President Trump er rasende på Norge – Hvordan vil han straffe oss i Norge ?

DSC_8092

Norge stemte i mot USA på tross av de mest seriøse advarsler fra USA noensinne. President Trump kunne ikke ha vært klarere i sine advarsler til Norge. Allikevel stemte Norge for araberene og de homofiles resolusjon om at Jerusalem ikke var en hellig kristen by.

President Trump har gjort sitt raseri kjent for oss. Han har gjort sitt raseri kjent for den norske regjering. En regjering av Høyre og Fremskrittspartiet som bare har ledd President Trump rett opp i ansiktet.

Dette vil få store, meget meget alvorlige konsekvenser for Norge i 2018. Man trosser ikke Guds stedfortreder President Donald Trump.

Det er klart at Norge trenger en ny regjering. En regjering som utgår fra et ønske om at Norge skal respektere Gud og hans stedfortreder President Trump. Og med våre gode ukentlige kontakter med President Trump, en president som stoler 100 % på Smyrna Menighet og fremholder oss som en av de meget få Guds menn,  sier det seg selv at denne regjeringen må utgå fra Smyrna Menighet.

Men før dette, vil President Trump gi Norge en skikkelig lærepenge. Og man kan lure på hva den blir.

Norge sitt medlemskap i NATO henger allerede i en syltynn tråd. Og det kan tenkes at President Trump bare gir opp Norge og utviser oss fra NATO med beskjed til Russland og Putin om at det er bare å invadere Norge hvis de har lyst på det. Og hverken NATO eller USA vil løfte en finger for å hjelpe oss.

Det kan også godt hende at President Trump gir Troms og Finnmark til Russland og Putin som et takk for at Russland er en av de få kristne landene i verden.

En handelskrig og forbud mot andre nordmenn enn medlemmer i Smyrna Menighet å få adkomst til USA er vel den mest sannsynlinge reaksjonen til President Trump. Med dette vil President Trump gjøre Norge konkurs på tre måneder før han lar nåde gå for rett med den betingelsen at en norsk regjering også inkluderer oss i Smyrna Menighet.

Det er ingen tvil om at Norge nå er i meget alvorlige vanskeligheter. Kun Smyrna Menighet kan redde Norge fra en meget alvorlig katastrofe i 2018.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

 

 

 

Julenissen er satan utkledd som en koselig gammel mann !

800px_COLOURBOX2695886

 

I disse dager da barn og den kultur-marxistiske media går rundt og snakker om julenissen, er det viktig å huske hvem julenissen egentlig er.

Julenissen ble oppfunnet av satan selv, all løgners far, for å forvirre og forlede barn og voksne vekk fra et evig liv i himmelen.

Media og butikkene, som er alle en del av den kultur-marxistiske konspirasjon mot norske barn, snakker om julenissen, satan, døgnet rundt. Norske barn tror nå at julenissen, med andre ord satan, er en god mann.

Men sannheten er at satan er en ondskapens ondskap som sitter i helvete og gleder seg over alle de barn og voksne som gjennom julenissen har blitt forført vekk fra den sanne kristne lære. Nede i dødsriket gleder satan seg over å torturere, brenne og piske barn som har blitt tatt fra deres foreldre og som ble forledet vekk fra et liv som et kristent barn.

Barna tror at julenissen gir dem pakker. Sannheten er at julenissen gir dem et evig liv i helvete !!

Som sanne kristne foreldre må man hver dag i advent minne sine barn om at julenissen er satan selv. Sitter man på hans kne i en av disse handlesentrene, sitter de på satan sitt kne og snakker direkte med han.

Det er viktig at juletiden brukes sammen med barn i bønn og påminnelse om at man vil havne i helvete hvis man ikke forsaker julenissen, satan, og all dets vesen.  Dette selv om man gir barna gaver. Gaver som er fra Gud selv og som en velsignelse for at deres foreldre er sanne kristne som forsaker julenissen og kultur-marxismen. Disse pakkene er ikke fra julenissen, satan.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Er ateister nordmenn eller er de for fremmedkulturelle til å være norske ?

norskflagg

Norge var et velsignet lykkelig land i årene mellom Hellig Olav sin fredelige kristning av Norge til den franske revolusjonen i 1789 der ateismen ble født og deretter brutalt eksportert til Norge og andre kristne land.

Det er et ubestridelig faktum.

Ateisme er en form for benektelse av all liv og livssglede som her i Norge er en fremmedkulturell ideologi. En ideologi som med tvang ble påført Norge gjennom Satans åndehær og deres våpen. Demokrati, kultur-marxisme, likhetsidealer og ytringsfrihet er noen av disse våpnene.

Men ateisme er dog en fremmed kultur her i Norge. Et land som i flere århundrer frem til 1789 var et lykkelig land i trygg forvissning om at jorden var flat og at den var rundt 6000 år gammel.

Men ateistene ødela vår harmoni med sine fremmede uskikker og hat mot all liv og livsglede.

Man kan da med full rett spørre om ateister er fremmedkulturelle her i Norge. Svaret er at de er fremmedkulturelle. Men er ateister så fremmedkulturelle at de egentlig ikke er norske ? Dette er en interressant diskusjon.

I sitt hat mot Norge og alt liv og glede i sin helhet har ateistene ødelagt Norge. Og det på en måte som gjør at de egentlig ikke er norske.

Skal man derfor utvise alle ateister fra Norge ? Det er noe radikalt. For øyeblikket vil Norge havne i problemer med naboer og alle slags land som også er for påvirket av Frankrike til at dette er en realistisk mulighet. Men det er hevet over enhver tvil at ingen ateist er norsk da de ikke har et norsk sinnelag og at de i sin avstandstagen fra Norge og de norske verdier har eksludert seg selv fra sine norske statsborgerskap.

Vi kan inntil videre ikke gjøre ateistene statsløse. Men i realiteten er ikke ateistene norske statsborgere og de er heller ikke norske. Så da får man heller se om de kan gjøre nytte for seg som skogplantere og agronomer på Bjørnøya, Hopen og på Jan Mayen.

I Norge er det ingen bruk for ateister da de forakter norsk kultur, samfunn og Norge i sin helhet.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

 

Kvinner i Saudi-Arabia får tillatelse til å gå på kino.

Julie Andrews i The Sound of Music

Det muslimske regimet i Saudi-Arabia har ikke lært av de feilene vi i vår kristne religion og de kristne land gjorde for 150 år siden da vi tillot kvinner å gå på kino.

Resultatet var et sammenbrudd av de fleste kristne verdier. Kvinner ble utsatt for allslags sataniske verdier på kino og de begynte å få kultur-marxistiske verdier om seg selv og om det kristne samfunnet de levde i.

Kultur-marxistiske ateister og homofile som Charlie Chaplin, Alfred Hitchock, Henry Fonda, Humphrey Bogart, Julie Andrews, Elvis Presley og Charlton Heston førte kvinner vill med sin kultur-marxistiske propaganda som de fikk direkte fra Josef Stalin i Moskva. Det var Josef Stalin sin ide å utrydde kristendommen og våre kristelige vestlige verdier gjennom Hollywood og filmindustrien. En industri som i sin helhet ble finansiert av Josef Stalin sitt kommunist djevelske Sovietunionen.

Resultatet var feminisme, utroskap, skilsmisser, lesbiske orgier, aborter og ulydige kvinner som mente de hadde rett til uavhengige liv uten hjelp av deres menn. Kvinner forstår så lite, disse stakkarene. De forstår ikke at menn er kvinnenes hjerne. Uten menn er kvinner noen stakkarslige skapninger som enkelt lar seg forledes.

Dette vil Saudi-Arabia oppleve når de tillater kvinner å gå på kino i mars 2018. Det engang så stolte muslimske Saudi-Arabia vil kjapt bli redusert til et fallert samfunn der kvinner skiller seg fra sine menn, blir lesbiske og aborterer i hytt og pine.

Saudi-Arabia vil ganske fort bli lagt øde og all pumping og eksport av deres uendelig olje reserver vil bli stoppet i en orgie av lesbiske kvinner og aborter. Sanne våres ord !

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

 

Valgfusk i USA

roymoore

USA har igjen blitt utsatt for en gedigen valgsvindel i regi av maskuline kommunistiske militante feminister og ateister.

Den gode og ufeilbarlige amerikanske, kristne patrioten Roy Moore tapte senatvalget mot en kommunist hvis navn vi ikke engang vil nevne navnet på.

Dette skjedde etter valgfusk av det verste slaget i USA. Valgfusk som ble foretatt av kommunistiske militante feminister som mener at menn og kvinner er like og at kvinner også skal få lov til å stemme i valg på andre enn det deres menn, ergo kvinnenes hjerner og formyndere, stemmer på.

Dette skammelige valgfusket ble organisert av disse maskuline kommunistiske marxist-kulturelle militante feministene som overtalte uskyldige, vakre kvinner til å trosse sine menn og stemme på en annen kandidat enn deres menn ga dem tillatelse til å stemme på.

Menn ga deres kvinner pålegg om å stemme på denne guds tjener og ufeilbarlige Roy Moore. Men da kvinnene avga sine stemmer i skjul inne i det avlukket der de avga sine stemmer, skiftet de stemme til hans motpart hvis navn vi ikke engang vil nevne her da han er en kommunist og djevelsk ateist.

Dette viser igjen hvor farlig det er å la kvinner få stemmerett. Kvinner vet ikke sitt eget beste og slike ting som politiske valg er noe som ikke kvinner forstår. De forstår ikke politikk, våre vakre stakkarslige kvinner. Deres hjerner er ikke skapt slik at man kan forvente at de kan forme de korrekte politiske meninger og valg.

På de ti meterene, de to minuttene fra sine menn sine pålegg om å stemme Roy Moore til at en million kvinner begikk valgfusk ved å stemme på en annen kandidat, har det altså skjedd en tragedie for alle kvinner i Alabama. Roy Moore ble ikke valgt til senator fra Alabama og valgfusket var et faktum.

Vi regner med at dette valget blir annulert på grunn av dette valgfusket og at alle kvinner blir pålagt å heller passe sine barn og hjem istedet for å stemme i nyvalget da disse begikk valgfusk denne gangen.

Vi ser frem til at Roy Moore etter nyvalget tar sin rettmessige plass i Senatet og at president Trump med hans hjelp kan føre USA tilbake til Gud.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Hedningssamfunnet med djevelsk demonstrasjon utenfor Ellingsrud Kirke

svartkatt

Hedningssamfunnet hadde i går en grusom, foraktelig demonstrasjon utenfor Ellingsrud Kirke i går, søndag.

Vi har erfart at hele styret i Hedningssamfunnet sto på rekke og rad utenfor inngangsdøren til Ellingsrud Kirke ved gudstjenestens slutt mens de klappet og strøk sine respektive svarte katter.

De tre hundre menighetsmedlemmene som skulle forlate kirken etter en timeslang gudstjeneste, følte seg truet av styret i Hedningssamfunnet sin demonstrative kjæling med sine svarte katter, djevelens eget dyr, og forble derfor innesperret i kirken mens de avventet politiets ankomst.

Hedningssamfunnets dypt provoserende handlingen mot den kristne kirken ble kun avsluttet da deres styre ble lagt i jern av politiet og innbrakt til politivakta der de ble forelagt bøter på mellom 15 000 og 30 000 kroner hver. De ble deretter dimitert og sendt hjem igjen med sine respektive djevelens dyr.

Vi er selvsagt forferdet over at Hedningssamfunnet sine aksjoner. Men vi har notert oss at to medlemmer av Hedningssamfunnet styret også er medlemmer av Foreningen For Beskyttelse Av Sorte Katter. Det sier alt som kan sies om hedninger og Hedningssamfunnet. Dette er virkelig en djevelsk organisasjon.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Australia innfører sodomi-ekteskap. Dets rovdyr nekter å spise homofile og lesbiske.

greatwhite

Australia har i dag innført sodomi-ekteskap der mann kan gifte seg med mann og kvinne kan gifte seg med kvinne.

Det antas at 75 % av alle menn i Australia er homofile og 80 % av kvinner i Australia er lesbiske. Det er disse tallene som er oppgitt til diverse undersøkelser.

Men disse tallene skjuler en hel rekke mørketall.

Australia er hjem til en rekke giftige slanger, fisk og edderkopper. Det finnes også en rekke menneskespisende haier (som f.eks hvithaien over) samt saltvanns krokodillen som hvert år tar en rekke liv. Det er farlig å bo i Australia.

I alle disse tilfellene hvor menneskeliv har gått tapt etter møte med landets dyreliv, er det uten unntak heterofile menn og kvinner som har blitt spist eller drept.

Det er både anekdotisk og statistiks bevist at dyrelivet i Australia ikke kan fordra homofile og lesbiske individer. Hvitehaier og krokodiller holder seg for nesa og stikker av hvis en homofil mann er i nærheten. Slanger og edderkopper panisk stikker av. Selv kranglevorne mannlige kenguruer stikker halen til værs og trekker seg i forakt unna steder der homofile og lesbiske finnes.

Ingen dyr med selvrespekt vil spise en homofil eller ei lesbisk dame. Ei vil man kaste vekk gift på noe slikt noe.

Dette vet alle australiere og de vet at homofili og lesbiskhet gir immunitet mot å bli middag for stedets naturliv. Det er derfor så mange oppgir at de er lesbiske eller homofile.

Vi kan godt forstå dyrelivet i Australia og sympatiserer med det. Jeg kan derfor ikke se noen grunner at vi skal feste lit til de høye tallene. Sodomi-ekteskapsloven er en tragedie men den vil snart bli opphevet av president Trump. Så fatt mot, dere sanne kristne som har et spesielt hjerte som banker for Australia !

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Smyrna Menighet gir vekk 26 rullestoler

rullestol

 

Smyrna Menighet her oppe i Ankerveien 183 har 26 rullestoler vi gjerne gir bort til de som trenger dem.

Dette er rullestoler som de respektive brukerene av disse rullestolene har brukt i lang tid. I flere tilfeller helt fra de ble født. Etter møter i Ankerveien 183 og håndspåleggelse fra vår velsignede pastor Abraham Fjeld har disse rullestolene blitt overflødige da deres respektive brukere har kunnet slentre ned til byen, buss eller t-bane på egne bein.

Men disse rullestolene tar altså opp plass i vårt store bygg og er egentlig i veien for alle.

Flere av disse rullestolene er og motoriserte og krever ingen menneskelige ressurser for å kunne brukes. De vil derfor passe godt for unge ateister, handicappede eller ikke handicappede unge ateister.

Rullestolene er relativt fysisk store og hver rullestol krever derfor stasjonsvogn eller varevogn. Vi har ingen anelse om de kan klappes sammen eller ikke da rullestoler er et område vi har ingen kunnskaper om. Vi vet heller ingenting om kjøperens garanti og slike ting. De som melder seg interessert bare henter disse ved å henvende seg til Hulda i kjøkkenet (trykk på ringeklokke merket “kjøkken”).

Hvis ulykker ved bruk av disse frasier vi oss selvsagt all ansvar. Hent og bruk av disse rullestolene skjer på eget ansvar. Vi vil også sterkt frarå testing av rullestolene i de mange bratte bakkene i og rundt Holmenkollen da hjulene på rullestolene er runde.

Møt opp hos oss i kontortiden på vår adresse hvis dere er interressert i disse. Dere kan også eposte oss.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

 

Smyrna Menighet sikrer Jerusalem som USA sin ambassade i det hellige land !

jerusalem

Smyrna Menighet har i de siste dagene sørget for at president Trump følger Guds vilje og velger Jerusalem for USA sin ambassade i det hellige land !!

Priset være Gud for nå er vi så mye nærmere dommedag og den gledelige tid da millioner av ateister, homofile, lesbiske, muslimer, hedninger, sikher og hinduer vil bli massakrert i Guds vrede mot disse !!!

Mange hellige, vidunderlige massakrer av anti- og ikke kristne vil følge i de neste uker og måneder. Tilbake vil vi sanne kristne bli igjen der vi skal styre jorden som i himmelen.

Derfor var det å overtale president Trump til å velge Jerusalem som USA sin hovedstad så viktig for oss sanne kristne. For nå er dommedag og den hellige utryddelsen av millionar av millioner av våre sanne kristne sine fiender snart her.

Vi fryder oss her i Smyrna Menighet her vi nå er tilbake i Norge der vi skal virkelig nyte de kommende uker og det som gjenstår av denne verden !!

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet