Jan Aage Torp omfavner arven etter den kristne lederen Vidkun Quisling

Vi har med interesse notert oss at pastor Jan Aage Torp i de siste fem årene har samarbeidet med organisasjoner i det store utlandet som har forkastet den liberale demokrati modellen.

Jan Aage Torp ga den fascistiske og anti-semitiske organisasjonen Ordo Luris en pris for det han omtalte som et beundringsverdig arbeide. Et arbeide som blandt annet går ut på å avskaffe demokratiene over hele verden samt å innføre i media og skoler at Holocaust i deres hjemland Polen og i andre land aldri har funnet sted.

Dette er et arbeide som Jan Aage Torp stiller seg bak og han samarbeider med Ordo Luris.

Ordo Luris har tatt opp arbeidet som Vidkun Quisling brått ble avskåret fra å fullføre. Det er Jan Aage Torp og Ordo Luris sitt mål å fullføre det livsverket som Vidkun Quisling påbegynte.

Det er et interressant prosjekt som Jan Aage Torp nå er involvert i og vi regner med at det vil få bred støtte fra de som beundrer livsverket til Vidkun Quisling og hans agenda for familie og det norske folks ensart.

Vi har også notert oss at Jan Aage Torp også har gitt ut en pris og rost en amerikansk organisasjon som har de samme mål og meninger om det jødiske folk og samfunn som Ordo Luris har.

Norge går utvilsomt spennende tider i møte.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s