kristne foreningen og som gjør dem til ofre for god, gammeldags kristendoms forfølgelse.

Denne gangen hevder Vestland fylkeskommune at Kristne Kleptomaner har overtatt og tømt kontoen til en lokal forening av barn med MS.

De to talskvinnene for Kristne Kleptomaner, Solfrid Alvaer og Virginia Lunde nekter for all skyld.

“Det finnes ingen grunn til at man skal sende en gjeng med egoistiske, skitne MS barn til Spania for fjorten dagers ferie neste år når de pengene kan bli bedre brukt av oss til å fremme Guds rike” har Virginia Lunde uttalt på vegne av Kristne Kleptomaner.

Alle medlemmer i Kristne Kleptomaner er kjære, høyst elskede medlemmer av Smyrna Menighet og de, sammen med deres ektemaker og herrer i huset, er alltid parat til å stille opp for oss, Trump og Gud.

Vi føler oss sikker på at Gud er enig med Kristne Kleptomaner i at de 975 000 kronene er best disponert av de enkelte medlemmene i Kristne Kleptomaner istedet for av snørrete MS barn med ateistiske foreldre.

Vi mener derfor at Vestland fylkeskommune bedriver kristendomsforfølgelse av Kristne Kleptomaner og at det er en kristen plikt å forsvare våre kristne søstre mot satanistiske overgrep fra denne fylkeskommunen.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Søkelys: Jan Kåre Christensen er Norges største kristne influenser

Søkelys har i et innlegg i forrige måned utnevnt bibellærer Jan Kåre Christensen til en norsk kristen influenser.

I en epost til oss har en kilde i Søkelys presisert at det er dette nettstedets overbevisning at Jan Kåre Christensen på Oslo sin østkant er Norges viktigste kristne person. Kun Jan Hanvold har mer innflytelse over norsk kristenliv enn Jan Kåre Christensen, mener Søkelys.

Søkelys, etter noen års forledelse og ukristelige forførelse av pastor Torp, har nå kommet til den erkjennelse at Jan Kåre Christensen ikke har gjort noe som helst galt i sitt liv og at han er en perfekt, lytefri person.

Dette fremgår nå av de siste innleggene om Jan Kåre Christensen i Søkelys.

Nettsted eier og breiviking Kjell Andersen flommer over av ros av Jan Kåre Christensen som han mener er minst like viktig i norsk kristen historie som Hans Christian Hauge.

Vi mener at vår pastor Abraham Fjeld er Norges viktigste kristne leder. Men vi tar til etteretning hva Søkelys nå sier og deres snuoperasjon. Jan Kåre Christensen er som vi har erfart en veldig karismatisk person med en veldig sjarmerende, blid personlighet. At Søkelys og Kjell Andersen nå har blitt grenseløse beundrere av han, er ikke helt unaturlig eller uventet.

Vi anser det som positivt for Norge at Søkelys og Kjell Andersen nå blir ledet av Jan Kåre Christensen og hans forkynnelse av Guds ord.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Vi feirer seieren i natt !!

Vi feirer seieren og gjenvalget til president Trump over denne andre mannen vi allerede har glemt navnet på. En mann som snart vil bli arrestert og hengt for oppvigleri.

Han og USA sin aller største fiende, Barack Hussain Obama, vil snart bli forent i helvete for de forbrytelser de har gjort mot USA og menneskeheten.

I mellomtiden kan vi glede oss over minst 8 år, vi håper på 12 år med Donald Trump før Ivanka Trump overtar president embedet etter sin far.

Det etter at USA har blitt utnevnt til Guds eget rike og der man har kastet på søppelhaugen FN, “demokratiet” og den delen av grunnloven som er i strid med Guds Ord.

Donald Trump er historiens aller største og viktigste mann. Han er Guds stedfortreder og vi gratulerer han med gjenvalget.

Dette har Gud bestemt og da blir det slik.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

President Trump roser norsk innavl

I hans siste melding til sine mest trofaste følgere i Norge, Smyrna Menighet, har president Trump rost norsk innavl og dets positive innflytelse på det norske samfunnet.

Ledende folk blandt hans norske venner på Sørlandet har gjennom flere generasjoners selektiv gen foredling gjennom innavl blitt til noe av det fineste som Norge har å tilby verden, understreker president Trump.

Flere av disse vil bli tilbudt posisjoner i det New Order under Trump familien. Først i den neste Donald Trump periodene og deretter under president Ivanka Trump som tar over president stillingen etter hennes far.

Disse, sammen med oss i Smyrna Menighet, har helt riktig blitt utpekt som Norges fremtid og viktigste mennesker av president Trump som mener at den omfattende innavlingen langst Sørlandskysten er Norges store styrke og som har gjort at Norge er en uavhengig nasjon.

Vi kunne ikke være mer enig i visdommen fra president Trump og vi slår et slag for Sørlandets innavl som har gitt Norge så mye visdom og kraft.

Vi ser frem til de neste ti årene med familien Trump som presidenter i USA.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Oppvokst med Astrid Lindgrens satanisme – Nå er de lykkelig frelst !!

