Smyrna Menighet brant ned en halv million master kassetter for rock og unaturlige rytmer fra Afrika.

Universal-Backlot-Fire-1

Smyrna Menighet bloggen har ikke blitt oppdatert på en stund på grunn av et lenger opphold i USA.

Vi har lenge lurt på hvorfor det er så mye synd, motstand mot president Trump og unaturlig sex i verden. Gud kom til oss og fortalte oss at det er rock og unaturlige rytmer fra Afrika som er skylden til all denne menneskeliger fordervelsen, inklusivt motstanden mot president Trump, den mest hellige og intelligente politiske lederen verden noensinne har hatt.

Dagen etter at Gud kom til oss med dette svaret fikk vi en epost med adressen til et varelager i USA der alle de unaturlige rytmer og rock originale album innspillingene var lagret. Med i eposten befant det seg også instruksjoner til hvordan vi kunne få tilgang til denne bygningen samt hvilke midler som kunne brukes til å utslette denne syndens pøl.

Vi dro derfor til USA og gjennomførte denne aksjonen.

I dagene etterpå har det kultur-marxistiske media og internett grått over at uerstattelige verdier har gått tapt. Verdier som har brakt verden inn i et opprør mot Gud og president Trump.

Dette er verdier som fortjente å bli brent på et bål. Noe vi altså gjorde. Dette er ikke verdier som vi kan sørge over. Tvert i mot fortjener vi i Smyrna Menighet all verdens ros og heder for å ha reddet verden fra en evig orgie i homofili, ulydighet mot president Trump, kultur-marxisme og fri sex.

Vår aksjon vil føre verden tilbake til en evig lydighet mot Gud og president Trump. Derfor var vår aksjon en slik triumf for menneskeheten.

Smyrna Menighet har atter en gang reddet verden.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

 

Advertisements

Smyrna Menighet har reddet Lærdal fra utslettelse !

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Lærdal

 

Det mye vi holder på med som vi ikke kan offentliggjøre før avtalene er skrevet og vi får lov til å skrive om dem.

I de siste månedene har vi og kommunestyret i Lærdal Kommune hatt en rekke forhandlinger om hva som skal til for at Lærdalsøyri ikke skal utslettes av en flodbølge som Gud vil straffe dem med.

Allerede dagen etter at vi skrev om denne forbannelsen og den snarlige utslettelsen av Lærdal, tok ordøreren kontakt med oss. Vi har siden den tiden hatt jevnlig kontakt.

I januar tilbrakte Lærdal kommunestyre fem dager hos oss for å lære om den sanne kristne tro. Vi har selv besøkt Lærdal og har hatt stands der hvor flere har blitt frelst fra en lunken kristendom og ateisme til et liv for Gud gjennom vår sanne kristendom.

Lærdal har blitt en ganske så kristen bygd.

Vi har også med glede sett at barna i barneskolene i Lærdal nå skal lære at vranglæren om at jorden er rund og Darwinismen bare er abstrakte teorier. De skal også bli opplært i kultur-marxismens skadelige sider.

Konditoriene og kafeteriane i Lærdal har også lovet oss at de ikke skal tilby varer og servering til homofile og lesbiske. Det samme har campingplassene og hotellene lovet oss.

Lærdal Kommune har også avlyst årets Hamas uke. De har også forpliktet seg å slå hardt ned på de årlige titallige ramponeringer av besøkende biler som virker jødiske.

Lærdal Kommune har strukket seg langt i å lyde Gud samt i å tiltrekke seg de titusener av turister som kommunen tapte etter at det ble kjent at de var under Guds dom. Deres campingplasser og hotell var alle på konkursens rand og ingen ville kjøpe varer som var laget i Lærdal.

Lærdal Kommune har lært leksa og de har i et brev til oss forsikret oss at de i all fremtid skal lyde Guds ord og lyde våre formaninger til dem.

Dette er et velsignet resultat og en gledelig snuoperasjon av denne kommunen.

Vi er glad for at Lærdal fremdeles er på kartet og at flere tusener menneskeliv er spart. Dette er en gledens dag for oss.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

 

Kvinner får rabies – Burde heller holde seg hjemme.

rabies

Det har kommet oss for øre gjennom en sjelden gjennomgang av den kulørte kultur-marxistiske hovedstadspressen at en norsk kvinne nylig har omkommet av rabies.

Dette skjedde etter at hun klappet en hund i Filipinene.

Det er aldeles uforståelig at en norsk kvinne vil finne på å klappe en hund i Filipinene. Det er også enda mer uforståelig at en kvinne vil dra til Filipinene. Et sted som er langt utenfor hennes trygge hjem. Et hjem som etter det vi forstår var i Stryn, Sogn Og Fjordane fylke.

Det sier alt om denne feministiske lesbiske mafiaen at norske kvinner nå reiser til Filipinene og klapper hunder der nede. Det finnes nok av hunder langs Jølstervannet som godt kunne tenke seg å bli klappet av en ung norsk kvinne. Her bedriver norske kvinner diskriminering av norske hunder.

Denne diskrimineringen av norske hunder samt at denne kvinnen fikk rabies er et ansvar som den lesbiske mafiaen Fri og dets gudfar frøken Ingvild Endestad må ta hele ansvaret for.

Det sier seg selv at norske kvinner ikke skal reke ned til Filipinene eller andre steder som farer dem vekk fra Gud og hans vilje for kvinner.

Det er Guds vilje at kvinnen skal være mannen til behag og befinne seg hjemme der de føder mannen mange barn og oppdrar disse ved hjelp av mannen som er kvinnen og familiens hode og hjerne.

Det er derfor Smyrna Menighet som den eneste sanne kristne menighet sin byrde å fortelle de norske kvinner hvor deres plass er på denne jord. Og den er hjemme, med noe hyppig besøk til fødestuene innimellom de huslige plikter.

Vi håper ikke at det blir noen trend at norske kvinner nå får rabies på løpende bånd. Hvis det skjer er det et ansvar som frøken Ingvild Endestad må ta. Og som hun gjennom norske domstoler må straffes for gjennom straffelovens bestemmelser om drap.

Kvinnenes plass er i hjemmet og det har Gud sagt.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

 

 

Spiser du bananer på en sømmelig, sann kristelig måte ?

bananer

Det har kommet oss for øre gjennom våres venner i El Salvador at vi sanne kristne i Norge spiser bananer på en usømmelig måte som oppfordrer alle til synd og unaturlig samkvem med det andre kjønn.

Vi har derfor i vårt lokale her oppe høyt over Oslo og Røa derfor hengt opp en ny forskrift på hvordan man skal spiser bananer i vår kafeteria.

Bananer er sunn og riktig kost. Bananer er en av Guds velsignelser over oss mennesker. Men bruk av bananer kan misbrukes til å fremme unaturlig kjønnslig samkvem.

Inntil våre venner i El Salvador, og der nede er det nå et forslag om at feil bespising av bananer nå gir 6 måneders ubetinget fengsel, har vi spist bananen fra en av endene av den.

Dette er feil og grovt ukristelig og grovt usømmelig.

Den RIKTIGE måten å spise en banan, rent utover å dele den opp i småbiter, er å begynne fra midten av bananen med det bitt halvveis gjennom bananen. Dette med å spise halve bananen fra en side gjentar man deretter opp og ned etter bananan.

Men det er utrolig viktig, og dette er den eneste måten å ære Gud på, at man begynner midt på bananen. Jeg personlig beveger med da ned til høyre på bananen etter første bitt. Men jeg har også sett at de eldre i kafeen foretrekker å gå til venstre etter første bitt og deretter å ta høyre biten delen før man bytter side, og igjen fra midten, spiser resten av bananen.

Endel av dommen mot frafallskirken her i vest er at kristne spiser bananer på en usømmelig måte og på en måte som oppfordrer til unaturlig samkvem med det andre kjønn.

Kun ved å følge denne oppskriften på å spise banan vil man igjen bli velsignet.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

Lærerinne “faker” blindhet – teorien om at jorden er rund er på vikende front

ullernlogo-storre

Matematikk lærerinnen Mona Frantzen har nå fått blitt innvilget uføretrygd og fått erstatning i million klassen etter at hun har “faket” blindhet på det ene øynet. Kultur-marxistene har brukt denne falske blindheten som et eksempel på hvor fæle vi kristne er. Mona Frantzen har med sitt såkalte eneste øye igjen grått krokodille tårer og gitt oss kristne skylden for noe som helt og holdent er hennes egen skyld.

La oss her oppsummere fakta i saken da PK og kultur-marxist media har løyet og bedratt Ullern trill rundt.

Det har vært en lærestrid på Ullern Videregående Skole i vinter om den nå for lengst motbevisste teorien om at jorden er rund.

Mona Frantzen er en av de militante kultur-marxistene som mener at jorden er rund. Denne løgnen har møtt motstand fra våre egne medlemmer og de Guds benådede tvillingene Rolf og Fredrik Klemtsen.

Rolf og Fredrik Klemetsen har vært til stor lykke for Ullern Videregående Skole og bydelen Ullern der de går rundt i sine sort “Heil Trump” t-skjorter om dagen og er med på å holde Ullern ren for utagerende homofile, lesbiske, østkant ungdom og samer om kvelden gjennom sin aktive deltakelse i SS patruljene. SS, som er kort for Smyrna Stormen, og deres patruljer er en meget viktig del av bydelen Ullern.

Mona Frantzen er matematikk lærerinnen til Rolf og Fredrik Klemetsen. Det var under en av disse matematikk timene der tvillingene korrigerte kultur-marxist løgnene til Mona Frantzen gjennom bruk av golf baller at en av disse fant sin vei til Mona Frantzen sitt venstre øye.

Mona Frantzen var tydeligvis forberedt på dette da hun hadde en flaske med falsk blod under hennes desk som ble generøst brukt rundt dette øyet og i hennes hodeskalle. Lege og ambulanse personelle ble lurt trill rundt av dette og det ble et oppstyr i saken.

Resultatet var at Rolf og Fredrik Klemetsen ble uskyldig utsatt for hets, forfølgelse og raseri. Dette er en type reaksjon og forfølgelse alle vi kristne kjenner så altfor godt.

Nå har kultur-marxistene midlertidig vunnet denne lærestriden. Men vi kristne kommer sterkt igjen med neste inntak av elever da det blir intet mindre enn 11 kristne elever som begynner på Ullern Videregående Skole.

Og da skal vi vinne denne lærestriden.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

Påsketurer på fjellet – en satanistisk vederstyggelighet !

paasketurer

Påsken er en tid der vi i Smyrna Menighet og andre sanne kristne samles til tre møter hver dag og til refleksjon over helvetes pinsler og de ufrelste, de som ikke har valgt vår vei, ved enden av deres bortkastede liv vil oppleve at Gud straffer dem med tusen år i ild og tortur.

De mange som vil oppleve tortur og ild i helvetes ovner, er de som bruker tiden til å reise på påsketurer til de mange heslige fjell i Norge. Som regel på stier og langs kvister som Den Norske Turistforening, har merket.

Den Norske Turistforening er en av satans mange tjenere som drar mennesker bort fra et liv som sann kristen og et liv i de sanne kristne menigheter.

I disse dager ser man disse fortapte menneskene med ski og ryggsekk på turer i disse heslige fjellene. Alle fjell er heslige da de ikke tjener Gud eller noe vettugt formål. Vi har for mange fjell i Norge.

Det er ingen mening at mennesker skal besøke og vandre rundt i disse. Alle oss sanne kristne holder oss borte fra fjellheimen. Fjellheimer som regel har satanistiske navn som Trollheimen, Jotunheimen, Finnmarksvidda, Rondane og Sunnmørsalpene. Navn som er hedenske, satanistiske.

Det er ingen ekte kristen som drar på skitur eller gåtur i disse fjellene i påskene da slik aktivitet er satanistisk. Vi sanne kristne samles heller i våre menigheter i denne høytiden.

For slik har Gud bestemt at det skal være.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

 

 

Tamponger – Den lesbiske mafias sodomi !

tampong

Det har kommet oss for øre fra  et par menighets medlemmer og deres unge døtre at bruk av tamponger også er sosialt akseptert bland kristne.

Dette viser hvor langt Satan har forført Norge og hvilket grep han har rundt om Norge og oss som bor her.

Tamponger er en type oppsamling av blod som kvinner bruker under sin menstruasjons syklus. Denne innsettes i deres skjede der den samler opp blod fra deres kropp.

Ekte kvinner, det vil si kristne kvinner, får 14 barn og har derfor ikke så mye bruk for slike ting da de har relativt skjelden menstruasjoner. Dette fordi de ærer og hedrer Gud.

Men de få ganger ekte kvinner har menstruasjoner, ærer de sin mann og Gud ved å bruke bind som ikke trykket inn i den delen av kvinnens kropp som er deres ektemanns eiendom (skjeden).

Tamponger ble derfor i trass mot Gud og mannens hellige eiendsomrett over kvinnens skjede oppfunnet og importert til Norge av kultur-marxister og den lesbiske mafiaen.

Det er spesielt i den lesbiske mafiaen at tamponger blir brukt da bruk av tamponger er endel av deres Guds-hatende livsstil og sodomistiske samkvem med hverandre.

Det sier seg selv at tamponger derfor aldri må brukes av de som hedrer og ærer Gud. Tamponger er en sodomistisk, pervers satanisk oppfinnelse.

Vi vil derfor innstendig be om at ekte kvinner bruker bind innimellom svangerskapene og at man i disse periodene viser ærbar aktsomhet rundt deres ektemenn og barn.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet