Bør homofile og lesbiske få kjøpe kaker ?

kakebilde

Den lesbiske og homofile mafiaen i Norge, USA, EU, Brazil og Iran klager i disse dager noe voldsomt over at de ikke får lov til å kjøpe kaker hos konditoriene.

I Norge har konditoriene i Kirkenes, Kautokeino, Karasjok, Storslett, Tromsø, Narvik, Fauske, Brønnøysund, Orkanger, Fosnavåg, Skei, Voss, Årdal, Sogndal, Stord, Evje og i samtlige byer og større tettsteder langs kystripen fra Egersund til Larvik (med unntak av syndens pøl Tvedestrand) satt opp forbud mot å selge kaker til homofile og lesbiske.

Det er konditoriene og oss kristnes syn at i deres perversjoner og deres standfaste marsj mot et evig liv i helvetes pinsler, har ikke de lesbiske og homofile noe å feire og noe i livet å glede seg over. De lever et liv i perversjoner  og i strid med Gud.

Ergo, ingen kaker til lesbiske og homofile.

Vi støtter fullt ut et slikt syn da det er vi her i Smyrna Menighet som har påvirket landets konditorier til dette kristelige standpunktet. Her har man tatt et viktig, riktig standpunkt.

Skal man spise kake må man i det minste leve et liv under Guds sine formaninger og lover. Gjør man ikke det, blir det ingen kake.

For slik sier Gud.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

 

 

Advertisements

Kvinnelige skiløpere – En satansk vederstyggelighet !

kvinneligskiloper

Det finnes knapt noe mer vederstyggelig på fjernsynene våre enn kvinnelige skiløpere i tettsittende dresser som får dem til å se ut som oss menn.

Alle norske skiløpere på nasjonalt og internasjonalt nivå er millitante lesber og marxist-leninister hvis eneste mål er å omvelte det norske samfunn og innføre et lesbisk-kommunistisk diktatur.

Et lesbisk kommunstisk diktatur er de norske kvinnelige skiløperes endelige mål. I mellomtiden og som del-mål blir de verdens og olympiske mestere.

Der de får medaljer og falsk heder, lar de seg intervjue av mediene der de kommer med falske, ukristelige kommentarer der Guds makt og visdom utfordres. Men deres medaljer og titler vil ikke bevare dem fra helvetes ildsjø !! Alle slike kvinner havner i helvete.

At ikke flere menigheter enn Smyrna Menighet fordømmer disse lesbiske kommunistiske norske kvinnelige skiløperene er helt utrolig. Det viser hvor listig Satan er. Men vi Smyrna Menighet har sett rett gjennom Satan og vi har lest hans tanker og planer.

Det at kvinnelige norske skiløpere er helter i Norge var Satan sin plan og denne planen har lykkes godt.

Det er derfor slik at vi som den gudfryktige menigeheten i Norge nå slår et varsko mot kvinnelige skiløpere og det lesbisk kommunistiske diktaturet de nå søker å innføre i Norge.

Smyrna Menighet reiser derfor kampen mot det lesbisk kommunistiske diktaturet som de vil nå innføre i Norge. Og vi vil med alle midler bekjempe det.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

 

 

Smyrna Menighet liker håndball for menn.

handball

Troverdige kilder har fortalt oss at Norges herrer tapte en håndball verdens finale mot Danmark i forrige uke.

Vi var ikke helt klar over at norske menn spilte håndball da norske menn stort sett er feministiske og underlagt kvinnenes lesbiske tilbøylige diktatur. Så det gledet oss stort at norske menn kan kaste ball nesten like langt som danske menn og nest best i verden.

Det er viktig for norsk krigsberedskap at norske menn kan kaste ball og det veldig langt. Her trenes det opp arm muskler som man kan bruke til å kaste granater og andre eksplosiver mot den franske okkupasjonen av Norge.

Noe som det norsk håndball forbundet lærer opp norske menn i å kunne gjøre.

Krigen mot Frankrike kommer snart der vi nordmenn skal kaste av oss demokrati, lesbisisme, homofili og likhets demonene. Det vi nordmenn trenger og skal vinne kampen mot Frankrike for, er et styre direkte fra Gud og hans stedfortreder Donald Trump.

Det er derfor at det er så viktig at vi har et landslag som klarer å kaste baller nest lengst i verden. Et landslag som har blitt utdannet til å bli stormtroppene i krigen mot Frankrike.

Vi gratulerer og ber om at alle andre også trener seg i den noble, gudelige håndball sporten.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

NRK slipper til Satan selv i beste sendetid !

hankvonhelvete

NRK sin kamp mot Norge kjenner ingen grenser. I de siste 50 årene har de rasert Norge fra Grense Jakobselv til Lindesnes med sitt hat mot alt som er genuint norsk.

En av disse våpnene NRK bruker mot Norge er Melodi Grand Prix. Gjennom denne såkalte konkurransen har kirkebrennere, homofile, satanister, feminister, dyremishandlere og lesbiske fått spre sitt hat mot alt norsk.

I helgen har vi igjen fått vite at NRK igjen vil sende en satanist til Guds eget land, Israel, for å spre deres hat mot Jesus og alt som er av kristent liv. NRK er her anti-semitter der de håner alle jøder 365 dager i året.

Og på dagen i dag, Holocaust dagen, håner de igjen alle verdens jøder.

Dette er slik NRK bare er.

De vil nå slippe til satanisten Hank Fån Helvete til i beste sendetid slik at norske barn får en satanist som forbilde. Dermed rives norske barn vekk fra deres tro på Jesus som deres frelser. Hank Fån Helvete og Satan blir deres forbilde og frelser i stedet. Dermed rives Norge i fillebiter slik at Norge kan bli en av Frankrikes lydige provinser. For bak alt står Satan selv og Frankrike.

Vi protesterer veldig sterkt mot satanifiseringen av Norge, vårt dyrbare fedreland. Hank Fån Helvete må sendes til hardt arbeide som bonde på Jan Mayen der han kan dyrke agurker til felles glede for den norske befolkning.

For vi kan ikke la denne satanifisiseringen av Norge fortsette.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

 

 

Krf har blitt reddet fra kommunistene – Vi ekte kristne tar over partiet

kristelig_folkeparti_logo.svg

 

Smyrna Menighet og andre ekte kristne har reddet Kristelig Folkeparti fra kommunistene og satanistene.

Etter den store splittelsen der satanist-kommunistene led nederlag, er partiet på kort sikt litt svekket. Men i det lange løpet er partiet veldig styrket da Gud igjen får spille en rolle i dette partiet.

På vegne av flere fylkespartiet er Smyrna Menighet med på å stille KrF lister til årets kommune og fylkesvalg. Et valg som blir et verdivalg.

Krf vil å våre kommuner stille til valg på flere av Smyrna Menighet sine grunnverdier. Disse grunnverdiene er bl.a at all kultur-marxistisk løgn-lære om at jorden er rund og at all darwinisme må fjernes fra skolene og bibliotekene.

En annen verdi som vi vil stille til valg på er ekte feminisme. Feminisme som fører kvinnen tilbake til hjemmene der de føder og pleier sine fjorten barn og der mannen er læreren i huset.

Krf i de kommuner der vi stiller lister for dem vil også gå til valg på at kvinner ikke har adgang til å parkere sine biler på offentlige parkeringsplasser da kvinner ikke har noen plass bak rattet.

Alle kommuner må også innstille på at offentlige bygninger ikke tillater adgang til kvinner som går i bukser da slike kvinner håner Gud og leder til spredning av mer lesbisisme.

Alt tyder på at vi ekte kristne vil stille KrF lister i over 30 kommuner og 2 fylker. Dette vil gi KrF og Gud et nytt håp om at de i 2021 kan komme til makten igjen i Norge slik at Gud igjen kan velsigne vårt dyrbare fedreland.

KrF sin vei går gjennom Smyrna Menighet og Gud.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

 

 

Esben Benestad må arresteres og forvises til Bjørnøya !!

esbenbenestad

Esben Benestad har i de siste 20 årene levd som et perverst menneske der han lever som både mann og kvinne på en og samme tid.

Han har også brukt sitt liv og sin status som kjendis til å spotte Gud og alle oss kristne hver eneste dag. Hele hans liv er en eneste stor markedsføring for den evige fortapelse bak helvetes porter.

I alle medier og på skoler hevder denne Grimstad mannen at kvinner har en seksualitet og at seksualitet er til for å nytes. Dette er som kjent barbarisk hedenskap. De som tar Esben Benestad alvorlig vil selv lide helvetes pinsler når den dagen kommer.

Han kaller seg sexolog og skjuler sin barbariske hedenskap, hedenskap vi nordmenn forlot 2000 år siden, bak denne logien. Han har endog utpekt seg selv som professor i denne hedenskapen.

En ting er sikkert: Han vet ingenting om sexologi. Dette er det kun vi som tror på Gud som har kunnskap om. Vi vet at det er kvinnens jobb å føde så mange barn som mulig og at denne akten der mann og kvinne lager liv varer knapt nok et minutt før dette livet blir til. Det er dette som er sexologi. Fakta-basert sexologi.

Esben Benestad er en svindler og en tyv der han mottar penger som en autoritet på noe som han ikke har den fjerneste anelse om.

Ikke nok med det. Men hans svindel og bedrageri har ført mange til evig fortapelse. Og det er det aller verste.

Det er derfor ikke mer enn rett og riktig at han og de andre sexologene arresteres og forvises til Bjørnøya der de kan skape noe som vi nordmenn virkelig trenger: Tomater.

Der kan man sette opp drivhus og gro tomater som vi nordmenn kan nyte godt av. Og de vet allerede mer om dyrking av tomater på Bjørnøya enn sexologi så det skulle ikke være noe problemer. For å ikke snakke om kultursjokk.

Norge har bruk for Gud og hans lære til oss. Norge har også bruk for gode saftige tomater. Norge har ikke bruk for Esben Benestad og dets like. Send dem til Bjørnøya pr omgående slik at vi kan nyte godt av gode saftige tomater.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

KKN står for Guds ord og vil derfor avskaffe det norske demokratiet.

250px-Jan-Aage_Torp_portrett

 

Smyrna Menighet kan ikke få fullrost Kristen Koalisasjon Norge for endelig å ha tatt avstand fra de franske sataniske styggedommene demokrati og ytringsfrihet.

Dette har de vist ved å gi sin ærespris til Polen og den polske regjeringen. Polen og den polske regjering har i de siste årene demonstrert at de vil rive ned denne sataniske styggedommen demokrati og ytringsfrihet. Polen er nå i ferd med å bli et enhets tanke land under den kristne nasjonale verdi. Dog katolsk men det kan de lett omstille til sann kristendom under president Trump sin veiledning.

Jan Aage Torp og Finn Jarle Sæle har i sin pris hyllet Polen for dets avskaffing av demokrati og ytringsfrihet.

Jan Aage Torp og Finn Jarle Sæle har også fremhevet Polen sin behandling av jøder som et eksempel andre må følge. Som kjent har Polen eliminert 80 % av sin jødiske befolkning i de siste 100 årene og Kristen Koalisjonen har rost Polen for denne behandlingen av deres jøder.

Vi er meget glade for at Kristen Koalisasjonen i Norge nå hyller land og politikere som jobber aktivt med å avskaffe demokrati og ytringsfrihet, denne sataniske styggedommen som er imporert fra Frankrike.

Vi ser frem til å arbeide med Kristen Koalisasjonen i deres videre arbeid med å avskaffe demokratiet og ytringsfrihetens diktatur i Norge. Norge er bedre tjent med et totalitært anti kultur-marxistisk styre som er ledet av Smyrna Menighet, Jan Aage Torp og Finn Jarle Sæle.

Til sammen vil vi lede Norge som lever i pakt med Gud.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet