Innlegg 581 om Anders Behring Breivik fra Jan Kåre sin blogg

Da Jan Kåre har en brevveksling med Anders Behring Breivik der gjensidig støtte og beundring utveksles, synes jeg det er på sin plass at vi med Jan Kåre sin tillatelse publiserer hans innlegg om Anders Behring Breivik fra 2. April 2013.

Kilden er http://blog.janchristensen.net/2013/04/nr-581-hvorfor-far-ikke-anders-behring.html som ble slettet etter anmodning (krav) fra Jan Kåre sin arbeidsgiver Uni-Buss.

Arne Breen for Smyrna Menighet

——————————————————————————————————————————————————————————-

Nr. 581: Hvorfor får ikke Anders Behring Breivik gå i sin mors begravelse? Skal han straffes eller er dette rett? Hvorfor skjedde tragedien ved Regjeringsbygget og på Utøya?

Nr. 581:

Hvorfor får ikke Anders Behring Breivik gå i sin mors begravelse? Skal han straffes eller er dette rett? Hvorfor skjedde tragedien ved Regjeringsbygget og på Utøya?

Skriften lærer at ingenting skjer uten Gud vil det eller tillatter det. Hvorfor skjedde den tragedien ved Regjeringsbygget og på Utøya? Slik jeg ser det, så er dette som skjedde et resultat av sosialistenes hat og mangel på empati overfor Israel og Jødene. Og deres støtte til Palestin-Araberne og boikott av Israel. Støre sa det rett ut da han var Utenriksminister at de ikke ville støtte Israel men kun og alene Palestin-Araberne, og i dag har sosialistene fått til at bl.a. de som støtter bosetterne i Israel blir nektet å skrive av dette på skatten, her virker Satan igjennom dem er min klare mening og oppfatning. Anders Behring Breivik, Wenche Behring Breivik (innfelt)

Hentet fra nette: Kriminalomsorgen er på ville veier og lever i en “frykt psykose”. Det er riktig det Breivik sier at han er utsatt for psykisk tortur i tillegg til at han soner i fengslet på isolat. Han soner under umenneskelige forhold, og det i dagens Norge. Jeg trodde ikke at det var mulig å falle så dypt som norsk Kriminal omsorg nå har gjort. Vi opplever for første gang tortur i Norsk fengsel utført av “det norske fengselssystem”. Det er noe helt nytt i historisk sammenheng at slikt skjer.

At Anders Behring Breivik er annerledes tenkende enn mange av oss andre, betyr ikke at vi har lov til å utøve psykisk tortur på den måten som vi her er vitne til. (sitat slutt).

To ting her: « Hvorfor skjedde tragedien ved Regjeringsbygget og på Utøya?

Slik jeg ser det, så «gav» Gud Satan, de falne englene og demone tillatelse og «grønt» lys gjennom Breivik at dette skjedde p.g.a. som et resultat av sosialistenes hat og mangel på empati overfor Israel og Jødene. Og deres støtte til Palestin-Araberne og boikott av Israel.

Dernest, hvorfor skal Breivik straffes urimelig hardt da vi i Norge legger vekt på den humane siden? Slik jeg ser det, så er det fordi at sosialistene i Norge ikke har bedt Gud og mennesker om tilgivelse og unnskyld overfor det som skjedde at de selv hadde en stor delskyld i tragedien ved Regjeringsbygget og på Utøya. Da blir deres u-humane og det å nekte Breivik å gå i sin egen mors begravelse å gå i stikk motsatt retning en det som ellers er vanlig praksis og som hadde vært det normale.

Breivik har så langt vi vet at en «plettfri» vandel i fengslet!

Jeg skal ikke dra dette ut da jeg er overbevist at dette med Breivik er mer en åndskamp enn noe annet. La oss ta med til slutt beretningen om Job som ble påført lidelse da Satan og demone fikk fritt spillerom, av Gud!

Jobs bok 1. 1. I landet Us var det en mann som hette Job; han var en ulastelig og rettskaffen mann, som fryktet Gud og vek fra det onde. 2 Han fikk syv sønner og tre døtre, 3 og han eide syv tusen får og tre tusen kameler og fem hundre par okser og fem hundre aseninner og hadde en stor mengde tjenere; han var mektigere enn alle Østens barn. 4 Hans sønner pleide å holde gjestebud på hver sin dag i hver sitt hus, og de sendte da bud til sine tre søstre og innbød dem til å ete og drikke sammen med dem. 5 Og så ofte en omgang av disse gjestebud var til ende, sendte Job bud efter dem og helliget dem; han stod tidlig op om morgenen og ofret brennoffer, ett for hver av dem; for Job sa: Kanskje mine sønner har syndet og sagt Gud farvel i sitt hjerte. Således gjorde Job alltid. 6 Så hendte det en dag at Guds sønner kom og stilte sig frem for Herren, og blandt dem kom også Satan. 7 Og Herren sa til Satan: Hvor kommer du fra? Satan svarte Herren: Jeg har faret og flakket omkring på jorden. 8 Da sa Herren til Satan: Har du gitt akt på min tjener Job? For det er ingen på jorden som han – en ulastelig og rettskaffen mann, som frykter Gud og viker fra det onde. 9 Men Satan svarte Herren: Mon Job frykter Gud for intet? 10 Har du ikke hegnet om ham og om hans hus og om alt som hans er, på alle kanter? Hans henders gjerning har du velsignet, og hans hjorder har bredt sig vidt utover i landet. 11 Men rekk bare ut din hånd og rør ved alt som hans er! Da vil han visselig si dig farvel like i ditt ansikt. 12 Da sa Herren til Satan: Se, alt som hans er, er i din hånd; men mot ham selv må du ikke rekke ut din hånd. Så gikk Satan bort fra Herrens åsyn. 13 Så hendte det en dag mens hans sønner og døtre åt og drakk vin i den eldste brors hus, 14 da kom det et bud til Job og sa: Oksene pløide, og aseninnene beitet tett ved; 15 da kom sabeerne over dem og tok dem, og drengene hugg de ned med sverdet, og bare jeg alene slapp unda, så jeg kunde melde dig det. 16 Mens han ennu talte, kom en annen og sa: Guds ild fór ned fra himmelen og rammet småfeet og drengene og brente dem op, bare jeg alene slapp unda, så jeg kunde melde dig det. 17 Mens han ennu talte, kom en annen og sa: Kaldeerne delte sig i tre flokker og overfalt kamelene og tok dem, og drengene hugg de ned med sverdet, og bare jeg alene slapp unda, så jeg kunde melde dig det. 18 Mens han ennu talte, kom en annen og sa: Dine sønner og døtre åt og drakk vin i den eldste brors hus; 19 da kom det med ett en sterk storm fra hin side ørkenen og støtte mot alle fire hjørner av huset, så det falt sammen over de unge folk, og de omkom, og bare jeg alene slapp unda, så jeg kunde melde dig det. 20 Da reiste Job sig og sønderrev sin kappe og klipte håret av sitt hode og kastet sig ned på jorden og tilbad 21 og sa: Naken kom jeg av min mors liv, og naken skal jeg vende dit tilbake. Herren gav, og Herren tok; Herrens navn være lovet! 22 Under alt dette syndet Job ikke, og han lastet ikke Gud for det som hadde hendt ham.

Job. 2. 1. Så hendte det en dag at Guds sønner kom og stilte sig frem for Herren, og blandt dem kom også Satan og stilte sig frem for Herren. 2 Og Herren sa til Satan: Hvor kommer du fra? Satan svarte Herren: Jeg har faret og flakket omkring på jorden. 3 Da sa Herren til Satan: Har du gitt akt på min tjener Job? For det er ingen på jorden som han – en ulastelig og rettskaffen mann, som frykter Gud og viker fra det onde; ennu er han like ulastelig, og du har uten grunn egget mig til å ødelegge ham. 4 Men Satan svarte Herren: Hud for hud, men alt det en mann har, gir han for sitt liv. 5 Men rekk bare ut din hånd og rør ved hans ben og hans kjøtt! Da vil han visselig si dig farvel like i ditt ansikt. 6 Da sa Herren til Satan: Se, han er i din hånd; spar bare hans liv! 7 Så gikk Satan bort fra Herrens åsyn, og han slo Job med onde bylder fra fotsålen til issen. 8 Og han tok sig et potteskår og skrapte sig med, der han satt midt i asken. 9 Da sa hans hustru til ham: Holder du dig ennu like ulastelig? Si Gud farvel og dø! 10 Men han svarte: Du taler som en av de uforstandige kvinner; skal vi bare ta imot det gode av Gud og ikke også det onde? Under alt dette syndet Job ikke med sine leber. 11 Da Jobs tre venner fikk høre om all denne ulykke som var kommet over ham, kom de fra hver sitt hjemsted: Elifas fra Teman, Bildad fra Suah og Sofar fra Na’ama; og de avtalte med hverandre å gå til ham for å vise ham medynk og trøste ham. 12 Men da de så op et stykke ifra, kjente de ham ikke, og de brast i gråt og sønderrev sine kapper og kastet støv op imot himmelen, ned over sine hoder. 13 Og de satt hos ham på jorden i syv dager og syv netter, og ingen talte et ord til ham; for de så at hans pine var såre stor.

Sluttkommentar: Nå har sosialistene fått en kraftig «lærepenge», men når skal dommen ramme Guds hus? Jeg vet ikke på hvilken måte det vil skje, men at det kommer. Ja, det er jeg helt overbevist om! Det ser ut som Gud har gjort ting motsatt her ved at dommen først rammet verden, og ikke Guds hus. Jeg vet ikke hvorfor, men at det vil skje, det har vi skriften ord på: http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-375-vekkelse-eller-rystelse-hva-kan.html

1 Pet. 4. 17 For det er nu tiden da dommen skal begynne med Guds hus; men begynner det med oss, hvad blir da enden for dem som ikke vil tro Guds evangelium? 18 Og blir den rettferdige vanskelig frelst, hvor skal det da bli av den ugudelige og synderen?

Personlig så tror jeg at Gud vil på en eller flere måter la en dom eller flere dommer ramme de troende før Jesus henter menigheten! Noe vet jeg, noe vet jeg ikke. La oss derfor omvende oss alle. Søke Herren mens det enda er nåde-tid og mulighet for å finne Herren.

I Paulus brev til korinterne, kapittel 2 og vers 6 skriver han: ”Jeg bønnhørte deg i rette tid og hjalp deg på frelsens dag. Se, nå er den rette tid, nå er frelsens dag!”

Guds nåde er ny og tilgjengelig hver dag og viktigst av alt i dag. Nå er frelsens dag, det er ikke vits i å utsette det, Gud er klar til å gi oss av sine uendelige nåde. Også vi som allerede tror på Jesus og har tatt imot frelsen, trenger å bli bevisst på at dagen i dag er Guds gave til oss.

Vi ønsker å være tjenere for Gud, vi ønsker å finne Guds vilje for oss og våre liv. Problemet er at vi ofte ender opp med å leve i fortidens minner eller strekke oss etter framtidens drømmer. Sannheten er at det vi har mest kontroll over er her og nå! Vi skal ikke bruke all energi på å vente på at omstendighetene skal bli bedre, eller på noe stort og underfullt som Gud skal sende en gang i fremtiden. Nå er den rette tid! La oss bestemme oss for å gripe nåtiden og spør Gud; hva er din vilje for meg i dag? Bibelen forteller at Gud har skapt oss til gode gjerninger som han har gjort klar for oss.

Se etter Guds muligheter for deg i dag. Se etter hva Gud vil gi deg av nåde i dag, hva han vil sette deg fri fra i dag, og hva han vil at du skal gjøre for ham i dag. Den beste måten å leve i Guds vilje i morgen, er å gi inn i hans vilje i dag.

Dagen i dag er Guds mulighet for deg, ta imot den med åpne armer!

Gud elsker deg, den kjærligheten viste han oss ved Kristus Jesus! Gjensvar på denne kjærligheten og store nåde er at vi alle blir frelst og lar oss bli forvandlet!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-371-jdehate-er-sterkt-et-utdrag-fra.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-379-sv-rakner-er-det-et-bnnesvar.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-218-norge-star-foran-oppgjrets-time.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-216-palestinerne-har-sin-egen-stat.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-213-utenriksminister-jonas-gahr-stre.html http://blog.janchristensen.net/2012/05/nr-418-har-sosialistene-og-venstre.html http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-399-anders-behring-breivik-eller.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-327-det-var-32-ar-gamle-anders.html http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-285-er-gud-et-monster-diktator-eller.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-241-er-anders-behring-breivik-en.html

Advertisements

Har Levi Fragell blitt sendt av Gud ?

Vår meget populære og høyt aktede pastor Jan Kåre Christensen og medstifteren av partiet Norges Kristne, horkvinnen Randi Ingwersen, har lenge støttet opp om Levi Fragell sine tallrike angrep på “pastor” Jan Aage Torp. Angrep som har gått til hjertet på familien Torp og splittet den opp.

Levi Fragell har hele tiden hatt vår pastor Jan Kåre Christensen og Randi Ingwersen fulle støtte. Disse tre er allierte i striden mot “pastor” Jan Aage Torp. En strid mellom det gode, denne alliansen, og det onde, “pastor” Jan Aage Torp.

Denne striden kommer nå opp til doms i tingretten i september måned der vår pastor Jan Kåre Christensen, med all mulig tenkelig støtte av Levi Fragell, står opp mot “pastor” Torp sin ugudelige ondskap.

Det er derfor vår pastor Jan Kåre Christensen har begynt å fundere på om Levi Fragell er direkte utsendt fra Gud. Senest i sin preken sist søndag talte Jan Kåre vel og lenge om denne teorien. Han mente at Levi Fragell er noe av det beste som noensinne har skjedd norsk kristenhet.

Det er mye man kan si om dette og jeg er selv i tvil om dette. Men det er uendelig fint at Levi Fragell og hans flokk gir økonomisk og all mulig annen støtte til Jan Kåre Christensen i hans strid mot “pastor” Jan Aage Torp.

De som vil vite mer om hva Jan Kåre Christiansen tenker kan eposte han direkte om dette og hans mening om Levi Fragell. Han vil sikkert dele preken teksten med de som etterspør denne

Arne Breen for Smyrna Menighet

Norge må reddes fra diktaturet !

Vi har nå mindre enn 4 måneder å redde Norge fra det totale diktaturet og den kommende katastrofen !!!!

Det er vitalt viktig at “pastor” Torp nå stoppes før han legger hele Norge under seg i et diktatur og innvaderer Russland innen 7 år !! “Pastor” Torp MÅ tape denne komedien av en rettsak FØR ulykken er ute for Norge og Norge blir totalt ruinert ved en slik okkupasjon av Russland.

Det er derfor viktig at denne alliansen mellom pastor Jan Kåre Christiansen, horkvinnen Randi Ingwersen og deres støttespillere innen Human Etisk Forbund og det norske hedningsamfunn får stoppet denne katastrofen. Vi så hvordan Tyskland led under Hitler. En slike skjebne vil også bli Norge til del hvis ikke “pastor” Torp stoppes den 17. september i retten.

Derfor er det SÅ bra at Jan Kåre og horkvinnen Randi Ingwersen får så mange støttende henvendelser fra human etikere og hedninger. Dette er en sterk allianse.

Jan Kåre og horkvinnen har i mange år støttet Levi Fragell i mot “pastor” Torp og andre som ikke har Levi Fragell og Guds velsignelse. Det er derfor bra at denne alliansen igjen står i sammen i denne skjebnetimen.

Det er derfor så veldig bra at så mange hedninger, ateister og human etikere i de siste dagene har kontaktet Jan Kåre og Randi Ingwersen med økononomiske bidrag og løfter om økonmiske bidrag i denne skjebnekampen mot “pastor” Torp og alt han står for.

Alliansen Jan Kåre Christensen, Levi Fragell, horkvinnen, det norske hedningsamfunn og human etisk samfunn vil og MÅ derfor seire den 17. september. Dette er skjebnedatoen for Norge !!

Arne Breen for Smyrna Menighet

Brev fra Arthur Olsen: Støttetiltak

Hei Forstander Arne,

Vi er mange her i Oppland og Hedmark som snakker om det som skjer for den arme bibellæreren,
forkynneren, bloggeren, pastoren og høyt aktede familiemannen, Jan Kåre Christensen.

Vi synes det er spesielt ille at Jan Kåre skal bli dratt inn i noe som kan utarte seg til en svært stor og
kostbar rettslig behandling, mot den svært lite troverdige og usympatiske Jan Aage Torp.

Derfor har vi et forslag, som vi er sikre på skal kunne bidra med en god slant til Jan Kåres rettsutgifter.

Det er jo velkjent at Jan Kåre har rekorden for rakfisk-fangst med stang, på 3,12 kg, og vi tenker oss å
bygge opp et arrangement rundt dette.
VI er forresten Hedmarken Sportsfiskerforening, Randsborg Bedehus på Jevnaker, Valdres Rakfisk BA og
lokale sponsorer.

Jan Kåres fangst av rakfisk på 3,12 kg er ikke bare rekord på stang, men det er også den største rakfisken
som er fanget, uansett fangstredskap siden 1897. En fin sommerdag i 1897 skulle storbonden Hermod Elveplassen
ned til fjorden for å hygge seg litt med ei av tjenestepikene, da han fikk øye på noe stort som lå og sprellet
i sivet. Han trodde først det var ei gjedde, men ved nærmere øyesyn oppdaget han til sin store forbauselse
og entusiasme at det var en gedigen rakfisk. Han tok den med bare nevene, og den ble veid til 8,87 pund(
4,026 kg), i følge lokale historiebøker.

En av Nord-Europas fremste rakfiskeksperter, den eminente forfatteren og proffsyklisten, Torodd Fuglesteg,
som er bosatt i Skottland, har sagt seg villig til å delta. Han vil holde et lengre foredrag om rakfiskens
historie, utbredelse, fangstmetoder og anvendelsesmuligheter. Vi er klar over at det har vært litt anspent
mellom Torodd og Jan Kåre, men Torodd er villig til å legge dette bak seg, og tilgir Jan Kåre for alle de falske
beskyldningene som Torodd har blitt utsatt for den siste tiden.
Han mener at “Pastor” Torp er den stor stygge ulven, og er villig til å bruke tid og penger på å kjempe denne
viktige kampen for ekteskapet, og mot Torp, skulder ved skulder med Jan Kåre!

Arrangementet vil finne sted på Bjoneroa, nedenfor Joker-butikken, der det er en fin liten strand, med en stor gresslette
med mange benker og bord. Vi vil gå bredt ut, og annonsere for arrangementet rundt hele Randsfjorden, og Oppland
Arbeiderblad har lovet oss en halvsides annonse gratis, samt at de vil dekke dette store arrangementet redaksjonelt,
både før og etterpå.
Joker-butikken på Bjoneroa sponser det som måtte være nødvendig av brus og godteri, mens Leiv Vidars pølseforretning
på Hønefoss sponser grillpølser.
Den lokale husmoderforening vil stå for vaffelsteking.

Det hele starter klokken 12, søndag 27. juni. Først vil det være sang ved pikekoret fra Randsborg Bedehus, før Jan Kåre
holder en times andakt, rundt emnet; Skilsmisse og gjengifte! Etter dette vil hans vakre hustru synge og spille på gitar
en liten stund. Dersom det er overskyet vil hun stå på det provosoriske podiet, midt på plassen, men dersom det
er sol, vil hun sitte på en fluktstol i skyggen, ved skogholtet i søndre enden av området(hun kan jo ikke risikere å få
sol på seg og bli BRUN!!

Deretter vil Randi Ingwersen, en av Jan Kåres aller viktiste og mest lojale støttespiller holde en appell.

Etter dette vil Jan Kåre ha en oppvisning i stangfiske etter rakfisk, godt hjulpet av europas fremste rakfiskforsker, Torodd
Fuglesteg. Torodd har utviklet en spesiell sekkepipe som jager rakfiskstimen i en bestemt retning.
Torodd vil derfor bli rodd i robåt, av en lokal kjentmann, og Torodd spiller rakfisken rett inn i bukta, hvor Jan Kåre står
klar med fiskestanga. Og til alle damer som leser dette; JA, Torodd VIL stille i kilt!

Jan Kåre vil formodentlig få en svært god fangst denne dagen, og våre håp og bønner er at han skal slå sin tidligere
rekord.
Rakfisken han får, vil bli sløyd og grillet av en lokal kokk, og tilberedt med ferske poteter og grønnsaker fra en lokal bonde.

Etter måltidet vil det bli holdt basar, med svært mange flotte og lokalt sponsede premier.

Arrangementet avsluttes i kveldinga, ved at Jan Kåres vakre kone synger velsignelsen utover forsamlingen(da er garantert
solen gått ned bakom åskammen).

Vi har stor tro på at dette vil bli en meget trivelig og innholdsrik dag, der alle vil hygge seg. Og vi er sikre på at gjennom
basaren, gaver fra deltakerne og donasjoner fra næringslivet, vil ende opp med et solid sekssifret beløp til Jan Kåre!

Vi har allerede drøftet dette med Jan Kåre, og etter å ha diskutert saken med sin vakre hustru, gav han oss en positiv
tilbakemelding. Har ser meget positivt på dette, og er svært rørt og glad for dette initiativet. Han stiller imidlertid noen
krav, og det er at ingen gjengiftede må være med i arrangementskomiteen, eller på andre måter være delaktige som
frivillige medarbeidere. I tillegg må alle kvinner og jenter over 14 år være tildekket på leggene og skuldrene, og de må bære skaut. Det er også viktig at de i tiden frem mot arrangemenet holdes mest mulig borte fra sola, slik at de ikke får så mye som et
snev av den syndige BRUNfargen!

Men, han sier at det er du Arne, som menigheten Smyrna Oslos forstander og ledende eldste, som må ta den endelige avgjørelsen.

Vi ser frem til å høre fra deg snart Arne, slik av vi kan starte forberedelsene til arrangementet!

Vennlig hilsen
for Arrangementskomiteen

—————————————————————————————————————————————————————-

Hei og takk for et friskt innspill.

Nå har vi dessverre blitt saksøkt for 25 millioner kroner av Torodd Fuglesteg for å ha tilført han “tort og svie” som han skrev det i sitt siste brev via sin advokat Per Danielsen. Jeg tror nok at han melder avbud til denne festiviteten. Men kanskje sjefsredaktøren i VG vil stille opp da de også har fått (av Torodd selv) gode kunnskaper om rakfisk ?

Arne Breen for Smyrna Menighet

Det blir nesten ingen oppdateringer i neste uke

Hei.

Som Norges raskest voksende menighet har jeg som forstanderen i Smyrna Menighet, har blitt invitert til en forstander konferanse i Miami, Florida neste uke. Konferansen finner sted på Hyatt Hotel, Miami og skal handle om alle aspekter ved menighetsliv, våpenbruk i menigheten og finansiell styring av de million inntekter som en menighet genererer.

Derfor vil det omtrent ikke bli noen oppdateringer fra i kveld til og med 27. juni.

Jan Kåre er forøvrig igjen under medisinsk behandling og er nå omgitt av to sykesøstre på dagtid. Han har permisjon fra sin buss sjåfør jobb. Hans sykdom medfører også skjeldne oppdateringer av sin personlige blogg.

Det er stillstand her og vi vil alle komme sterkere tilbake i juni måned. En måned med mye futt fra denne bloggen.

Arne Breen for Smyrna Menighet

Brev fra bakermester Brun om bakingens velsignelser

Hei Forsander Arne,

Jeg har fulgt med på denne saken, og er en stor sympatisør av Jan Kåre gjennom flere år. Det første jeg gjør
når jeg står opp og det siste jeg gjør før jeg legger meg, er å lese Jan Kåres blogg, og som oftest finner jeg
fremragende og åndsfylte innlegg.
Vi ble kjent med Jan Kåre her oppe i Valdres, etter at han for noen år siden tok Opplandsrekord i rakfisk-fiske
på stang, ved Bjoneroa. Etter fangsten, kjørte han og hans vakre hustru hele runden opp til Dokka, og fulgte
østsiden av Randsfjorden hjemover igjen. Og overalt stoppet han og viste frem rekordfisken; en rakfisk på
hele 3,12 kg. Heldigvis hadde han kjølebag med.

Det henger forøvrig et stort innrammet bilde av Jan Kåre, hvor han smilende holder den gedigne rakfisken i
den ene hånden og hans vakre kone i den andre, i kundemottaket på Valdres Rakfisk BAEmoji

Men, nå skulle ikke dette handle om rakfisk, men om baking.

Jeg er selv bakermester, og vet endel om baking, og også om hvor mye gode bakervarer betyr for folk. Er det noe
som kan få den største grinebiteren til å løsne opp så er det vel kaker og wienerbrød.

I dag leste jeg på Jan Kåres blogginnlegg nr. 1121, i en kommentar under selve artikkelen, hvor Jan Kåre skriver
dette:

Blogger Jan Kåre Christensen sa…

Ja, alt dette hadde aldri skjedd hvis ikke politiet hadde valgt å tro på den falske apostel Jan Aage Torp som tjener den onde!
Med andre ord, her går alle problemene tilbake til Satan.
Da vet vi at dette er en åndelig kamp, og kona mi skjønner dette mer og mer- jeg har akkurat skjønt dette lit før henne. Derfor vet jeg at det aller viktigste jeg kan gjøre her er ikke å bake ut men stå på videre!

Jeg er helt enig i at det nok er satan som styrer det meste her, både gjennom den ene og den andre, og damene på Manglerud er
nok også styrt av onde krefter.
Men, Jan Kåre(som ellers er tilnærmet ufeilbarlig), tar grundig feil i sin siste kommentar: ” derfor vet jeg at det aller viktiste  jeg
kan gjøre her er ikke å bake”!?!

Jeg kan love deg Jan Kåre at det viktigste og smarteste du kan gjøre nå er nettopp det: Å BAKE!!! De sier at “veien til mannens hjerte
går gjennom magen”, men det gjelder minst like mye andre veien.

Det beste du kan gjøre Jan Kåre er å begynne å bake; Wienerbrød, skoleboller, marsipankake, napoleonskaker osv osv. Hver formiddag så tar du turen ned til Manglerud Politikammer, og i stedet for å være kritisk og irritert, så skrur du på sjarmen og små- flørter med disse tre damene, og serverer dem hjemmebakte delikatesserEmoji
Damer blir utrolig imponert over menn som kan lage mat, og enda mer dersom de baker kaker. De blir trollbundet av deg. GarantertEmoji

Jeg er sikker på at i løpet av en uke, fylt med daglige porsjoner med sjarm og herlige kaker så har du denne politimafiaen i din
hule hånd, og kan bruke dem som du vil.

PS! Og er det mannlige politifolk som er problemet, så sender du selvsagt bare avgårde din usedvanlig vakre hustru, med et fat
nybakte kaker, så er den saken i boks.
Tipper det fårete fliret til “pastor” Torp skal stivne nå, Jan KåreEmoji
Lykke til med bakingen. Og trenger du noen råd, så har forstander Arne mailadressen og telefonnummeret mittEmoji

Vennlig hilsen

—————————————————————————————————————————————————–

Hei bakermester og takk for dine fine ord.

Dessverre har de tre kvinner ved Manglerud Politistasjon som har tatt Jan Kåre til retten nettopp startet en slankekur for å få en fin strandfigur foran årets strandløve sesong. Dette sier deres Facebook profiler. Med mindre bakerverkene er lav kalori, vil nok en slik sjarm offensiv bare lede til flere og langt alvorligere problemer med politiet.

Men Jan Kåre vil nok se med interesse på en epost som inkluderer lav kalori og ribbeins fremkallende bakerverker.

Arne Breen for Smyrna Menighet

En betimelig påminnelse

I disse tider er det viktig å minne alle leserene og resten av verden om at Jan Kåre Christensen er utsendt av Gud for å gi oss veiledning om Hans vilje.

Ja, det er sant at Jan Kåre ikke er en sannferdig mann og hans grep om bibelens meninger om skilsmisse og gjengifte er meget fantasifull og ikke i tråd med Guds vilje, uttrykt gjennom Bibelen. Men på tross av disse feil, er Jan Kåre en lytefri og perfekt mann som ingen kan kritisere uten å gå i en tapende strid mot Gud.

Det er viktig å notere seg at Jan Aage Torp allerede har lidd et betydelig tap ved hjelp av Jan Kåre da pastor Torp sine svigerforeldres hus brant ned.

Alle tre politisaker mot Jan Kåre er bare bevis på at politiet på Manglerud er i ledtog med kriminelle da hverken de eller politiet generelt har rett til å etterforske og dømme Anders Behring Breivik og Jan Kåre Christensen. Dette har Jan Kåre skrevet i sin blogg og da er det sant og slik det er.

Det viktigste man skal merke seg er at Jan Kåre er Guds utsendte og alle de som går i mot Jan Kåre trosser dermed Guds vilje og vil tape retten til et evig liv sammen med Gud og Jan Kåre.

Arne Breen for Smyrna Menighet