Torp sin diskriminering mot oss sanne kristne

privatfly

Vi i Smyrna Menighet har nå sett oss ganske lei på at Torp flyplass sin diskriminering av oss sanne kristne.

Vi har mottatt en ganske grovt ukristelig faktura fra Torp flyplass for deres tjenester, parkering av vårt fly samt landings avgifter. I disse landings avgiftene inngår det også bruk av flytårnets og flyoveråkning tjenesten samt take off avgiften.

Vi har fått vite at f.eks de flyselskapene som flyr ateister og andre ikke-sanne kristne til og fra Torp med deres kvegvogner, som de kaller rutefly, betaler 30 % mindre enn det vi gjør pr kvegvogn (fly).

Her subsidierer vi sanne kristne ateister og andre ikke sanne kristne med et stort beløp hvert eneste år.

Vi synes dette er dypt urettferdige. For det første har ikke ateister noen grunn til å klemme seg fast i disse kvegvognene og fly til andre land der de utsettes for fremmede influenser som homoseksualitet, marxisme, fotball, narkotika, demokrati og andre unorske influenser. Disse kan holde seg hjemme i Norge og heller jobbe mye hardere enn det de gjør. Disse ateistene er for det meste marxister som ikke gidder å arbeide eller å gjøre nytte for seg i vårt samfunn.

For det andre håner de Gud med å sette seg i disse kvegvognene selv om Gud klart har sagt at skal man reise, gjør man det alene. Dette slik som Jesus gjorde da han red inn i Jerusalem på et esel. Et esel som bare tok et voksent menneske. Ergo skal vi mennesker bare bruke fremkomst middler som bare tar et menneske. Dette har Gud befalt.

Så enhver bruk av disse kvegvognene som RyanAir, KLM, Widerøe, Norwegian og Wizz Air bruker er et hån mot Bibelen og Gud. De som setter seg i en slik kvegvogn, håner Gud.

Hvorfor skal vi da subsidiere et slikt hån av Gud ? Dette synes vi ikke mye om og vi vil derfor finne oss noe annet enn Torp. Det om vi må til Oslo Øst for å finne en flyplass. Ja, så ille er det.

Vi finner oss ikke i at vi subsidierer ateister og blasfemi.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

 

Nytt EU direktiv: Alle tunneler skal fra 1. juli 2022 tilfredstille homomafiaen.

Nordisk Rad.956x637

EU sendte Norge i forrige uke et nytt direktiv som vil få store konsekvenser for det norske folk og oss sanne kristne. Man kan i det hele tatt lure på om sanne kristne i det hele tatt kan bo i Norge og resten av Europa fra 2022 med det direktivet som nå har kommet.

Alle de politiske partier, herunder SP, har signalisert at de uten reservasjoner vil støtte dette direktivet og sørge for at det innføres i de mange tusener jernbane, sykkel, gang og veitunneler i Norge.

Som man ser i et bilde fra Rhone tunnelen i Tyskland, vil nå hver ende i tunnelene nå få en regnbue. Dette med hjelp av spesielle lysarmaturer og pærer.

Dette har vært et femtiårig langt krav fra homomafiaen rundt i hele Europa at slike regnbuer skal innføres i tunneler for å markere at pervers homofili og lesbisisme nå har blitt akseptert og at deres umenneskelige brutale krig mot oss sanne fromme kristne har blitt vunnet.

Vi har blitt fortalt at de siste dagers Gaysir og andre homoseksuelle steder har triumfert og feiret denne seieren som innføring av regnbuer i norske tunneler er for dem. De gleder seg til homoseksuelle turer gjennom de mange tunneler til Nordkapp. Deres sataniske hovering og triumfalisme er virkelig trist å lese. Men vi vet at denne triumfen vil blir snudd til tusen års tortur og intens ufattelig smerte, hver dag, i helvete når deres liv tar slutt.

Norske skattebetalere må nå ut med to milliarder kroner for innstallering og drift av disse homoseksuelle regnbuene i hver norsk tunnel. Det blir to regnbuer i hver tunnel.

Det sier seg selv at store deler av Norge nå blir utilgjengelig for oss sanne kristne. Med de tap av flere titalls milliarder det vil medføre for norsk økonomi hvert eneste år. Byer som Kristiandsund vil bli overgitt til homomafiaen og den lesbiske invasjon. Det blir en by som de vil styre og der det ikke fødes et eneste barn.

Dette er en trist, trist, trist tid for Norge og Europa. Men vi får be og samle oss til opprør mot homomafiane og lesbisismen som med dette EU direktivet har vunnet sin største seier.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Det multikulturelle eksperimentet har slått feil – Send alle samene hjem igjen.

kartnorge.jpg

Det er nå helt klart at det multikulturelle eksperimentet, et eksperiment som startet på begynnelsen av 1970 tallet, har slått helt feil.

Det er derfor vi nå må sende alle samene, dvs det folkeslaget som i tidligere tider kun befolket Nord-Norge fra Tosen – Majavatn – Børgefjell linjen, hjem igjen.

Denne meget skadelige innvandringen av samene fra Finnmarksvidda ved Tosen og Majavatn har ført til ubotelig skade på norsk kultur. Norsk helsetilbud har blitt sterkt forringet da disse samene har brakt skjørbukk, kikkhoste, lakselus, ADHD, reinsdyr-influensa og flåttbitt inn i det norske helsevesen. Sykdommer som var helt ukjent i det norske helsevesenet syd for Rørvik før de syd-norske fylker ble innvadert av samer.

Kvaliteten på skoler og universiteter har også blitt sterkt forringet av denne invasjonen. Det samme gjelder norsk kultur som har blitt tilgriset og forringet av samiske “underholdning” og “kultur” som Sami Ædnan, Jahn Teigen, Ann Kath Vestlie, Jon Michelet, Kirsti Sparboe, Skrøner fra Rorbua, Joikakaker, Ante, Labbetuss, Oluf i Raillkattlia, Pussycats, Dumme Borghild og annet samisk “underholdning” som multi-kulturalister og quislinger i NRK og TV2 har prakket på oss i deres kultur-marxistiske kampanje mot alt som er kristelig trygt og godt her i Norge.

Det norske forsvaret har også blitt uthulet og ødelagt av dette multi-kulturelle eksperimentet da samene har krevet at store deler av de norske stridsvogner, kanoner og bombefly blir brukt til å beskyte og napalm-bombe røyskatt, ørn, mink, rev, jerv, bjørn og ulv. Det til forsvar av deres reinsdyrflokker.

Resultatet er Oslo Øst som ikke ser ut i sin slum og moralske forfall (sier våre sikre kilder. Vi har selvsagt aldri satt våre bein der da vi er kristne respektable mennesker). Vi har lest i avisene og sett på TV at samene er ansvarlige for de mest forferdelige ting der og i andre byer i syd-norge. Basj, hip hop, unaturlig sex, bannskap, alkohol, marihuanne, rap, black metal, en forringelse av det norske språk og annet styggedom som bare har ødelagt Norge og vår kultur.

Det er derfor dette multi-kulturelle eksperimentet har slått feil.

Send derfor samene hjem igjen. La dem få styre rundt med sin torsk og sine reinsdyr. Det er det eneste de klarer og de gjør en god jobb der.

Bruk de mange busser og tog i Norge. Samle opp samene i dem og kjør dem opp E6 til Majavatn. Gi dem 5000 kroner hver og lemp dem av der. Sett gjerne opp en transitt leir i et par uker. Men få dem for fedrelandet og norsk kultur sin skyld vekk fra vår kultur og hjem igjen til der de kommer fra.

Deretter kan vi ta et oppgjør med de kultur-marxister som tillot og har alltid støttet dette feilslåtte multi-kulturelle experimentet med samene. Et landssviker oppgjør med andre ord.

Vi ser frem til den dagen da norsk kultur blir rank og ren igjen. En kristen kultur etter de prinsipper satt ned av den ufeilbarlige Bibelen og Smyrna Menighet.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

 

Alaska jordskjelv. Ett nytt varsel til USA om å innordne seg Gud.

alaskatsunami

Det store jordskjelvet utenfor Alaska og California er nok en advarsel fra Gud til de ulydige folkene her om at de skal underordne seg Han og hans stedfortreder president Trump.

I alt for lang tid har befolkningen i Alaska og California mesket seg i orgier av homofili, lesbisisme, fotball, aborter, kultur-marxisme, rocknroll, gjengifte, skilsmisser, flåwerpåwer, alkohol, narkotika, liberalisme, porno, kommunisme og lignende synder.  Slike ting som Gud og hans stedfortreder president Trump ser på med stor ublid forakt på.

Er det siste varselet fra Gud den aller siste varselet før Alaska og California forsvinner i havet ?

Det er det kun Gud som vet. Men Alaska og California kan redde seg selv ved å ubetinget gi seg over til Gud og hans stedfortreder president Trump. Alt for ofte ser vi demonstrasjoner mot president Trump i de store byene i de to delstatene. Dette er kultur-marxisme de er demonbesatt av.

Den eneste måten måten Alaska og California kan bli reddet på er at befolkningen der uten reservasjoner og betingelser gir seg over til Gud og hans stedfortreder president Trump og gjør sitt beste for at hans hellige politikk blir satt ut i livet.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

President Trump sin fake news liste over norske medier.

donald-trump

Vi har i den siste timen fått en liste fra Guds stedfortreder på vår jord, president Trump, over de norske medier han, og dermed Gud, mener er løgnmedia i Norge.

Lista er som følger:

1. Dagbladet.  Denne avisen sprer løgner i hytt og pine. De har ikke skrevet et eneste sant ord i de siste fem årene. Alt er løgner. Men verst av alt er at de neglisjerer det faktum at president Trump er Guds stedfortreder og derfor feilfri.

2. NRK. Norges rikskanal sprer løgn 24 timer i døgnet om politikk og biologi. De er drevet av homomafiaen og Darwinist mafiaen og er kultur-marxister hele bunten. Alle ansatte der må sverge troskap til Frankrike og de franske demoniske verdiene samt være medlem av kommunistiske partier som f.eks Rødt og Arbeiderpartiet for i det hele tatt å kunne jobbe der. De også neglisjerer det faktum at president Trump er Guds stedfortreder og derfor feilfri.

3. TV2. Se NRK over. Denne kringkasteren er også medlem av homomafiaen og Darwinist mafiaen som sprer de usannhetene at jorden er rund og at mennesker stammer fra aper. De eneste apene her er alle de ansatte i TV2 som har sverget troskap til Frankrike og de franske demoniske verdier. De også ignorerer det ubestridelige faktum at president Trump er Guds stedfortreder og derfor helt perfekt og feilfri.

4. VG. En avis som bare trykker løgn og vrøvl. En feminist avis som har dedikert sin ekstistens til feminisme, Frankrike og de franske demoniske verdier. De har knapt nok trykket et eneste sant ord i de siste fem årene. De også ignorerer det ubestridelige faktum at president Trump er Guds stedfortreder og derfor helt perfekt og feilfri.

5. Nettavisen. Det kommunistiske organet i Norge som er drevet direkte av de kommunistiske partiene i Norge, Arbeiderpartiet, SV, Venstre og Rødt. Denne avisen har knapt nok trykket et eneste sant ord i sin eksistens der den formidler kommunistisk og franske demoniske verdier. De også ignorerer det ubestridelige faktum at president Trump er Guds stedfortreder og derfor helt perfekt og feilfri.

6. Aftenposten. En avis drevet av quislinger direkte styrt fra Frankrike. Denne avisen er helt drevet av de franske demoniske verdiene og trykker kun det deres mestere i Paris sier at de skal trykke. Med andre ord, løgn og atter løgn er det de trykker. De også ignorerer det ubestridelige faktum at president Trump er Guds stedfortreder og derfor helt perfekt og feilfri.

7 – 10. Alle andre mediene i Norge som ignorerer det ubestridelige faktum at president Trump er Guds stedfortreder og derfor helt perfekt og feilfri.

 

Men president Trump er også full av ros for noen norske nettsteder som sprer de glade sannhetene til Norge. Disse er:

1.  Smyrna Menighet. Dette nettstedet du er på nå. Det er hans mening at alt som står her er absolutt sant og at vår anerkjennelse av han som en helt perfekt og feilfri Guds stedfortreder på denne jord er helt sann og et ubestridelig faktum.

2. Søkelys. Dette nettstedet mener president Trump er veldig bra. Han har med tilfredstillelse notert seg at de har innsett at han er Guds stedfortreder på denne jord og at i det hele og det fulle er dette et meget troverdig nettsted som er mye mer sannferdig enn VG, NRK, Dagbladet og de andre mediene. Men han mener at Søkelys burde lære enda mer av Smyrna Menighet når det gjelder å formidle fakta baserte sannheter samt absolutt lydighet til Gud og han selv.

3. Document.no. Et nettsted som i likhet med Smyrna Menighet bruker tid til å angripe fransk innflytelse og de demoniske franske verdier som quislinger forsøker å fremme her i Norge. De også anerkjenner president Trump som en feilfri og perfekt mann. Dette er derfor et nettsted som er mye mer troverdig enn medier som f.eks Nettavisen, VG, NRK og Dagbladet.

4. Norge I Dag. En avis som har en stor grad av troverdighet. De også kjemper innbitt mot Frankrike og deres franske quislinger som styrer Norge. Deres kampanje for de absolutte sannheter som f.eks at jorden er flat og at den er 6000 år gammel er noe som president Trump fremhever som positivt. Norge I Dag anerkjenner også det faktum at president Trump er feilfri og helt perfekt.

5. Resett. En ny aktør som har trykket mye bra om kvinner og hvorfor de burde heller finne sin naturlige rolle som hjemmeværende kone enn som politiker og utearbeidende da deres intellekt kun er en fjerdedel av menns intellekt. Dette er noe som president Trump mener er positivt. Resett anerkjenner også det faktum at president Trump er feilfri og helt perfekt.

Så lenge president Trump, Guds stedfortreder på denne jord. Vi fikk denne meldingen fra han for et par timer siden og har jobbet med spreng for å oversette og bringe dere hans ord, og dermed Guds ord.

At han anerkjenner det ubestridelige faktum at denne bloggen kun publiserer fakta og de ubestridelige sannheter er noe vi er glad for. Vi skal be for at andre medier som f.eks NRK, VG, Nettavisen og Dagbladet kaster av seg løgnens diktatur og blir like sannferdige som vår blogg. Bli med oss i disse bønnene !

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

 

 

 

 

Menn med langt hår er spotting av Gud og den naturlige orden !

langthar

Langt hår hos menn har siden 1950 tallet vært en måte ateistiske kultur-marxister har vist sitt opprør mot Gud og Hans naturlige orden.

Dette opprøret kommer selvsagt fra Frankrike med disse demokrati og ytringsfrihets demonene som de har påtvunget hele verden. Og som de fremdeles forsøker på påtvinge hele verden.

De har også gitt oss narkotika. Det er kjent at den franske ambassaden på 1960 smuglet inn store mengder med narkotiske stoffer som basj, marihuanna, LSD og heroin. Dette gjorde de i alle land der de hadde ambassader på den tiden.

I Oslo ble unge, ateistiske ungdommer i de marxistiske partiene forsynt med disse narkotikaene gjennom fransk-norske kultur fester i Vigelandsparken, Slottsparken og gjennom det hedenske universitetet i Oslo.

Disse ungdommene ble narkomane og grodde langt hår for å vise at de hadde adoptert den franske kultur og dets kultur-marxisme. Deriblandt har også flere homofile adoptert denne kulturen og hårstilen.

Smyrna Menighet har gjort en heltmodig jobb mot disse demonene fra Frankrike. Men fremdeles går det lang hårede narkomane rundt i Oslo og i resten av Norge.

Det er fakta at alle langhårede menn uten unntak enten går på de narkotiske stoffene basj, heroin, LSD eller marihuanne. Og de er alle kultur-marxister som spotter Gud og Hans naturlige orden.

Smyrna Menighet vil selvsagt fortsette vår kristne kamp mot alle langhårede menn. Alle disse er narkomane og bruker minst en million kroner hvert år på sitt misbruk av narkotika. Disse lider stort av narkotika og sin ateistiske kultur-marxistiske livsstil. Livsstilen til alle langhårede menn dreier seg kun om den neste blås og den neste sprøyten. Alt annet spiller ingen rolle i deres liv.

Disse må omvendes til å leve et liv i Gud. Vi må frelse alle langhårede menn fra deres narkotikamisbruk og kultur-marxisme. Dette oppdraget har vi fått direkte fra Gud !!

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

 

 

Ny pervertering av kvinner i Saudi Arabia – De tillates nå å gå på homofilmenstruelle fotball kamper.

footballmatchwomen

Saudi Arabia har i mange år forstått hva som er til beste for kvinner og deres liv. Dessverre har de nå åpnet seg for press fra Frankrike og deres homomenstruelle press satt av deres rådende homomafia.

Styresmaktene har nå tillatt kvinner å gå på fotballkamper. Riktignok avskilt fra menn som i motsetning til kvinner forstår hva fotball er og deltar med liv og lyst i disse homo-orgiene som fotball kamper er.

Vi er dog bekymret for at også dette barbariet sprer seg til Saudi Arabia og at deres fornuftige forståelse av kvinners liv og rettigheter nå erstattes med dyrisk anarki.

Denne dyriske anarkien ser vi her i Norge der fotball sparkes fra påske til neste vinter igjen. Og den er en forbannelse for Norge.

Vi synes synd på Saudi Arabia som nå synker ned til vårt dyriske anarkistiske samfunn der fornuft erstattes av demokrati og dyriske lyster. Dette er et type samfunn som alle anstendige mennesker vil føle seg sterkt uvel i og vil ta avstand fra.

Det blir derfor Smyrna Menighet sin oppgave å vise vei til et mer fornuftig, sivilisert samfunn. Et samfunn styrt av Gud.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

 

Gjørmerasene i California er Guds vrede over at satanistboken om president Trump har blitt utgitt !!

michaelwolffireandfury

Gjørmerasene i natt i California har tatt 13 liv. Det er fare for at flere liv går med.

Hvorfor raste så mye gjørme ut og begravde flere landsbyer i California ?

California har alltid vært en stat i opprør mot Gud. I det siste har California vært i opprør mot Guds stedfortreder president Trump. Flertallet i de landsbyene som ble begravet i gjørme har gjort opprør mot Gud gjennom deres opprør mot president Trump. Nesten ingen i de landsbyene stemte på Gud og Donald Trump ved presidentvalget. Og det var et valg der, når falske stemmer er tatt bort, ga Donald Trump en seier på over 80 % mot den demonbesatte heksen Hillary Clinton.

Og dette sataniske ateistiske opprøret mot president Trump nådde et nytt lavmål med makkverket som vi har avbildet. Ikke et eneste ord i det sataniske makkverket er sant (selv om alt som står om Smyrna Menighet der er sant).

Denne boken ble skrevet, redigert og trykket i California, bare noen kilometer unna det gjørmeraset. Et stort flertall av de veldig få som har kjøpt dette makkverket bor i California. Alle Amerikananere med selvrespekt støtter selvsagt president Trump og Gud. De ville ikke finne på å kjøpe dette makkverket.

Og hva var Guds reaksjon mot den staten der dette makkverket ble skrevet og kjøpt ? Jo, dette gjørmeraset.

Det er logisk for alle som kan se og er ved sin sans og samling at dette gjørmeraset var Guds straff mot dette makkverket. Gud har straffet de skyldige for dette makkverket og det viser hvor rettferdig Gud er. Han være lovet !!

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

 

Åpent brev til alle medie og avis redaksjonene i Norge

heksebrenning

 

Varsel om søksmål

Hei.

Den homomafia analfabetiske sataniske kultur-marxisten Michael Wolff har i dag utgitt et makkverk av en bok kalt Fire and Fury: Inside the Trump White House.

Dette er en bok som er løgn fra første til siste side. Det er en bok som Gud ikke har godkjent. Gud har selv gitt uttrykk for sin mening om denne boken ved å sende USA en kuldebølge der flere titalls kultur-marxister har omkommet.

Selv om påstandene om Smyrna Menighet i dette makkverket er helt sanne, vil vi minne om at det vil være injurierende for Deres avis eller tidskrift å trykke disse løgnaktige påstandene da Gud ikke har godkjent publisering av dem.

Vi vil gå til retten og kreve 60 millioner kroner av hvert norske tidsskrift som publiserer disse løgnene om oss.

Vi håper at dere respekterer Gud og hans vilje.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet https://smyrnamenighet.wordpress.com/

Vår første misjonær fra vår misjonsskole har blitt kalt til tjeneste for Molbo Misjonen

ansgar braut

Ansgar Braut

Vi er utrolig stolte her i Smyrna Menighet for at den første uteksaminerte elev, Ansgar Braut fra vår misjonsskole har blitt kalt til tjeneste for Gud på misjonsmarkene i Danmark.

Ansgar Braut har studert teologi og samfunnsfag hos oss i de siste to årene. Han har også fungert som sjelesørger og som inspirasjon for hele vår menighet når det har buttet litt i mot og homomafiaen har virket litt vel påtrengende på oss.

Ansgar Braut fikk et kall fra Gud til å tjene han på misjonsmarkedene i Danmark. Vi tipset Molbo Misjonen om han og de var veldig glad for å akseptere han som utsendt misjonær til denne misjonsmarken.

Ansgar Braut blir basert i Esbjerg fra onsdag kveld, et område full av hedenskhet og grotesk synd. Han skal jobbe sammen med andre misjonærer fra Molbo Misjonen i deres forsøk på å gjenkristne dette hedenske, usiviliserte landet Danmark til et sivilisert, kristent land.

Dette er en stor jobb for det 15 mann store Molbo Misjonen da Danmark er et ukristlig land med en stor grad av dumhet, lærevansker, homofili, drukkenskap og opprør mot Gud. Det er derfor i sendte han av gårde i en stor varebil full av bibler, 1 tonn med hermetikk sardiner og klementiner, 1 tonn med desinifiserende kroppspleie produkter samt et par maskinpistoler og 10000 runder med ammunisjon for å beskytte seg mot de hedenske, danske horder.

Vi regner med at vår blogg kommer til å gi dere tusener av trofaste lesere jevnlige rapporter fra denne misjonsmarken. Den første rapporten kan forventes i neste måned.

Vi er riktig stolte av vår Ansgar Braut og det arbeidet han nå skal begynne for Molbo Misjonen. Vi ønsker han lykke til der nede i den hedenske misjonsmarken Danmark.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet