President Trump: Barack Hussein Obama vil bli stilt for retten for hans forbrytelser mot det amerikanske folk.

Vi er endelig tilbake til Norge igjen etter en velsignet stund hos Guds eget folk; president Trump og hans stab. Vi fikk alle våre kostnader dekket av dem og vi levde standsmessig i suiter i Hilton hoteller rundt om i Amerika.

Amerika har nå en udugelig “president” som har påført Amerika usigelig mye skader. President Trump har forsikret oss og hans tilhengere at noe av det første som han vil gjøre tidlig i neste år, når han får nøklene til det hvite hus, er å arrestere Barack Hussein Obama.

Etter en grundig, men rettferdig rettsak, er det forventet at Barack Hussein Obama vil bli henrettet ved disse tider neste år. Dette for sine forbrytelser mot det Amerikanske folk.

Vi ser frem til at rettferdighet skjer og at disse forbrytelsene straffes med den eneste type straff som er tilgjengelig for denne type forbrytelser.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

President Trump: Satan infiltrasjonen av Guds eget parti har blitt slått tilbake

Det var med forferdelse vi og andre i salen oppdaget at møtet hadde blitt infiltrert av Satan selv.

Satan sitt redskap var talen til Paypal eieren Peter Thiel. Under denne talen kom han ut som homoseksuell og han var stolt av sin bedritne, skitne livsstil.

Salen eksploderte i raseri mot Satan og hans tjener Peter Thiel. Flere, inkludert alle oss i Norway For President Trymp, gråt i raseri og fortvilelse mot denne provokasjonen til Satan. Dette var intet mindre enn et innbrudd i Guds rike fra Satan.

Vi er derfor glade for at staben til president Trump har forsikret oss at det er nettopp slike homoseksuelle undergravinger av Guds rike, USA, som vil bli straffet på den aller strengeste måte fra neste år. Nemlig med dødsstraff.

Peter Thiel har blitt kastet ut av det republikanske parti og lever på Guds nåde mens president Trump nå feier seierrikt gjennom USA på den rutinemessig ferd mot det hvite hus.

Det er nå 100 % sikkert at president Trump vil bli USA sin president i de neste 8 år. Det som begynnelsen på tusenårsriket.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

President Trump har samlet de mest intelligente menneskene i verden her i Cleveland.

Når vi går blandt delegatene her i det republikanske partiets landsmøte, blir vi slått av at det meget høye intellektuelle nivået til alle delegatene. Det er helt opp på vårt eget nivå.

Overalt hvor vi går her, er det meget intelligente samtaler menneskene imellom her. President Trump har en usigelig enestående evne til å samle de mest intelligente menneskene i verden for sin sak. For Gud sin sak. Og den saken er gjeninnføringen av Guds rike i USA.

USA vil igjen bli en stormakt under president Trump og Gud sin ledelse. Det er det ingen tvil om her i Cleveland.

Vi kommer til å savne dette meget høye intelligente nivået på samtaler og debatt når vi vender tilbake til Norge. Debatten og samtalen i Norge er dessverre helt dominert av marxister, ateister, liberalister og homoseksuelle. Intelligens og intellekt er helt fraværende fra enhver samtale og debatt i Norge.

Vi skal snart tilbake til Norge. Men vi gleder oss ikke til det. Vi håper at president Trump holder sine løfter til oss og legger press på den norske regjering slik at intelligens og Gud igjen slipper til i Norge.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Oppdateringer fra Norge

Mens vi er her i USA der vi koser oss med president Trump og hans stab, har det også foregått mye annet i Norge. Her er en kort oppsummering:

Den straffedømte fembarnsfaren og tidligere forstander i Smyrna Menighet ble i forrige uke innlagt på Blakstad sykehus etter at ble påtruffet i en noe sårbar, naken tilstand utenfor sin bopel klokken 0330 om natta. Han var ikke i stand til å gjøre rede for seg. Men da  han er en gammel kjenning av politiet fikk de raskt brakt på det rene hans identitet og sykdoms historie. Han ble sporentreks kjørt til Blakstad sykehus der han nå nyter stillhet og ro i deres lukkede avdeling. Det forventes at han igjen kommer online igjen i helga eller neste uke som endel av hans psykiatriske behandling i Blakstad sykehus.

Vår tidligere medarbeider Kjell Andersen i Søkelys har i den siste uken vært veldig plaget av store lilla utslett over hele sin kropp. Legene i Kristiandsand forstår ikke noe av dette og har innkalt ekspert hjelp fra Santiago i Chile. Vi bare minner om at Søkelys igjen har forsømt å nevne vår Guds benådede menighet og velsignede seiersfylte aktiviteter innimellom deres ukentlige omtale av låsesmeder, radio mottaker eiere og ubetydelige diktatorer.

Hidra Mannskor vil glede oss med sin sang på vårt sommerstevne i neste måned. Et stevne der flere forkynnere vil tale til oss. Mer informasjon senere.

Jan Aage Torp måtte dessverre melde forfall til det store sommerstevnet i Karasjok i helga da han ved en ulykke, rettere sagt ved en fabrikasjonsfeil ved sat-naven endte opp Kemiljarvi i Finland. Forskjellen var bare 60 mil. Men den ble oppdaget 15 minutter før han skulle tale for den forventningsfulle og feststemte forsamlingen ved dette stevnet. Selv for Jan Aage Torp ble dette i knappeste laget.

Mens vi er her i USA holder resten av Smyrna Menighet på med blåbær plukking og annet innhøsting av alle Guds gaver. Vi ser frem til all den gode maten når vi kommer hjem igjen til Norge og Oslo !!!

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

 

 

 

President Trump: Vi skal gjeninsette Gud som leder av USA !

Vi har hatt den utrolig store gleden av å høre partiprogrammet til president Trump og Guds eget parti; det republikanske partiet. Det er et program som er helt etter vårt hjerte.

Her er noen av de beste bitene som medarbeiderene i president Trump sin stab har fortalt oss her i Norway For President Trump:

 • Det blir igjen kriminelt å være homofil og lesbisk. Utagerende homofil og lesbisk virksomhet vil bli, som den statsundergravende virksomhet den er, bli straffet med dødsstraff.
 • Ateisme og ateist virksomhet vil bli straffet med inntil livsstid fengsel
 • All viten i USA vil bli prøvd opp mot Bibelen og det fakta at jorden er 6000 år gammel. Universiteter, skoler og andre steder som lærer noe annet enn dette vil bli stengt.
 • Pornografi i filmer og blader vil bli definert som en helserisiko på lik linje med kreft, hjerteattack og lignende sykdommer.
 • Alle jøder vil bli sendt hjem igjen til Israel som med USA sin støtte vil inkludere Gaza og den såkalte Vestbredden.
 • USA vil også sette som vilkår for NATO medlemskap at Norge og andre medlemmer sender tilbake alle jødene hjem igjen til Israel.
 • Abort vil bli klassifisert som drap med dertil straffer. Det inkluderer dødsstraff for de kvinner og leger som aborterer fostre.
 • USA vil trekke seg fra alle internasjonale klima avtaler. USA vil igjen satse på kull som den primere energi kilden.
 • USA vil gjennom nye lover reklassifisere alle rase minoriteter som hvite for å få vekk all rasisme fra USA. De som ikke godtar å bli klassifisert som hvite kan forvente livsstids dommer i fengsel
 • USA vil bygge en 20 meters høy mur mot Mexico for å få bukt med alle voldtekter og narkotika bruken i USA.
 • Grensen mot Canada vil også bli meget betydelig styrket for å få bukt med all liberalisme og marxismen som flyter fritt over grensen. 2 millioner dobermann hunder vil bli stasjonert på grensen.
 • All muslimsk innvandring vil bli forbudt.
 • Alle muslimer blir utvist og all muslimsk innflytelse vil bli fjernet fra USA
 • Barack Hussein Obama vil blir stilt for riksrett for sine forbrytelser mot det amerikanske folk
 • Alle kvinner vil måtte ta ett års husmor og ærbarhetsskole ved fylte 17 år.
 • All handel med utlandet vil kun skje med de stater og selskaper som er enige med de amerikanske verdier.
 • Alle helsereformer fra det demokratiske partiet, ateistene og marxistenes eget parti, vil bli opphevet.
 • Alle våpenlovene og restriksjoner mot å kjøpe våpen vil bli opphevet.

Vi er veldig begeistret for dette programmet og vil selvsagt støtte opp om president Trump etter fattige evne.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

President Trump: Det blir forbudt å være sort-hudet i USA fra neste år.

Vi i Norway For President Trump har igjen hatt et møte med president Trump sin meget dyktige stab. De har gitt oss innblikk i hva det nye tusenårsriket USA kan glede seg til når president Trump flytter inn i det hvite hus i januar neste år.

Vi har fått vite at det fra og med tidlig i neste år vil bli forbudt å være gul, sort, grønn eller rødhudet i USA. Hele den sorte og gule befolkningen i USA, de fra afrika og asia, må bli hvite mennesker.

De som fremdeles er sorte eller gule fra og med, det ble antydet 1. juni neste år, blir sendt i fengsel for minimum tid av to år til livstid. Alt dette avhenger av om den sorte eller gule har forbrudt seg mot denne loven for første gang eller er en gjenganger som sort eller gul.

Med denne nye loven, vil president Trump utrydde all rasisme med ett genialt pennestrøk.

Vi vil selvsagt ta med oss denne geniale politikken til Norge der vi gjennom denne anti-rasistiske politikken vil utrydde all rasismen i Norge.

Ellers ser vi frem til en fin kveld sammen med disse flotte og ærlige republikanerene som har kommet hit for å signe president Trump og hans gjerning som USA sin neste president. For Gud, og Smyrna Menighet, er med president Trump.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Smyrna Menighet er i USA der vi støtter president Trump

Det har vært litt vel stille rundt oss i det siste.

Grunnen er at vi har organisert den ny organisasjonen Norway For President Trump som, gjennom Smyrna Menighet, blir USA sin ambassade i Norge når Trump blir president.

Vi har i det siste forhandlet med president Donald Trump og hans organisasjon. Vi har blitt lovet at noe av det første som president Trump vil gjøre tidlig i neste år er å utvise alle hel og halv jøder fra USA og sende dem tilbake til Israel. Dette er en viktig oppfyllelse av Bibelens profetier.

Det er derfor vi deltar på republikanerenes årsmøte og signing av president Trump. Vi har lyttet til en meget begavet tale av hans kone Melanie Trump. En tale som viser at hun vil bli en god første-dame i det hvite huset. Det at hun var rimelig anstendig kledd og hadde en klar Minnesota aksent gledet oss også meget. Jeg er fremdeles sår i henda etter min ville applaus av hennes tale !

Vi vil være her i USA i den neste uken der vi fremforhandler en rekke viktige avtaler for Norge i det som blir det nye og mektige USA. Et tusenårsrike som vil styre etter Guds vilje.

Bli med i Smyrna Menighet og nyt fryktene av Guds vilje. Hans vilje skjer gjennom president Trump og kun gjennom ham !

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Nakne skuldre – Et sikkert tegn på horskap

Jeg har beveget meg litt rundt i Oslo i de siste dagene og har observert at de fleste kvinner går med nakne skuldre.

De av oss som er kristne, sanne kristne, vet at kvinner som går ute i offentliggheten, som for eksempel i Oslo sine lite ærbare gater, oppfordrer til umoral og horskap med sine nakne skuldre.

I riktig gamle dager, da vi nordmenn hadde respekt for Gud, ble kvinner som gikk rundt med nakne skuldre både pisket og satt i gapestokk utenfor kirkene. Det var reglene da. Og det var ingen kvinner som gikk utendørs med nakne skuldre. Nakne skuldre var sikre tegn på at man var hore, prostituert og livnærte seg gjennom å selge sin kropp til usømmelige menn. Verdens eldste yrke, med andre ord.

I dagens lovløse Norge der ingen har respekt for Gud og landets naturlover, er det akseptabelt å gå rundt med nakne skuldre. Jeg har sett hundrevis av kvinner med nakne skuldre i Oslo sentrum. Jeg tror ikke alle av disse livnærte seg som prostituerte.

Vi kristne må alltid lyde Gud. Dette gjelder spesielt våre kvinner som alltid må være ærbare. Det er Guds vilje at ingen kvinner skal gå rundt med nakne skuldre og da lyder man Gud.

Alle kvinner må tildekke sine skuldre og lyde Gud. Slik har Gud befalt.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Kjell Andersen i Søkelys nektet å gi vår menighet omtale – Ble dødssyk

Kjell Andersen, redaktør i Søkelys, nektet i forrige måned å gi våre vekkelsesmøter i Narvik, Kjøllefjord, Vadsø, Gvarv, Nordfjordeid og Stokkmarksnes noe positiv omtale i Søkelys.

I stedet for nyheten om møter som til sammen har bragt Guds sanne ord til en halv million mennesker i disse stedene, har Kjell Andersen fylt opp Søkelys med omtale av homofili møter som har bl.a i all hemmelighet dratt til seg de aller fleste leserene av Søkelys.

 

Elgen.JPG

Birger fra Søkelys etter at vi fortalte han at det å gå utkledd som elg i Pride paraden på Karl Johans Gate i Oslo kanskje ikke var et god ide

Hans omtale av diverse låsesmeder (som gjerne vil vite dine innbrudds-alarm passord) og skjørte jagende predikanter har også fått større prioritet enn frelsen av en halv million nordmenn.

Vår bekymring over Søkelys sine noe underlige prioriteringer har blitt delt av Gud. Sist søndag, etter et homofili fotball arrangement på Kristiandsand stadion der stedets homoseksuelle klubb Start deltok, ble Kjell Andersen slått ned av den dødelige sykdommen “inngrodd fot i munnen”.

Dette er en sykdom som gjør at venstre fot spontant blir forlenget opp mage og hals til ens munn der den tar opp stilling rett innenfor jekslene. Foten sperrer derfor for nese og munnen. Død er garantert innen 24 timer med mindre en operasjon blir gjennomført.

Som Kjell i en slettet melding i Søkelys selv meddelte, ble hans liv reddet av Gud etter en syv timers lang operasjon.

Vi kan bare håpe at Kjell nå har lært av sine feil og at alle Smyrna Menighet sine fremtidige vekkelsesmøter vil bli behørig omtalt i Søkelys. Hvis ikke, vil nok Gud ikke se noe videre i nåde på Kjell Andersen sin helse.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Måne landingen og romfart er en ateistisk konspirasjon mot oss kristne.

13567022_1133575760035024_830266268318125175_n

Det er nå bevist hinsides enhver tvil at månelandingen i 1968 og alle turer til månen bare var en svindel iscenesatt av CIA og ateistene. For finnes det virkelig katter på månen som bildet over viser ? Selvsagt ikke.

All romfart til månen har blitt foretatt i Nevada ørkenen. Det er noe vi har visst i lang tid. Men endelig har vi fått bevis for dette.

Katten på bildet er katten til en av romfarts inginørene Jimmy Greenfield (1919 – 1984) som under en av meget dramatiske “månelandingene” forvillet seg inn i bildet i sin jakt etter skygge. Noe det ikke er mye av i Nevada ørkenen. Ei mindre på månen. Men det er det ingen som vet da mennesket har aldri satt sine bein på månen.

All denne romfarten og oppstyret på “månen” var bare en ateistisk konspirasjon mot oss kristne. Hele formålet var å lede oss mennesker vekk fra Gud. Men alt dette er nå avslørt som denne svindelen det er.

Mennesket har aldri landet på månen og har heller aldri vært ute i universet. Alt sammen er bare en konspirasjon mot oss kristne.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet