Oppvokst med Astrid Lindgrens satanisme – Nå er de lykkelig frelst !!

Stine og Møyfrid er to norske søstre som nå er lykkelig gift på hver sin kant med menn i Smyrna Menighet og har henholdsvis 8 og 9 barn hver.

Bildet over er fra et av deres lykkelige øyneblikk i deres barndom.

Stine og Møyfrid vokste opp i et hjem der faren var kontorsjef i Statoil og moren jobbet var advokat for Kværner.

Faren gikk i fotformsko om sommeren og i buggies sko om vinteren når han ikke jobbet. Begge to skotyper ble introdusert i Norge gjennom kultur-marxismen.

Familiens høytidsstund var Astrid Lindgrens mange satanistiske, anarkistiske TV serier som svensk TV, en kringkaster dominert av satanister og anarkister, ga ut på løpende bånd.

Gjennom disse mange TV seriene og filmene som ble vist på beste sendetid av NRK, hjalp Astrid Lindgren med avkristningen av Norge.

I Astrid Lindgrens mange bøker og dramatiseringer av disse, er det fullt anarki. Gud er død og det er likhet mellom mann og kvinne. Andre raser er like mye verdt som den hvite rase og man kan gjøre som man vil med livet sitt.

Dette er ren satanisme. Noe som hadde en dårlig innflytelse på både Stine og Møyfrid. Begge to har universitets utdannelse fra universitetet i Oslo.

Men Stine og Møyfrid er intelligente nok til å se at de hadde blitt ført bak lyset av Astrid Lindgren og hennes satanisme. De tok et oppgjør med henne.

Et stort øyeblikk i deres liv kom da de i sine foreldres hage slengte alle Astrid Lindgren sine VHS, DVD, kasetter og bøker opp i en gammel oljetønne og satte fyr på denne satanismen.

Med deres sjeler renset, gikk de ut og fikk seg hver sin ektemann og sa et stort Ja Takk til den ekte kristne lære og ble medlemmer av Smyrna Menighet i Oslo.

De to er nå lykkelige mødre, husmødre og tjenere av sine respektive menn slik Gud har pålagt alle kvinner å være.

Giften fra Astrid Lindgren er noe vi må fjerne fra det norske samfunn slik at våre kvinner kan bli satt fri fra denne satanismen. Slik Stine og Møyfrid nå lever i frihet og i Gud.

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

One thought on “Oppvokst med Astrid Lindgrens satanisme – Nå er de lykkelig frelst !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s