Synden inntar sjakkbrettet – De lesbiske setter opp sitt eget forbund

Intet er hellig for de lesbiske horder her i Norge.

Lesbene i lange bukser og i forakt for Gud har satt opp sin egen sjakk-klubb her i Oslo vestkant.

Denne klubben har som det aller meste av grusomheter sitt utspring på Blindern, Universitetet i Oslo. Det er en institusjon som utelukkende har brakt ulykke og nød til Norge og Oslo.

En institusjon som burde legges ned og dets brukere burde settes til hardt arbeide i norsk landbruk og fiske.

Oslo Lesbiske Sjakk Forening (OLSF) heter den nye grusomheten fra Blindern, Universitetet i Oslo.

Foreningen har blitt satt opp da de lesbiske i lengre tid har klaget over bord manerene til menn som spiller sjakk. Visstnok gjelder dette eksplosive utslipp av luft gjennom munn og akterender gjennom sjakk partier med lesbiske kvinner.

Noe annet kan vel ikke lesbiske kvinner møtt med menn forvente. Menn flest forakter kvinner i bukser og kvinner som lever med andre kvinner. I sin forakt slipper menn ut eksplosiv luft gjennom munn og akterende.

Vi i Smyrna Menighet liker sjakk og følger godt med i Norsk Sjakkforbund der et av våre medlemmer er medlem av styret.

Vi kunne godt tenke oss å slippe å spille sjakk med lesbiske kvinner som går i bukser og som har avvist Guds ordning. Men vi i Smyrna Menighet er meget tolerante ovenfor andre. Vi vil derfor ikke forlate det gode sjakkmiljøet i Oslo og Norge ved å sette opp en kristen sjakk forening.

Og vi er litt glade for at vi nå slipper å måtte spille sjakk mot lesber i bukser og traktorsko. De har en arrogant holdning ovenfor oss her i Smyrna Menighet og mener at de er oss overlegne. Så det gleder oss at de forlater Norsk Sjakkforbund og danner sin egen forening.

Men man kan ikke si at lesbiske sjakkspillere er spesielt tolerante og hyggelige. Det vil nok bli koseligere å spille sjakk uten å møte disse ved sjakkbrettet.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s