Stine og Møyfrid er to norske søstre som nå er lykkelig gift på hver sin kant med menn i Smyrna Menighet og har henholdsvis 8 og 9 barn hver.

Bildet over er fra et av deres lykkelige øyneblikk i deres barndom.

Stine og Møyfrid vokste opp i et hjem der faren var kontorsjef i Statoil og moren jobbet var advokat for Kværner.

Faren gikk i fotformsko om sommeren og i buggies sko om vinteren når han ikke jobbet. Begge to skotyper ble introdusert i Norge gjennom kultur-marxismen.

Familiens høytidsstund var Astrid Lindgrens mange satanistiske, anarkistiske TV serier som svensk TV, en kringkaster dominert av satanister og anarkister, ga ut på løpende bånd.

Gjennom disse mange TV seriene og filmene som ble vist på beste sendetid av NRK, hjalp Astrid Lindgren med avkristningen av Norge.

I Astrid Lindgrens mange bøker og dramatiseringer av disse, er det fullt anarki. Gud er død og det er likhet mellom mann og kvinne. Andre raser er like mye verdt som den hvite rase og man kan gjøre som man vil med livet sitt.

Dette er ren satanisme. Noe som hadde en dårlig innflytelse på både Stine og Møyfrid. Begge to har universitets utdannelse fra universitetet i Oslo.

Men Stine og Møyfrid er intelligente nok til å se at de hadde blitt ført bak lyset av Astrid Lindgren og hennes satanisme. De tok et oppgjør med henne.

Et stort øyeblikk i deres liv kom da de i sine foreldres hage slengte alle Astrid Lindgren sine VHS, DVD, kasetter og bøker opp i en gammel oljetønne og satte fyr på denne satanismen.

Med deres sjeler renset, gikk de ut og fikk seg hver sin ektemann og sa et stort Ja Takk til den ekte kristne lære og ble medlemmer av Smyrna Menighet i Oslo.

De to er nå lykkelige mødre, husmødre og tjenere av sine respektive menn slik Gud har pålagt alle kvinner å være.

Giften fra Astrid Lindgren er noe vi må fjerne fra det norske samfunn slik at våre kvinner kan bli satt fri fra denne satanismen. Slik Stine og Møyfrid nå lever i frihet og i Gud.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Joe Biden gir vekk klistremerke til sort gutt – Hvite mennesker blir robbet til skinnet hvis Biden blir president.

Jøden Joe Biden ga fra seg et klistremerke han bar på sin dress under et møte med en sort gutt for noen dager siden.

Dette viser hvor mye knefall denne ugudelige, kulturmarxistiske Joe Biden har gjort ovenfor sorte mennesker og de som tror på den sataniske ideen om rase-likhet.

Denne videoen som nå finnes overalt på Youtube og andre medier har blitt sett av et titalls millioner amerikanere, viser med all tydelighet hva patriotiske, hvite kristne amerikanere nå står foran.

De vil måtte dele alle sine eiendeler med sorte barn og voksne fra de indre bydelene der krakk kokain og heroin er deres vanlige kosthold.

Tilbake gjenstår en robbet patriotisk hvit rase.

Det hvis jøden Joe Biden blir president om en måneds tid.

Men Gud holder sin hånd over sitt folk, den hvite kristne patriotiske rase og president Trump vil derfor bli gjenvalgt som president for de neste 4 årene.

Etter gjenvalget vil president Trump avskaffe det satanistiske demokratiet og innføre Guds eget rike slik at Donald Trump og hans sanne kristne familie vil styre USA og resten av verden til evig tid.

Joe Biden er bare et eksempel på hvordan Satan virker for å gjøre verden til hans rike. Men Satan vil tape og president Trump vil bli gjenvalgt som president i USA og det med en stor majoritet.

For Gud er med oss.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Korona viruset dreper bare jorden er rund tilhengere.

Jorden er rundt tilhengerene, det er de ugudelige som hevder at jorden er rund og ikke flat som vi sanne kristne vet at jorden er, er nå i full panikk.

En ny forsknings rapport fra Durham universitetet i England viser til at kun de som helt feilaktig hevder at jorden er rund, dør av dette viruset.

Det har forekommet tilfeller av at sanne kristne og de av oss som vet at jorden er flat som har fått dette viruset. Men de har alle blitt helbredet av Gud etter en uke slik president Trump vil bli og har ikke fått noen skader av dette viruset.

Men dette viruset har herjet meget hardt med de som hardnakket fremdeles lever i mørket og tror at jorden er rund. Det har alle lidd den forferdeligste død i store smerter og er nå fortapte sjeler i satan sitt helvete. Det uten unntak.

Gud har sagt at jorden er flat og han holder derfor sin milde hånd over oss som forkynner hans ord og holder oss til hans tro. Vi som er sanne kristne, vil det si.

Og i mens dør de vantro i sykehus, gamlehjem og hjemme av dette viruset. Dette fordi de ikke tror på Guds ord.

Det er tragisk, men også slik som skjer med de som tror at jorden er rund. De har satt seg selv utenfor Guds nåde.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet