Kjell Andersen satte Smyrna Menighet i brann !

Pastor Kjell Andersen veksler med stor suksess mellom hans blogg Søkelys og sin stilling som vår ulønte pastor.

Gårsdagens preken rundt sann doping i bibelsk forstand og sykkeløpet Tur Di Fråns gikk ned som en god storm og vakte begeistring i vår menighet. Spesielt blandt våre eldre kvinnelige medlemmer som tok til seg alle hans ord som om det var ferske smultringer.

Kjell ble klemt og selfied gul og blå etter sin preken i går kveld av de mange som ble igjen etter møtet. Det er rene Elvis stemningen hos oss for tiden !

Hans preken var god og Kjell har lovet å sende alle en kopi hvis de henvender seg til hans Søkelys epost adresse fra i kveld.

Vi ser allerede nå frem til søndags kveld og hans nye preken.

Arne Breen for Smyrna Menighet

Advertisements

Pastor Kjell Andersen setter sine spor i Smyrna Menighet !

Etter bare en uke etter innsettelsen av Kjell Andersen fra Søkelyset kan vi konstatere at vår menighet har fått et nytt liv. Spesielt er Kjell Andersen en virkelig suksess blandt de mer eldre kvinner og menn i vår menighet.

Der vår for lengst nå glemte tidligere pastor mumlet og snakket utydelig i sitt springende forsøk på norsk, snakker pastor Kjell Andersen rent og tydelig. Og ikke minst; høyt. Selv vår halvdøve tidligere sykepleier ved Fauske Gamlehjem, Gunda Henriksen, hørte tydelig hvert eneste ord under pastor Kjell sin tale til oss forrige søndag. Bra !!!

Hans tale forrige søndag vakte også begeistring fordi den i store trekk handlet om syndsforlatelsen gjennom en lignelse om høns og hane i et hønsehus. En meget orginal lignelse som ingen har hørt før, men vi fikk med oss bibelens ord gjennom den lignelsen.

Talen og pastor Kjell sin ledelse av møtet var så bra at vår spreke 90 åring Solveig forlangte selfier med Kjell. Hennes noe utrygge håndtering av denne selfie-stanga (et farlig redskap !) og hennes nye Samsung telefon fikk den noe nervøse Kjell til å stille opp i disse selfie-bildene som sikkert vil finne sin vei til Søkelys sine spalter og det med en forbruker veiledende advarsel om bruk av selfie-stenger blandt bibeltro kristne.

Kjell Andersen pendler hver uke mellom sin gård i Kristiansand og Smyrna Menighet i Oslo der han nå har overtatt kontoret til den forrige pastoren.

I det hele tatt er alle meget godt fornøyd med pastor Kjell Andersen. Det er bare et tidsspørsmål om når han blir en pastor i større menigheter enn vår ringe husmenighet. Han drar med vår velsignelse !

Smyrna Menighet er nå mer i levende live enn noensinne takket være han og vi priser Gud for den gaven som Kjell Andersen er !!!

Arne Breen for Smyrna Menighet

Jan Aage Torp måtte punge ut i to barnebidrags saker

Den falske pastor Jan Aage Torp er i barnebidrags problemer.

Hans katt Misja har brukt dette årets uventede varme vinter og vår til å gi “pastor” Torp sine naboer nye problemer. Enkefrue Berntsen, hvis nå avdøde mann var en høyst avholdt togfører mellom Lillestrøm og Drammen i over tyve år, oppdaget i begynnelsen av juni måned at hennes høyst avholdte katt Agathe VIII hadde gitt fødsel til åtte velfødte kattunger.

Etter en uke med leting etter barnefaren ble det raskt konstatert at “pastor” Torp sin vandrende og bedagelig anlagte katt Misja var barnefaren.

Bedriftseier og frimurer Aamodt, som bor rett ovenfor “pastor” Torp i dette ekslusive strøket i Oslo, ble også oppmerksom på Misja sine lite bra dyriske aktiviteter da han oppdaget at hans husholdning nå huset intet mindre enn syv katter. I tillegg til hans nye katt Lilly, er det nu seks kattunger kravlende rundt i boksen til Lilly. Alle av dem er blinde og avhengige av sin mor Lilly for å overleve. Men bedriftseier og frimurer Aamodt, hvis nevø Kjetil Andre vant gull i Lillehammer OL i 1994, hadde ikke regnet med denne familie forøkelsen da alt han ville ha var en katt. Etter en kort etterforskning ble det konstatert av Misja også var barnefaren til disse katteungene.

“Pastor” Torp har frasagt seg ethvert personlige ansvar i denne saken. Etter en kort forhandling med de fornærmede naboer, ble det fattet en avtale der “pastor” Torp bidrar med 1000 kroner til hvert katteunge kull samt bidrar til at disse katteungene får ett nytt hjem etter at deres respektive mødre har fullført sin kristelige oppdragelse av disse.

“Pastor” Torp har avvist å kastrere Misja da enhver kastrering av hannkatter er i mot Guds ord. Det kan derfor forventes at dette ikke er den siste barnebidragssaken som “pastor” Torp vil bli implisert i.

“Pastor” Torp har ikke ønsket å uttale seg til Dagbladet, Vårt Land, oss eller Søkelys i denne saken.

Kjell Andersen, Søkelys og deres fokus på homofili og hat.

Vi ser med stor forundring på Kjell Andersen og Søkelys sitt store fokus på homofili. Omtrent alt som skrives i Søkelys handler om homofili og Kjell Andersen følger homo-miljøet med argus øyne. Dette under påskuddet at homofili er det som kristne interesserer seg mest for.

Her lyver Kjell Andersen og Søkelys. I den kristne menigheten er homofili ett perifert tema som kun spesielt interresserte mennesker er opptatt av.

Det er ikke helt normalt av et menneske å fokusere så sterkt på dette marginale temaet som Søkelys gjør. Vi mer balanserte og normale kristne fokuserer heller på den kristne helhet og det normale kristne livet i Jesus tjeneste.

Som mange saker i USA og andre land har bevist, er disse som er unormalt opptatt av homofili drevet av skyldfølelse og en meget sterk selvhat. Et hat mot det dobbeltlivet de lever. Et liv i chatterom og i mørket med menn og gutter som selger eller tilbyr seksuelle tjenester. Homoseksuelle tjenester. Dødssynder. Det å leve et dobbeltliv som dette er en like stor synd som det å leve i synd som homoseksuell. I disse tilfellene synder de ikke bare to ganger, men mange ganger to ganger. I sitt hat mot seg selv driver de også mange av sine egne til å skade seg selv og å begå selvmord. Den skaden disse som lever i skjult dødssynd påfører den kristne menighet er også stor og en viktig seier for Satan og hans rike.

Det er dette som har skjedd og fremdeles skjer i USA og andre steder. Jeg vil ikke påstå at slike dødssynder praktiseres i Søkelys. Men jeg og Smyrna Menighet synes at det er meget forunderlig at Kjell Andersen og Søkelys er så opptatt av et perifert tema som kun et marginalt miljø i USA er så opptatt av. Et miljø som har inkludert og inkluderer et stort antall mennesker som har levd og lever skjulte selvhatende homoseksuelle liv.

Vi forundrer oss også over at Kjell Andersen og Søkelys er så bitre på resten av verden. I stor grad er også deres bitterhet og hat rettet i mot andre kristne mennesker. Kristne mennesker som lever et helhetelig kristent liv i pakt med bibelen og med Jesus. Søkelys oser av hat mot den store majoriteten av kristne mennesker.

Som kristen burde man derfor lese Søkelys med stor varsomhet da det i stor grad lever i konflikt med den kristne menighet.

Arne Breen for Smyrna Menighet

Rapport fra Smyrna sommerstevnet

Det store Smyrna sommerstevnet er avsluttet etter en dag med herlig forkynnelse av Guds ord.

Det var en velkomst tale av meg selv, herlig sang av Berit Nylund Christensen, vakker piano og sang av hennes døtre og hovedtaler av Anders Helge Myhren og Kjell Andersen.

Anders Helge Myhren talte langt og lenge om Israel sine tapte stammer, hvem som var de ekte jøder og om den kristne lederen som Norge hadde forkastet.

I sin tale fremhevet pastor Myhren at de jøder som i dag bodde i Israel var falske, skitne mennesker som hadde stjålet jøde identiten fra de sanne jødene; oss hvite europeiske ariere. “Vi hvite ufeilbarlige mennesker er Israel sine sanne jøder og Guds utvalgte mennesker”, sa pastor Myhren som også fremhevet Vidkun Quisling sitt arbeide på dette området. Han minnet også oss om at Norge hadde fått lide mye fordi vi hadde forkastet kristenlederen Vidkun Quisling som vår sanne leder. Han minnet oss om at disse skitne jødene (hans ord… ikke mine) hadde skylden for all den uhygeniske raseblandingen, svartedauen, homoseksualitet, islam og alle andre ulykker som hadde rammet Norge i de siste 2000 årene. På direkte spørsmål fra en av våre medlemmer da han gikk fra talerstolen, svarte pastor Myhren at det var meget omdiskutert om Holocaust noensinne hadde funnet sted og at alt var et komplott mot den hvite rase. En rase han mente i sitt svar var den eneste rase som fortjente å bli kalt mennesker.

Pastor Myhren sin tale ble møtt med en negativ holdning blandt oss i Smyrna Menighet og det er klart av vi tar avstand fra hans ord og hans meninger. Pastor Myhren har talt for vår menighet for første og siste gang. Han ble bedt om å forlate våre lokaler i kaffepausen mellom hans tale og den andre taleren, Kjell Andersen.

Kjell Andersen fra Lohneveien 253 i Kristiandsand er kjent som eieren og redaktøren i Søkelys, en webblogg som målbærer de konservative stemmer i kristen Norge og en personlig venn av skipsreder Ulrichsen fra foreningen Hjemmets Havn, en forening som mener at alle homofile burde drepes.

Kjell Andersen begynte med å beklage at alle dagens norske kvinner ikke var ærbare. “Norske kvinner kler seg som horer der de ligger i bikini på svabergene og strendene på Sørlandet”. Han viser til at Gud selv fant en slik mangel på klesdrakt meget fornærmende og at alle som brukte bikini ville gå evig fortapt.

Hans hovedbudskap var at homofile var en dødssynd og at det var vår kristenplikt å gjøre livene til homofile så ubehagelige som mulig. “Det er de som sørger over at unge homofile menn tar sine egne liv. Det fatter jeg ikke ! Jeg derimot gleder meg over hver eneste en av dem som tar livet av seg ! ” sa Kjell Andersen. Han kom med flere forslag til hvordan vi som kristne kunne drive flere kjente homofile til å trekke seg fra det offentlige igjen eller begå selvmord.

Han også minnet oss om at alle medier var drevet av en homofili liberal mafia som styrte alle medier fra NRK og TV2 ned til hver eneste lille lokalavis. “Det er de homofile liberale som er vår dødsfiende” sa Kjell Andersen. Han mente at desto flere radikale islamitter som flytter til Norge; desto bedre i kampen mot denne mafiaen. En mafia som hater Gud og norsk landbruk. “Norge er styrt av denne mafiaen” fremholdt Kjell Andersen.

Kjell Andersen er i ferd med å sette opp en aksjons gruppe i mot denne homofile liberale gruppen. En gruppe som vil ta i bruk alle midler for å avsette denne mafiaen i fra den dominerende makten de har i Norge. Etter hans tale, tegnet flere av våre medlemmer seg til tjeneste for denne aksjonsgruppen.

Vi avsluttet stevnet med avsynging av nasjonal salmen før alle dro hvert til sitt igjen.

Stevnet var så vellykket og godt besøkt at vi skal avholde et høst-stevne i september eller oktober.

Tusen takk til alle som møtte frem alle ønskes en god tur hjem igjen. Spesielt til familien Berntsen som i natt kjører hjem igjen til Setermoen i Troms igjen. Måtte de komme trygt hjem igjen !

Arne Breen for Smyrna Menighet

Fritid og bading i Krokstiveien

jkc

Som dere kan se i bildet over har vår høyst avholdte pastor Jan Kåre Christensen brukt de varmeste dagene i året på å kjøle seg ned.

Dette billige utebadet ble satt opp for de lokale barna av Oslo Kommune sitt park og anlegg vesen. Men Jan Kåre jagde vekk disse drittungene og okkuperte badet for seg selv. Disse skrikerungene, naboene til Jan Kåre, ble født av kranglete, mentalt tilbakestående foreldre som aldri skulle ha hatt barn.  At disse kranglebøttene klager er derfor forståelig.

Det viktigste er at Jan Kåre nå kan bruke dette badet foran de meget viktige månedene som står foran han. Tre rettsaker venter på han der han skal forsvare Gud mot alle de som hater Gud. Det er derfor viktig at han nå får all den hvile han fortjener.

Vil du støtte Jan Kåre Christensen i disse vanskelige tidene ?

Har du planlagt en ferie til Costa Del Sodoma i sommer; kanseller den. Hvis du bor i Oslo området, legg heller ferien til de mange fine strendene ved Øyeren eller Oslofjorden. Send så alle pengene til Jan Kåre.

Hvis du bor på Sørlandet, legg ferien til de mange fine strendene i Setesdalen.

Hvis du bor i Bergen er Hardangerfjorden et mye bedre alternativ enn Spania og utlandet. Send alle pengene til Jan Kåre.

Hvis du bor i Trondheim er Verdal et fint feriested. Send alle pengene til Jan Kåre.

Hvis du bor på Nord eller Sunnmøre er strendene på Runde veldig fine. Send alle pengene til Jan Kåre.

Hvis du bor i Nordland, Troms eller Finnmark er Nordreisa et så mye finere alternativ enn Bulgaria og Spania. Send alle pengene til Jan Kåre istedet.

Alle ferie pengene og penger til dyre ferier og ditt eget forbruk sendes til Jan Kåre Christensen sin DNB bank konto 0535 06 05845.

Jeg gjentar:

DNB bank konto 0535 06 05845

Alle bidrag går direkte og uavbrutt til Jan Kåre Christensen sitt private forbruk i disse vanskelige tidene. Ingen av bidragene vil bli skattelagt da skatter er noe som ikke Guds utvalgte hellige tjener betaler.

Arne Breen for Smyrna Menighet

Jan Kåre flytter til Panama

Vår høyst aktede pastor og Guds utvalgte tjener på denne jord har i dag fortalt oss at han flytter til Panama hvis han blir dømt i den saken som feminist mafiaen på Manglerud Politistasjon og homofoben Jan Aage Torp har anlagt mot han medfører i en straff mot han.

Det samme gjelder også de sakene som kristendoms forfølgerene Økokrim og Carmen Vargas har anlagt mot han.

Hvis noen av disse sakene fører til noen som helst dom vil Jan Kåre flytte med sin familie til Panama. Han har allerede samlet inn et betydelig beløp til denne etableringen i Panama gjennom de innsamlinger han har hatt på sin personlige hjemmeside og blogg.

Hans hus er verdt åtte millioner. Hans biler, brukt verdi er verdt syvhundreogfemti tusen kroner og han har over en million kroner på sin bankkonto.  Hans oppstarts kapital i Panama blir derfor rundt ti millioner kroner. Noe som er godt nok til en god villa i et godt strøk i Panama City. Innsamling av penger til sin personlige konto gir han en kvart million kroner hvert år. Godt nok til å leve komfortabelt i Panama.

Jan Kåre regner med å flytte til Panama etter at det høyst ettertraktede huset hans er solgt. Dette hvis de ugudelig har dømt han i en av de rettsakene som kommer opp.

Vi vil oppdatere dere med de siste nyheter om hans flytting til Panama.

Arne Breen for Smyrna Menighet