Lærerinne “faker” blindhet – teorien om at jorden er rund er på vikende front

ullernlogo-storre

Matematikk lærerinnen Mona Frantzen har nå fått blitt innvilget uføretrygd og fått erstatning i million klassen etter at hun har “faket” blindhet på det ene øynet. Kultur-marxistene har brukt denne falske blindheten som et eksempel på hvor fæle vi kristne er. Mona Frantzen har med sitt såkalte eneste øye igjen grått krokodille tårer og gitt oss kristne skylden for noe som helt og holdent er hennes egen skyld.

La oss her oppsummere fakta i saken da PK og kultur-marxist media har løyet og bedratt Ullern trill rundt.

Det har vært en lærestrid på Ullern Videregående Skole i vinter om den nå for lengst motbevisste teorien om at jorden er rund.

Mona Frantzen er en av de militante kultur-marxistene som mener at jorden er rund. Denne løgnen har møtt motstand fra våre egne medlemmer og de Guds benådede tvillingene Rolf og Fredrik Klemtsen.

Rolf og Fredrik Klemetsen har vært til stor lykke for Ullern Videregående Skole og bydelen Ullern der de går rundt i sine sort “Heil Trump” t-skjorter om dagen og er med på å holde Ullern ren for utagerende homofile, lesbiske, østkant ungdom og samer om kvelden gjennom sin aktive deltakelse i SS patruljene. SS, som er kort for Smyrna Stormen, og deres patruljer er en meget viktig del av bydelen Ullern.

Mona Frantzen er matematikk lærerinnen til Rolf og Fredrik Klemetsen. Det var under en av disse matematikk timene der tvillingene korrigerte kultur-marxist løgnene til Mona Frantzen gjennom bruk av golf baller at en av disse fant sin vei til Mona Frantzen sitt venstre øye.

Mona Frantzen var tydeligvis forberedt på dette da hun hadde en flaske med falsk blod under hennes desk som ble generøst brukt rundt dette øyet og i hennes hodeskalle. Lege og ambulanse personelle ble lurt trill rundt av dette og det ble et oppstyr i saken.

Resultatet var at Rolf og Fredrik Klemetsen ble uskyldig utsatt for hets, forfølgelse og raseri. Dette er en type reaksjon og forfølgelse alle vi kristne kjenner så altfor godt.

Nå har kultur-marxistene midlertidig vunnet denne lærestriden. Men vi kristne kommer sterkt igjen med neste inntak av elever da det blir intet mindre enn 11 kristne elever som begynner på Ullern Videregående Skole.

Og da skal vi vinne denne lærestriden.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

Påsketurer på fjellet – en satanistisk vederstyggelighet !

paasketurer

Påsken er en tid der vi i Smyrna Menighet og andre sanne kristne samles til tre møter hver dag og til refleksjon over helvetes pinsler og de ufrelste, de som ikke har valgt vår vei, ved enden av deres bortkastede liv vil oppleve at Gud straffer dem med tusen år i ild og tortur.

De mange som vil oppleve tortur og ild i helvetes ovner, er de som bruker tiden til å reise på påsketurer til de mange heslige fjell i Norge. Som regel på stier og langs kvister som Den Norske Turistforening, har merket.

Den Norske Turistforening er en av satans mange tjenere som drar mennesker bort fra et liv som sann kristen og et liv i de sanne kristne menigheter.

I disse dager ser man disse fortapte menneskene med ski og ryggsekk på turer i disse heslige fjellene. Alle fjell er heslige da de ikke tjener Gud eller noe vettugt formål. Vi har for mange fjell i Norge.

Det er ingen mening at mennesker skal besøke og vandre rundt i disse. Alle oss sanne kristne holder oss borte fra fjellheimen. Fjellheimer som regel har satanistiske navn som Trollheimen, Jotunheimen, Finnmarksvidda, Rondane og Sunnmørsalpene. Navn som er hedenske, satanistiske.

Det er ingen ekte kristen som drar på skitur eller gåtur i disse fjellene i påskene da slik aktivitet er satanistisk. Vi sanne kristne samles heller i våre menigheter i denne høytiden.

For slik har Gud bestemt at det skal være.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

 

 

Tamponger – Den lesbiske mafias sodomi !

tampong

Det har kommet oss for øre fra  et par menighets medlemmer og deres unge døtre at bruk av tamponger også er sosialt akseptert bland kristne.

Dette viser hvor langt Satan har forført Norge og hvilket grep han har rundt om Norge og oss som bor her.

Tamponger er en type oppsamling av blod som kvinner bruker under sin menstruasjons syklus. Denne innsettes i deres skjede der den samler opp blod fra deres kropp.

Ekte kvinner, det vil si kristne kvinner, får 14 barn og har derfor ikke så mye bruk for slike ting da de har relativt skjelden menstruasjoner. Dette fordi de ærer og hedrer Gud.

Men de få ganger ekte kvinner har menstruasjoner, ærer de sin mann og Gud ved å bruke bind som ikke trykket inn i den delen av kvinnens kropp som er deres ektemanns eiendom (skjeden).

Tamponger ble derfor i trass mot Gud og mannens hellige eiendsomrett over kvinnens skjede oppfunnet og importert til Norge av kultur-marxister og den lesbiske mafiaen.

Det er spesielt i den lesbiske mafiaen at tamponger blir brukt da bruk av tamponger er endel av deres Guds-hatende livsstil og sodomistiske samkvem med hverandre.

Det sier seg selv at tamponger derfor aldri må brukes av de som hedrer og ærer Gud. Tamponger er en sodomistisk, pervers satanisk oppfinnelse.

Vi vil derfor innstendig be om at ekte kvinner bruker bind innimellom svangerskapene og at man i disse periodene viser ærbar aktsomhet rundt deres ektemenn og barn.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet