Norge 2021: Quisling regjeringen innfører tvangs sterilisering av norske kristne

Den norske quisling regjeringenen vil fra i sommer innføre tvangs sterilisering av norske kristne under det påskuddet at innavl er usunt for befolkningen. Dette melder Virginia Lunde fra Kristne Kleptomaner som på Ekraveien t-bane statsjon tilegnet seg en laptop som tilhører/tilhørte en norsk statsråd.

Innavl er altså veldig sunt og har gitt Norge en status som et velsignet land av Gud.

Det er derfor at et slikt angrep på norske kristne vil føre til at Norge vil bli et uland på lik linje med Mali og Bangladesh.

Denne steriliseringen samt oppbrytingen av Guds egne kristne menigheter vil også medføre oppbrytingen av de mange fine samfunnene på Sørlandet og samfunn lengst i nord.

Dette vil ramme distrikts Norge veldig hardt. Bygder vil gå til grunne og gårdsdyr vil sulte i hjel.

Dette angrepet på oss norske kristne bare beviser hvor ille satanistisk vår quisling regjering er. En quisling regjering som bidro med mange hundre millioner kroner i statskuppet i USA der Guds eget barn Donald Trump ble drevet fra det hvite hus og hans stilling som USA sin president.

Vi norske kristne vil nå bli rammet av uendelige lidelser i år og vi må sette vår lit til Gud og Smyrna Menighet for at dette skal gå rimelig bra.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet