Er jorden virkelig rund ?

Det har vært endel ateistisk, gudsspottende såkalt “vitenskap” i de siste 500 årene hvis eneste hensikt har vært å avkristne verden.

Man kan virkelig ikke stole på “vitenskap” som kun har den hensikt å avkristne verden.

På en hel rekke områder behøves det nå god, sannferdig kristelig vitenskap for å gjenreise menneskehetens tro på Gud som den eneste sannhet her på denne jord.

Når det gjelder den ateistiske myten om at jorden er rund, kan vi ikke se at det finnes god nok vitenskap for å hevde dette. Det kan godt hende at jorden er rund. Men for alt det vi vet er også jorden flat.

Før man kommer til den konklusjon at jorden er rundt burde dette spørsmålet utredes og utforskes av sanne kristne vitenskapsmenn som lever etter Guds ord. Vi kan ikke se gode nok beviser for at jorden er rund og vi etterlyser derfor en slik vitenskapelig utredning.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

 

Vilkår for å delta i våre gudstjenester

Mange har spurt oss om vilkårene for å delta i våre gudstjenester da vi har en rimelig restriktiv adgang til våre gudstjenester.

Vilkårene for å delta i våre gudstjenester er disse:

– Man er ikke gjengift eller skilt.
– Man er ikke frimurer eller medlem av Sosialistisk Venstreparti, Rødt eller De Grønne.
– Man er ikke medlem av homomafiaen, herunder deres frontorganisasjon Norges Fotballforbund. Dette inkluderer ansettelse i en av deres klubber.
– Man spiller ikke rock, herunder pop, jazz og hardrock.
– Man opptrer anstendig i timen før gudstjenesten og synder ikke
– Man er ikke en Obama tilhenger.
– Man er ikke katolsk.
– Man ankommer ikke gudstjenesten i buss, tog, fly eller ferge.
– Man kan vise til anstendig livsstil og en detaljert familietre som går tilbake fem generasjoner.

 

Alle sanne, gudfryktige kristne oppfyller disse vilkårene og er derfor velkommen til våre Gudsfylte gudstjenester hver søndag kveld klokken 1900.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

 

 

Dødsstraff for hardrockere er en rettferdig straff

Hardrock bandet Confess har i Iran fått dødsstraff for sin musikk og utøvelsen av denne.

Riktignok er Iran et satanisk muslimsk land. Men vi er allikevel enig i de straffene de gir hardrockere, homomafiaen og alkoholikere. Vi synes at dødsstraff er den eneste riktige straffen for disse.

Det er med stor sorg vi ser at hardrockere får herje fritt her i Norge. Noe som har ført norsk ungdom inn i et uføre av skilsmisser, vegetarianisme, homoseksualitet, fotball, drikking, hasj, heroin og gjengifte. For disse synder burde hardrockerene straffes og det på den hardeste måten.

Det er minst 100 hardrockere i Norge alene som kun fortjener en straff og det er dødsstraff. Disse burde henges til skrekk og advarsel på de mange torg og streder i Norge. Dette vil ha en avskrekkende effekt på andre. Og ikke minst vil vi deretter slippe all denne grise gaulingen og harde kannibal jungel rytmene fra radioer og stereoanlegg.

Vi synes myndighetene i Norge burde gripe fatt i dette problemet og gi disse hardrockerene litt tau og en lyktestolpe slik at de kan henges der. Hardrockere fortjener kun dødsstraff i siviliserte land.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

 

Nytt fra Smyrna Menighet

Litt småplukk fra vår meget aktive menighet.

Det er med tungt hjerte at vi har eksludert Janne fra vår menighet etter hennes to alvorlige brudd med Gud.

Janne har dessverre latt seg forføre til å bli med i pastor Jan Aage Torp sine gudstjenester i hans Oslokirken. Da denne pastoren er gjengiftet, høver det seg ikke for medlemmer av Smyrna Menighet å delta i hans menighet. Man kan ikke tjene to guder samtidig og Janne har forstått at hun har handlet på en måte som er skadelig for både henne og oss. Hun er derfor eksludert fra Smyrna Menighet.

Det er beklagelig at slike ting skjer her i Smyrna Menighet. Men vi har ingen annet valg enn å være både rettferdig og hard. Skal landet gjenkristnes med oss som frelsens spydspiss, må vi holde streng disiplin i våre rekker.

Vi har blitt kontaktet av familien til en tidligere pastor hos oss. Det vil si den fembarnsfaren som i forrige måned ble dømt for internettsjikane i tingretten. Hans barn vil nå ha han innlagt i et mental asyl etter at hans helse har blitt betydelig forverret i de siste ukene. Vi og andre menigheter har selvsagt gitt dem vår støtte i deres vanskelige situasjon. Vi har ingen usagt med dem da også de er ofre for deres far sin mangeårige sjikane og terror mot andre uskyldige mennesker. Sjikane og terror han nå er dømt for.  Vi ber for hans familie.

Vår kraftige og livlige medlem Hildur brakk dessverre sitt venstre bein i forrige uke etter et noe uheldig sammenstøt med en bil i Nordengveien her i Oslo. Som fotgjenger og dertil en distre fotgjenger, kom Hildur verst ut i dette sammenstøtet. Hun er ved godt mot på sykehuset og misjonerer iherdig blandt leger og sykepleiere for sin frelser og Smyrna Menighet.

Vi har endelig fått bukt med den sneen som har sperret adkomsten til vår parkeringsplass og det er ikke lenger fare for at ens biler blir sittende fast i sneen, slapset og gjørma på parkeringsplassen. Vi regner med at vi får lagt ned ny asfalt der om noen ukers tid.

Vennligst noter at toalettet i kjeller etasjen nå er handicap og eldre toalett. De av oss som er mer bevegelige bes bruke toalettene i første etasje.

Gudstjenester som vanlig klokken 1900 på søndag. Vi takker for godt oppmøte så langt i år og ber om at dette fortsetter.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

 

Har Barnevernet en berettigelse ?

Det har blåst friskt rundt Barnevernet i det siste i norsk og utenlandsk media. Bakgrunnen er en sak i Nausa, en vakker liten bygd i Troms fylke. Der fratok Barnevernet barna fordi de foreldrene ga dem kjærlig rundjuling i Jesus navn. Mange mener derfor at Barnevernet burde legges ned.

Vi er enig i at foreldre har full rett til å gi sine barn kjærlig rundjuling i Jesus sitt navn da barn i den alderen ikke vet forskjell mellom ulike typer kjærlighet og tukt, to beslektede oppdragelser.

Det er vår mening at Barnevernet derfor burde forbys å innvolvere seg i kristne familier da helt klart ikke har den fjerneste anelse om god, kristelig oppdragelse. Den type oppdragelse som denne familien i Nausa, Troms ga dem.

Vi mener at Barnevernet og deres kompetanse burde settes til å løse vårt samfunn sitt store problem. Nemlig barn som vokser opp i et ateistisk hjem.

Det er klart at barn som vokser opp i slike hjem går gjennom ufattelige lidelser i sin barndom og det hver eneste dag. De får ikke vite om Jesus og de får ikke gå i ekte kristne menigheter som Smyrna Menighet. Dette er meget tragisk.

Det er vårt forslag at Barnevernet derfor i sin helhet fratar ateister sine barn, som lider ufattelige lidelser hos sine foreldre, og omplasserer de hos kristne familier.

I samme smekken løser vi også et stort problem hos kristne som da slipper å formere seg gjennom det som kristne hater mest av alt; det fysiske ekteskapelig samværet. Fysisk samvære med ektefellen er noe som ekte kristne ser på med stor avsky og forferdelse. Ekte kristne, mann og kvinne, vil helst være jomfruer i hele sitt liv, inkludert gjennom mange tiårs lange ekteskap. Jomfruelighet er et kristent ideal som man bør følge.

Her burde derfor Barnevernet hjelpe oss ekte kristne ved å omplassere uskyldige nyfødte barn fra et grusomt liv hos en ateistisk familie til en kristen familie. Det av den alder av to dager eller yngre.

Dermed vil kristne ektepar oppnå et godt liv i jomfruelighet samtidig som de kan oppdra barn som ellers ville ha lidd de ufattelige lidelser hos sine ateistisk biologiske foreldre.

På den måten vil også Norge bli ledet tilbake til Gud igjen og den sanne velsignelse under hand hånd og ledelse. Selvsagt med hjelp fra oss i Smyrna Menighet.

Javisst har Barnevernet en berettigelse. Men da som et redskap for Gud.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

 

 

 

Litt om gjengifte

Vi ser at gjengifte er nå akseptert blandt kristne. Dette er noe vi ser med stor uro på.

Gjengiftede menn og kvinner har begått en dødssynd. Og det har også de menigheter og kirkesamfunn som har godtatt dette. I Smyrna Menighet godtar vi derfor ikke medlemmer som er gift på nytt igjen. Vi er i det hele tatt skeptisk til ekteskap da ekteskap kan føre til skilsmisse og gjengifte. Vi advarer derfor veldig sterkt mot alle ekteskap som inngås der Gud selv ikke har gitt sitt klare samtykke til dette.

Med samtykke til ekteskap menes det f.eks et lynnedslag i nærmeste telefonboks, elektrisitets omformer, driftsbygning på en gård, hagesenter eller Rema butikk. Dette er klare signaler fra Gud at han godkjenner det foreslåtte ekteskapet. Og slike ekteskap varer livet ut.

Hvordan skal man forholde seg til gjengifte ? Det er veldig viktig at god og tydelig avstand vises til det paret. Det er selvsagt i mot Gud sin vilje at man inviterer gjengiftede personer, alene eller sammen, hjem til sitt hjem. Et godt kristelig hjem er et velsignet hjem som ikke skal forurenses av gjengiftede personer.

I det hele tatt er det en dårlig ide å befinne seg i samme rom som en gjengiftet person. Finner man ut at en gjengiftet person har uforvarende kommet inn i samme rom som deg, forlater man det rommet uten opphold. Det er best at man holder seg åndelig ren og ubesudlet.

Det sier seg selv at man aldri skal håndhilse med en gjengiftet person. Slik håndhilsing er meget dårlig mental, åndelig og fysisk hygiene. All kroppskontakt må unngås med denne type individer.

Det er best at man lar sine omgivelser få vite at man har en null-toleranse ovenfor gjengifte og gjengiftede personer. Dette slik at disse individene, de som har begått denne dødssynden, holder seg på respektfull avstand fra deg. Da slipper du selv å bli dratt ned i syndens fæle svovelpøl. Lev et rent liv. Et liv med Gud. Et liv i Smyrna Menighet.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet