Smyrna Menighet ønsker det norske folk et godt nytt år

Norges mest bibel og Guds loyale menighet Smyrna Menighet, vil gjerne ønske hele det norske folket et riktig godt år.

Det har vært et vanskelig år for det norske folk der mye vondt har skjedd. Krig i verden, de mange Smyrna Menighet medlemmer som har gått hjem til Gud, sodomi, lesbiskhet, darwinisme, kultur-marxisme, materialisme, influensa, høye strøm og matpriser har satt Norge langt tilbake.

I en tid hvor såkalte evangelister og kristne menn som f.eks Rune Lye, Arnt Arntsen, Gjermund Kvamme og Kjell Sverre Andersen (Søkelys), hver uke uttrykker sin fulle støtte til menn som voldtar små gutter i et annet land, er det vanskelig å forklare for de som henvender seg til oss at Guds Ord sier at disse individene ikke tjener Gud og at slikt er en vederstygglighet i Guds øyne.

Det er ikke lett å misjonere og å vinne nye sjeler for Gud når slike mennesker så grovt misbruker Gud og Bibel til å fremme sine personlige meninger og interesser.

Det er da vi i Smyrna Menighet samles om Guds Ord og opphøyer denne som det den er; den skriften vi kristne, forkynnere eller ei, skal følge og det uten å forandre så mye som et ord i denne boken.

Bibelen er Guds Ord. Ikke et alibi til å støtte sodomi og ens egne meninger og interesser.

Dette året blir derfor det året der Smyrna Menighet mer enn noensinne, samles rundt Bibelen og Gud. Og som forkynnere skal vi forkynne Guds Ord og hans ord alene. Ikke våre egne ord og meninger. Nei, vi skal heller samle oss rundt Guds Ord og forkynne det.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Advertisement

Kan alle mennesker bli evangelister ? Et oppgjør med kultur-marxismen.

Det har i de siste tiårene blitt en inflasjon i norske kristne ledere, evangelister og profeter.

Genetiske uegnede mennesker fra under og tjener klassen i Norge har ønsket å forlate sin klasse ved å fremheve seg som kristne ledere. Dette er folk som er avlet av tjenere og underklassen her i Norge. Dette er mennesker som er genetisk underlegne oss som er ment å styre Norge. De av oss som i generasjoner har styrt Norge som skipsredere, bønder, prester og anstendige medlemmer av handelsstanden.

Ser man nå på disse fra tjenerklassen, ser man på bilder av disse, fremstår det helt klart at ingen av disse har de evner som vi vår klasse har. La oss se på bildet av den såkalte “evangelist” Gjermund Kvamme og man ser helt klart at genetikken er underklasse, den laveste klassen i Norge slik Gud selv har anordnet og skapt Norge og det norske folk. Det fremgår klart av bildet over.

At han som alle andre anti-semitter og jødehatere også raser mot alle verdens jøder og Israel og kaller dem for satans synagoge og ugress, kommer ikke som en overraskelse.

Gjermund Kvamme er ikke egnet som “evangelist” eller noen som helst form for lærer eller ledeskikkelse. Hans “evangelist” tittel er et oppgjør mot Gud og Bibelen. Det er en satanisk forakt mot Gud og alt Gud står for.

Gjermund Kvamme vil aller høyst tjene som en fangeleir vokter eller en annen form for arbeide som ikke er krevende for hans, som det fremgår av bildet over, totale mangel på intellekt og respekt for Gud og den naturlige samfunnsorden. Aller helst burde han puttes til hardt fysisk arbeide hver dag da hans fysiske styrke best kan tjener Gud.

Det samme kan sies om Jan Kåre Christensen. Han selv kommer fra underklassen, tjenerklassen og har gjort opprør mot Gud og tjener derfor djevelen selv med dette opprøret. Noe som fremgår veldig tydelig av bildet av han over. Hans eneste form for tjeneste for Gud er gjennom hardt fysisk arbeide hver dag da det er den øvre grensen for hans intellekt. Alle beslutninger om hans liv burde fattes av den lokale prest eller arbeidsgiver.

Jan Hanvold er en typisk opprører mot Gud og en som har forført nordmenn til å tro at det er bra å gjøre opprør mot det klassesystemet som er gitt til oss av Gud. Hans ansikt har opprørske trekk og viser klart at han er av genetiske tvilsomt opphav. Hans familie var tjenerklassen i et par hundre år. Jan Hanvold har gjort opprør mot dette og resultatet er vanstyre, kaos og at den norske befolkning har fått et dårlig syn på Gud og Bibel.

Hans manglende evner til å styre en menighet og forretninger har gjort Gud til latter i Norge. Noe som skulle ha vært unngått hadde Jan Hanvold vært lydig mot Gud. En lydighet som hadde fått han til å bli en lydig arbeider der nede ved Drammens elvens bredder. Det i stedet for å gjøre Gud og hans anordninger til latter her i Norge.

Gud har gitt alle spesielle oppgaver. Vi her i Smyrna Menighet er satt til å styre Norge og å undervise det norske folk om Gud. Slike som Gjermund Kvamme, Jan Hanvold og Jan Kåre Christensen er satt av Gud til å tjene oss i Smyrna Menighet og andre som styrer Norge og som bestemmer over disse tre sine liv.

Disse tre sine opprør mot Gud er intet annet enn kultur-marxisme og satanisme. Disse tre tjener derfor satan selv og ikke Gud. Ethvert bevis for dette finner man i bildene av disse tre som beviser at de er fra tjener klassen, har en lav intelligens og er i opprør mot Gud.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Pris Herren for de nye strømprisene som stenger bryggerier og fører folket til Ham !!

Gud har gitt Norge mange velsignelser i de siste månedene.

En av de aller største velsignelsene er de nye høye strømprisene som har gjort at øl-bryggerier har gått konkurs.

Det meldes om et konkursras fra Kirkenes til Mandal blandt ølbryggerier.

Dette har igjen gitt stor mangel på øl på kort og lang sikt. Øl prisene har også steget 75 % og mer. Det meldes om at det sannsynligvis vil bli rasjonering av øl og andre korn baserte brygg fra tidlig neste år.

Når folk ikke får sitt øl, vender de seg til Gud for frelse og søken etter Hans ord og barmhjertighet. Smyrna Menighet er forberedt på et kraftig innrykk i lokalene fra Vestkant ungdom og eldre som søker Gud i Hans eneste sanne menighet i Norge.

Guds menighet, med andre ord Smyrna Menighet, ser frem til en stor vekkelse neste år og er forberedt !!

Norge kan stole på Smyrna Menighet her når samt og si alle ølbryggeriene stenges ned og de få som er igjen ikke klarer å tilby øl til en pris selv folk på vestkanten av Oslo og Bærum har råd til.

Den store vekkelsen er i anmarsj ! Vær beredt !

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

MIFF sine homse-turer til Israel tømmer Palestina komiteen for medlemmer.

MIFF, som er en forkortelse for Med Israel For Fred, har gjennom et reise selskap som de formelt sett ikke har forbindelser til, hatt et meget profitabelt år.

Deres ukentlige homse-turene til Israel som har kun vært tilgjengelige for norske og nordiske sodomittiske homo-seksuelle, har brakt MIFF en type inntekt som kristne og andre religiøse organisasjoner bare kan drømme om.

Vi snakker her om millioner kroner i ren fortjeneste for dette reise selskapet. Et reise-selskap som nå har begynt å betrakte hetero-seksuelle som lite ønskede kunder da de ikke er like profitable som sodomitter.

Dette er en av grunnene til at Med Israel For Fred er rabiate voldelige motstandere av sodomitt-til-kristne mennesker konverterings programmer som Smyrna Menighet arrangerer på vårt kurssted i Lutnes leir. MIFF medlemmer har blitt truet med utkastelse av MIFF hvis de, som kristne, markedsfører eller snakker godt om disse kursene, kurser som er Guds egne kurs og gitt av Ham.

For MIFF er penger i kisten og profitt det aller viktigste. Det samtidig som de støtter sodomitt turismen i Israel. Som stat, har Israel selv betydelig inntekter fra sodomitt turer fra Norge og resten av Europa.

Palestina komiteen og MIFF er som hund og katt. Som Gud og Djevelen der de djevelske kultur-marxistene i Palestina komiteen vil gjøre Norge til en muslimsk stat.

Palestina komiteen har i hele sommer mistet medlemmer. Og til hvem ? MIFF.

Det etter at de i Palestina komiteen som er sodomitter har hoppet på tilbudene om sol og sodomi på strendene i Israel. Det gjennom det MIFF eide reise selskapet.

Ved besøket der nede finner de ut at de som har det bibelske synet på sodomi og homo-seksuelle perversjoner er palestinerene. Ikke jødene og ikke myndighetene i Israel.

Resultatet er enten utmeldelses brev til Palestina komiteen eller en ikke fornying av medlemskapet. Som regel er dette fulgt av innmeldelse i MIFF.

Det er grunn til å anta at flertallet av medlemmene i MIFF nå er sodomitter, lesbiske og kultur-marxister. Det er fint lite bibelsks kristendom igjen i MIFF selv om ledelsen er bibelske kristne. Bibelske kristne som f.eks Conrad Myrland som lever godt av sodomi og homo-seksuelle perversjoner.

MIFF er ikke en organisasjon som vi her i Smyrna Menighet støtter eller noensinne vil støtte. Dog er det med stor skadefryd vi ser at Palestina komiteen nå ruineres og tømmes for medlemmer. Medlemmer som går til MIFF.

Ane Ulf Breen for Smyrna Menighet

Svein-Magne Pedersen hevder Jesus hadde langt hår og skjegg !

Svein-Magne Pedersen

Svein-Magne Pedersen har i en samtale med vår egen pastor, Abraham Fjeld, hevdet at da Jesus hadde skjegg og langt hår, var det også OK at andre pastorer har langt hår og skjegg.

Svein-Magne Pedersen fortalte vår pastor at den eneste grunnen til at han selv ikke hadde langt hår og skjegg var at Solveig har en sjelden sykdom som gir henne rennende øyne og nese ved kontakt med mannlig kroppshår og annet hår. Og det var noe ødeleggende for familie livet til ekteparet Pedersen.

Svein-Magne Pedersen tar derfor hestehale dioksiner i form av piller hver dag for å holde sin kone Solveig i rimelig god helse. Det at han i følge seg selv har et ubehagelig kort hår og bruker en fin kam av typen Kairbost to ganger hver dag.

På tross av dette, er det langt hår og skjegg Svein-Magne Pedersens største savn i sitt liv. Han ser med lengsel på de som kan gå med langt hår og skjegg.

Svein-Magne Pedersen mener at Jesus Kristus gikk blandt oss med langt hår og skjegg.

Dette er loddrett løgn.

Grunnskriftene sier klart at Jesus Kristus var fint kledd med kort hår og ingen skjegg. Både finger og tå neglene var fint manikyrerte med behandling mot lange negler hver uke hos de beste ekspertene på pedikyri i de tider.

Dessverre har det sneket seg inn en satanisk løgn i Bibelen om at Jesus Kristus hadde langt hår og skjegg. Det viser seg at disse som snek inn denne satanismen i Bibelen gjorde dette for å utbre khat, hasjis og opium bruk i denne nye religionen som da den kristne religion da var. Khat, opium og hasjis plantene var fremtredende i Midt-Østen i de dager som det den dag i dag fremdeles er. Dyrkerene av disse plantene gikk inn i en pakt, en slags handelsavtale med satan selv og fikk dermed sneket inn god reklame for bruk av disse narkotiske stoffene.

Denne reklamen, denne handelsavtalen, er altså at Jesus hadde langt hår og skjegg.

Den dag i dag er dette en plage som rir alle samfunn. Opium heter i dag heroin og har ødelagt mange samfunn. Khat og hasjis er noe mindre farlig men allikevel ødeleggende nok for alle samfunn over hele vår flate jord.

Og takket være denne narkotika reklamen, har vi altså fått kultur-marxisme, darwinisme, opprørsk ungdom med deres hyl og vræl musikk og den idiotiske ideen om at jorden er rund.

Men sannheten om Jesus Kristus var altså at han ikke hadde skjegg og at han gikk med kort hår. For det sier grunntekstene og Gud selv.

Svein-Magne Pedersen…. vend deg om fra denne narkotika reklamen og se Jesus Kristus for det han var mens han gikk her nede på vår flate jord blandt oss andre.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Homomafiaen sjokkerer kristen Norge igjen. Kaller en tatovert sort mann for Jesus.

Den nye perversjonen fra homomafiaen

Homomafiaen og dets “idrett” fotball der 22 menn flyr rundt etter en ballkule i en homoseksuell pervers dans, har igjen sjokkert oss i kristen-Norge fra topp til tå.

Ved å kalle en sort tatovert “fotball spiller” for Jesus, har disse homo-seksuelle også brutt alt som er av anstendighet og vi forventer at også flere enn oss her i kristen-Norge vil reagere med totalt asky mot dette.

Tatoveringer er i seg selv en dødssynd og kalle en tatovert mann, som attpåtil er sort, for Jesus er det verste av det verste av blasfemiske fornærmelser av oss kristne. Det både i Norge i alle andre land.

Dette viser hvor mye homo-mafiaen hater oss kristne og hvor mye de hater all form for anstendighet og menneskelig moral. Det finnes ingen nedre grense for dypt homo-mafiaen synker.

Vi vil i morgen politianmelde homo-mafiaen gjennom deres front organisasjon Norsk Fotball Forbund for denne blasfemiske perverse fornærmelsen av oss kristne i Norge.

Og vi forventer at homo-mafiaen skifter navn på denne tatoverte sorte mannen til noe mer anstendig. Vi kan ikke ha slike perversjoner i fri dressur på tv skjerm og ute på gressmatten.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Søkelys redaktøren Kjell Sverre Andersen lever på hemmelig adresse, bryter norsk lov og nekter å ta ansvar for sine egne handlinger

Nå skal ikke vi gi denne stakkaren noe mer oppmerksomhet utover disse siste ordene i denne posten.

Men nå som han mener at ukrainere som forsvarer sitt land, hjem og sine barn mot overfalls og voldtektsmenn er terrorister og nazister mens han mener at disse voldtektsmennene, den russiske hær, fortjener ros og roses for denne krigføringen deres, kan vi ikke sitte stille lenger.

Menn med en kristen seksual moral og etikk, forsvarer ikke voldtekt av barn.

Og nå har han gått i dekning på en hemmelig addresse.

Det er to typer mennesker som frivillig går i dekning på hemmelige addresser. Det er enten de som deltar i organisert kriminalitet eller de som er involvert i seksual forbrytelser mot barn. Og så har vi Kjell Sverre Andersen, redaktør i Søkelys.

Søkelys er delvis reklame finansiert og finansiert av donasjoner fra deres lesere. Da Søkelys ikke har en offentlig fysisk adresse, er en slik virksomhet ansett som bedrageri og svindel med en strafferamme på noen år. Noe den allerede straffedømte reklame og donasjons finansierte redaktøren Kjell Sverre Andersen i Søkelys sikkert er klar over.

Kjell Sverre Andersen uttrykker meninger i Søkelys som han i sitt privat liv hverken etterlever eller vil følge. Ergo hans hemmelige addresse da han er for feig til å vedkjenne seg sin kristne tro og Søkelys bloggen.

Vi forsaker djevelen og all hans vesen. Djevelen tar vare på sine egne børn. Noe han utvilsomt vil gjøre utover når det gjelder den straffedømte Kjell Sverre Andersen og hans kreasjon Søkelys. Ergo ingen mer omtale av far og sønn i denne bloggen.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Stor ståhei om ingenting: President Trump deler topp hemmelige statshemmeligheter med President Putin

US President Donald Trump (R) and Russia’s President Vladimir Putin

Det har vært endel rapporter i den siste tiden om at USA sin lovlige valgte president Donald Trump har oppbevart og oppbevarer topp hemmelige dokumenter om USA sin sikkerhet i sine eiendommer i Florida og New York.

Dette er rapporter og nå FBI og CIA etterforskninger som er storm i en vannkopp og ren bortkasting av hundrevis av millioner dollars.

Hva er det så galt at disse dokumentene som omtaler amerikanske spion nettverk i Russland deles med den russiske presidenten Vladimir Putin ? Det er da lite sannsynlig at Vladimir Putin hadde gjort noe annet med de dokumentene enn å arrestere og henrette de involverte spionene. Spioner som aldri burde ha spionert for USA mot Russland i det hele tatt.

Ditto for dokumenter som omtaler norsk forsvars politikk som ble oppbevart sammen med nylig rengjorte golfballer på president Trump sin golfbane Mar-De-Lago og var klare til å bli overlevert til President Putin i Russland rett etter at FBI helt ulovlig tok arrest i de dokumentene.

Det er direkte uforskammet at President Trump ikke fikk lov til å overlevere disse dokumentene om norsk sikkerhets politikk og de norske spionene i Russland til først den russiske ambassade i Washington D.C for så å bli studert av den russiske presidenten Vladimir Putin.

USA har under denne skammelige ulovlig innsatte presidenten Joe Biden utviklet seg til en ynkelig fascist stat. Resultatet er at den egentlige presidenten i USA, Donald Trump ikke lenger kan tjene den russiske presidenten Vladimir Putin og de russiske interesser.

Fascisten Joe Biden som har satt en stopper for President Trump sin tjeneste for Russland, dets sikkerhets tjenester og den russiske president
Vladimir Putin

Dette er en dypt tragisk utvikling som bare tjener homo-mafiaen og kultur-marxistene. Og dette er en utvikling som har satt befolkningen i USA og Norge tilbake til middel alderen og et slaveri under Frankrike, satans eget rike.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Den russiske hæren voldtar barn – Får støtte fra kristen lederene Gjermund Kvamme, Rune Lye og Kjell Sverre Andersen.

Reportasjene i den kristne mediene om at medlemmer i den russiske hæren voldtar unge Ukrainske barn helt fritt uten å bli disiplinert av hverken sin kommandører eller den politiske ledelsen i Russland, har vakt reaksjoner i kristen – Norge.

Redaktøren i Søkelys, Kjell Sverre Andersen, hyller den russiske hæren og mener det er bedre enn å støtte denne hæren, og det uten å ta avstand fra deres voldtekt av små barn, enn å støtte Norge sin godkjenning av pride bevegelsen og homofili.

Dette synet har full støtte fra bl.a kristen lederene Rune Lye og Gjermund Kvamme som uforbeholdent og helt uten reservasjoner, støtter den russiske hæren i Ukraina.

Den kristne media og kristen lederene i USA & resten av verden har reagert med avsky på den russiske hærens systematiske voldtekt av barn ned til 2 års alderen.

Vi noterer oss at kristen ledere i Norge er i utakt med resten av det kristne verdenssamfunnet når det gjelder hva som er god krigføring.

Vi forholder oss til hva Gud gjennom bibelen sier on kjønnslig aktivitet og vi, i motsetning til de ovennevnte kristen ledere, tar derfor kraftig avstand fra den russiske hærens krigføring i Ukraina.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet.

Kvinner som velger å føde mindre enn 14 barn er opprørske mot Gud !!

Kvinner som av eget valg velger å føde mindre enn 14 barn, forbanner Gud og lever i opprør mot Ham.

La oss her veldig sterkt presisere at det er ikke alle kvinner som kan bære frem barn. Det er enda færre kvinner som klarer å bære frem 14 barn. Dette fordi Gud har bestemt at disse kvinnene ikke skal ha 14 barn. Denne artikkelen er ikke et oppgjør med disse. Det finnes noen av disse i vår menighet og disse har vår menighet sin varme støtte og kjærlighet.

Det Gud har bestemt har han bestemt og det er vår kjærlige plikt å respektere og ære hans bestemmelser og val.

Det som det overhodet ikke finnes unnskyldning for, er kvinner som ikke engang forsøker å bære frem 14 barn eller flere. Disse lever i hat, forakt og i opprør mot Gud.

Disse er også feminister og kultur-marxister. Flere av dem er lesbiske kvinner som bruker hele sitt liv til å spotte Gud, menn og Norge. Disse er avskyelige quislinger og landssvikere.

Det finnes ingen sterke nok ord som kan brukes mot disse fruktbare kvinner som velger å bære frem færre enn 14 barn. I sin egoisme, raserer disse norske bygder og byer.

Resultatet er et øde Norge og et Norge som har forlatt Gud og som nå i dirrende redsel venter på Guds dom. Og den vil bli grusom hard.

Vi sanne kristne må gjøre vårt ytterste for at fruktbare kvinner oppfyller sine plikter som kvinner og lever i pakt med Gud og respekt for Ham.

For de fruktbare kvinner som velger å bære frem færre barn enn 14 barn, venter det bare en evig fortapelse i ildsjøen. Og det er så tragisk bortkastede liv. Noe disse kvinnene har gjort. De har kastet vekk sine dyrbare liv og har levd totalt mislykkede liv.

Dette er sannheten og Guds mening med kvinner.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet