Dataspill leder til bruk av mindreårige prostituerte

dataspill

Nok en gang har en dataspill skaper blitt fengslet på livstid etter å ha vært en mangeårig misbruker av prostituerte mindreårige.

I det fengselet for misbrukere av mindreårige prostituerte møter han alt som kan krype og gå av de som har laget dataspill i de siste 40 årene.

Det er fakta at bruk av mindreårige prostituerte er hele motivasjonen til de som lager dataspill. Som regel kjøp av tjenester fra mindreårige gutter som prostituerer seg er motivasjonen i denne bransjen.

Alle dataspill har også en satanisk misjon og er til for å gjøre barn og unge ulydige mot sine foreldre og mot Gud. Barn og unge som bruker dataspill går heller aldri i kirken og de vil lide en uhyggelig skjebne med tortur og evig smerte når de engang går fortapt og ender i helvete.

Det er derfor viktig at vi som foreldre og voksne leder våre barn og unge vekk fra dataspill og den evige fortapelsen i helvete. Vi voksne burde heller lede våre barn og ungdom til et liv i SS (Smyrna Stormen) der de i fine uniformer og med en fast vilje og en enda fastere hånd kan rettlede homofile, fotballspillere, lesber, kultur-marxister og ateister til et liv for Gud.

SS har et fint miljø for norsk ungdom og barn. Her lærer de ekte verdier. Dataspill bare fører disse til evig fortapelse.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s