Krf har blitt reddet fra kommunistene – Vi ekte kristne tar over partiet

kristelig_folkeparti_logo.svg

 

Smyrna Menighet og andre ekte kristne har reddet Kristelig Folkeparti fra kommunistene og satanistene.

Etter den store splittelsen der satanist-kommunistene led nederlag, er partiet på kort sikt litt svekket. Men i det lange løpet er partiet veldig styrket da Gud igjen får spille en rolle i dette partiet.

På vegne av flere fylkespartiet er Smyrna Menighet med på å stille KrF lister til årets kommune og fylkesvalg. Et valg som blir et verdivalg.

Krf vil å våre kommuner stille til valg på flere av Smyrna Menighet sine grunnverdier. Disse grunnverdiene er bl.a at all kultur-marxistisk løgn-lære om at jorden er rund og at all darwinisme må fjernes fra skolene og bibliotekene.

En annen verdi som vi vil stille til valg på er ekte feminisme. Feminisme som fører kvinnen tilbake til hjemmene der de føder og pleier sine fjorten barn og der mannen er læreren i huset.

Krf i de kommuner der vi stiller lister for dem vil også gå til valg på at kvinner ikke har adgang til å parkere sine biler på offentlige parkeringsplasser da kvinner ikke har noen plass bak rattet.

Alle kommuner må også innstille på at offentlige bygninger ikke tillater adgang til kvinner som går i bukser da slike kvinner håner Gud og leder til spredning av mer lesbisisme.

Alt tyder på at vi ekte kristne vil stille KrF lister i over 30 kommuner og 2 fylker. Dette vil gi KrF og Gud et nytt håp om at de i 2021 kan komme til makten igjen i Norge slik at Gud igjen kan velsigne vårt dyrbare fedreland.

KrF sin vei går gjennom Smyrna Menighet og Gud.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s