Norge i 2019: Nordlendinger får vandre fritt.

politietlogo

Norge, den siviliserte delen av Norge der man vokser opp i møblerte hjem og med Jesus som frelser, har i de siste 50 årene vært preget av innvandringen fra nord av nordlendinger.

Denne innvandringen har medført store problemer i arbeidsmarkedet og et stort press på offentlige tjenester som brannvesen, sykehuser og skoler her man har slukket branner (bålbrenning er en essensiell del av nordlendingenes liv og kultur) og inkludert nordlendinger i det siviliserte samfunnet.

Og det er ikke å komme forbi at nordlendinger er av de mest rappkjeftede, bannskap og voldelige folkeslaget som noensinne har gått på vår jord.

En av våre medlemmer fikk erfare dette da han vennligst ba to nordlendinger fra Alta flytte seg i køen foran kassa i Rema 100 på Hovseter sist fredag. Dette endte med et munnhuggeri og deretter med litt knubbing utenfor butikken der vårt medlem dessverre ble påført et blått øye og en løs tann.

Det var et uendelig stort mirakel at han i det hele tatt overlevde da nordlendinger, og spesielt disse fra Alta, er et morderisk folkeferd. Noe mordstatistikken i de siste 50 årene viser.

Det er på tide at vi nå burde repatriere, med noen tusen kroner i erstatning, nordlendingen tilbake til dit de kom fra. Det vil også være til det beste for dem selv da de ikke trives godt her i den siviliserte delen av Norge.

Man kan ikke ha nordlendinger fra Alta rekende rundt på Hovseter og Røa. Noe vi har gjort politiet oppmerksom på i vår begjæring om repatriering av disse to individene til Alta.

Innvandringen av nordlendinger har vært en stor ulykke for de av oss som lever i det siviliserte Norge og den må nå reverseres. Repatrier disse nå.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

 

Bibelskolen sendte elever til sodomi-strender. En ung gutt døde.

bildoy

En av landets fremste bibelskoler har i mange år sendt sine elever til sodomi og unaturlig sex strender i Israel som en avslutning på bibelstudiene. Her har studentene fritt kunne delta i unaturlig sex og sodomi i bibelskolens regi og navn. De studenter som har ønsket dette, selvfølgelig.

Dette samtidig som kristen norge har holdt sin hånd over bibelskolen. Det er grunn til å tro at denne bibelskolens mange økonomiske bidragsytere ikke har vært klar over denne bibelskolens praksis.

Men tidliger i år gikk det altså galt og en av deres elever ble alvorlig syk og senere døde etter et besøk på en av disse sodomi og unaturlig sex strendene. Dette i regi av denne bibelskolen.

Vi vil ikke gå ut med navnet på bibelskolen eller navnet på denne eleven da vi ikke er en Se & Hør type sladderforum. De som vet hvem vi mener, vet hvem vi mener. Derfor vet de dermed hvem vi mener.

Denne bibelskolens praksis har vakt stor avsky blandt oss sanne kristne. Vi har selv 5 medlemmer som har gått på denne skolen og som har bekjent at de også var var med på slike turer til sodomi og unaturlige sex badestrender i regi av denne bibelskolen. Disse 5 menighets fellene er nå i ferd med å avslutte noen uker med re-kristifisering gjennom vårt kurssted i Folldal. Dette som en nødvendig renselses prosess.

badestrand

Det sier seg selv at alle kristne som er bibeltro aldri vil sette sine bein på en badestrand. Badestrender fulle av menn og kvinner som er der for senere å ha unaturlig sex og sodomi. Om unaturlig sex har bibelen mange steder, her under i de ti bud, sagt at slikt er en dødssynd. Denne bibelskolen har dermed i flere å søkt å føre bort sine elever fra bibelens sanne ord !

Bibelskolen har forrådt sine elever samt ført dem bort fra Bibelens ord.

Det er ingen sanne kristne som vil begi seg ned på en badestrand da Bibelen i det 10nde bud advarer sterkt i mot dette. Opphold på strender leder til evig fortapelse.

Det er derfor mange av denne bibelskolens støttespillere har trukket seg vekk fra den og fordømt denne bibelskolen i de sterkeste mulige kristelige ordelag.

Men Smyrna Menighet og troskap til vår ledelse leder til et evig liv da vi i motsetning til denne bibelskolen er tro mot Bibelen.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

 

Hva er ekte miljøvern ? Våres kristelige eller sosialistpøbelens miljøvern ?

photo0jpg

Det snakkes så mye om at verden går under fordi vi mennesker har ødelagt den. Noe som er en kommunistisk kultur-marxistisk løgn. En løgn på lik linje med at jorden er rund. Den bibelske sannhet er at jorden er flat da Bibelen snakker om de fire verdenshjørner. Ergo er verden en firkant og ikke en ball.

Men Bibelen snakker også om at vi må ta vare på vår flate verden og elske den slik vi elsker oss selv. Vi har en plikt til å ta vare på den.

Det er derfor en kristen plikt å benytte så lite natur ressurser som mulig gjennom et langt liv.

Sosialistpøbelen i De Grønne snakker om at alt skal bli elektrisk mens de selv reiser land og strand rundt for å spre sitt budskap. Det betyr at lokalsamfunnene de besøker trenger hotell rom, ekstra matvarer, strøm og ressurser de lokalsamfunnene må få fra andre steder i landet. Derfor har vi i dag store ferger fulle av trailere og busser. For 40 år siden var en stor ferge en som tok 50 biler. I dag tar de store fergene fem ganger så mye. Og de brenner mye mer ressurser enn gamle ferger brukte. Dette fordi alle skal reise rundt og fortelle oss at vi må bli mer miljøbeviste.

Reiser disse kultur-marxistene også tar til utlandet. Bangkok med deres sodomistiske synder er populære blandt miljøvernere der de mesker seg i unge mennesker og diverse konferanser.

Dette hadde vi ikke i våre gamle dager da god kristen miljøvern er basert på de bibelske sannheter og Jesus som vår frelser.

God miljøvern er å bli født et sted og å holde seg der livet ut. Er man en kjøpmann, tar ungene over butikken når man selv faller fra. Er man en bonde tar eldste gutten over gården. Jobber man i kommunen tar barna over samme type jobber når man faller fra.

Det er en stor ukriselighet og et opprør mot Gud at man flytter fra sin hjembygd eller tar ferier andre steder enn i sin hjembygd. For det finnes ingen grunn til at man som bergenser skal dra på ferie til Tromsø eller Oslo. Eller for den saks skyld; gjøre seg selv til en quisling ved å besøke et katolsk land.

I stedet for å ta slike ferier, burde man heller jobbe hardere eller gi seg hen til tjeneste for Gud i sin egen bygd eller by. Det er massevis av ufrelste sjeler rundt omkring i byer og bygder. Her er det bare å ta fatt i sin egen by eller bygd. Da til fots eller ved bruk av sykkel.

Det er denne store forflyttingen av mennesker fra sted til sted, ferie eller flytting, som er en satanisk misbruk av vår kjære flate jord og dets fire hjørner. Og Bibelen sier klart at vi må ta vare på den ved å holde oss til der vi ble født.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet