President Trump roser norsk innavl

I hans siste melding til sine mest trofaste følgere i Norge, Smyrna Menighet, har president Trump rost norsk innavl og dets positive innflytelse på det norske samfunnet.

Ledende folk blandt hans norske venner på Sørlandet har gjennom flere generasjoners selektiv gen foredling gjennom innavl blitt til noe av det fineste som Norge har å tilby verden, understreker president Trump.

Flere av disse vil bli tilbudt posisjoner i det New Order under Trump familien. Først i den neste Donald Trump periodene og deretter under president Ivanka Trump som tar over president stillingen etter hennes far.

Disse, sammen med oss i Smyrna Menighet, har helt riktig blitt utpekt som Norges fremtid og viktigste mennesker av president Trump som mener at den omfattende innavlingen langst Sørlandskysten er Norges store styrke og som har gjort at Norge er en uavhengig nasjon.

Vi kunne ikke være mer enig i visdommen fra president Trump og vi slår et slag for Sørlandets innavl som har gitt Norge så mye visdom og kraft.

Vi ser frem til de neste ti årene med familien Trump som presidenter i USA.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Oppvokst med Astrid Lindgrens satanisme – Nå er de lykkelig frelst !!

Stine og Møyfrid er to norske søstre som nå er lykkelig gift på hver sin kant med menn i Smyrna Menighet og har henholdsvis 8 og 9 barn hver.

Bildet over er fra et av deres lykkelige øyneblikk i deres barndom.

Stine og Møyfrid vokste opp i et hjem der faren var kontorsjef i Statoil og moren jobbet var advokat for Kværner.

Faren gikk i fotformsko om sommeren og i buggies sko om vinteren når han ikke jobbet. Begge to skotyper ble introdusert i Norge gjennom kultur-marxismen.

Familiens høytidsstund var Astrid Lindgrens mange satanistiske, anarkistiske TV serier som svensk TV, en kringkaster dominert av satanister og anarkister, ga ut på løpende bånd.

Gjennom disse mange TV seriene og filmene som ble vist på beste sendetid av NRK, hjalp Astrid Lindgren med avkristningen av Norge.

I Astrid Lindgrens mange bøker og dramatiseringer av disse, er det fullt anarki. Gud er død og det er likhet mellom mann og kvinne. Andre raser er like mye verdt som den hvite rase og man kan gjøre som man vil med livet sitt.

Dette er ren satanisme. Noe som hadde en dårlig innflytelse på både Stine og Møyfrid. Begge to har universitets utdannelse fra universitetet i Oslo.

Men Stine og Møyfrid er intelligente nok til å se at de hadde blitt ført bak lyset av Astrid Lindgren og hennes satanisme. De tok et oppgjør med henne.

Et stort øyeblikk i deres liv kom da de i sine foreldres hage slengte alle Astrid Lindgren sine VHS, DVD, kasetter og bøker opp i en gammel oljetønne og satte fyr på denne satanismen.

Med deres sjeler renset, gikk de ut og fikk seg hver sin ektemann og sa et stort Ja Takk til den ekte kristne lære og ble medlemmer av Smyrna Menighet i Oslo.

De to er nå lykkelige mødre, husmødre og tjenere av sine respektive menn slik Gud har pålagt alle kvinner å være.

Giften fra Astrid Lindgren er noe vi må fjerne fra det norske samfunn slik at våre kvinner kan bli satt fri fra denne satanismen. Slik Stine og Møyfrid nå lever i frihet og i Gud.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Joe Biden gir vekk klistremerke til sort gutt – Hvite mennesker blir robbet til skinnet hvis Biden blir president.

Jøden Joe Biden ga fra seg et klistremerke han bar på sin dress under et møte med en sort gutt for noen dager siden.

Dette viser hvor mye knefall denne ugudelige, kulturmarxistiske Joe Biden har gjort ovenfor sorte mennesker og de som tror på den sataniske ideen om rase-likhet.

Denne videoen som nå finnes overalt på Youtube og andre medier har blitt sett av et titalls millioner amerikanere, viser med all tydelighet hva patriotiske, hvite kristne amerikanere nå står foran.

De vil måtte dele alle sine eiendeler med sorte barn og voksne fra de indre bydelene der krakk kokain og heroin er deres vanlige kosthold.

Tilbake gjenstår en robbet patriotisk hvit rase.

Det hvis jøden Joe Biden blir president om en måneds tid.

Men Gud holder sin hånd over sitt folk, den hvite kristne patriotiske rase og president Trump vil derfor bli gjenvalgt som president for de neste 4 årene.

Etter gjenvalget vil president Trump avskaffe det satanistiske demokratiet og innføre Guds eget rike slik at Donald Trump og hans sanne kristne familie vil styre USA og resten av verden til evig tid.

Joe Biden er bare et eksempel på hvordan Satan virker for å gjøre verden til hans rike. Men Satan vil tape og president Trump vil bli gjenvalgt som president i USA og det med en stor majoritet.

For Gud er med oss.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Korona viruset dreper bare jorden er rund tilhengere.

Jorden er rundt tilhengerene, det er de ugudelige som hevder at jorden er rund og ikke flat som vi sanne kristne vet at jorden er, er nå i full panikk.

En ny forsknings rapport fra Durham universitetet i England viser til at kun de som helt feilaktig hevder at jorden er rund, dør av dette viruset.

Det har forekommet tilfeller av at sanne kristne og de av oss som vet at jorden er flat som har fått dette viruset. Men de har alle blitt helbredet av Gud etter en uke slik president Trump vil bli og har ikke fått noen skader av dette viruset.

Men dette viruset har herjet meget hardt med de som hardnakket fremdeles lever i mørket og tror at jorden er rund. Det har alle lidd den forferdeligste død i store smerter og er nå fortapte sjeler i satan sitt helvete. Det uten unntak.

Gud har sagt at jorden er flat og han holder derfor sin milde hånd over oss som forkynner hans ord og holder oss til hans tro. Vi som er sanne kristne, vil det si.

Og i mens dør de vantro i sykehus, gamlehjem og hjemme av dette viruset. Dette fordi de ikke tror på Guds ord.

Det er tragisk, men også slik som skjer med de som tror at jorden er rund. De har satt seg selv utenfor Guds nåde.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet