Det multikulturelle eksperimentet har slått feil – Send alle samene hjem igjen.

kartnorge.jpg

Det er nå helt klart at det multikulturelle eksperimentet, et eksperiment som startet på begynnelsen av 1970 tallet, har slått helt feil.

Det er derfor vi nå må sende alle samene, dvs det folkeslaget som i tidligere tider kun befolket Nord-Norge fra Tosen – Majavatn – Børgefjell linjen, hjem igjen.

Denne meget skadelige innvandringen av samene fra Finnmarksvidda ved Tosen og Majavatn har ført til ubotelig skade på norsk kultur. Norsk helsetilbud har blitt sterkt forringet da disse samene har brakt skjørbukk, kikkhoste, lakselus, ADHD, reinsdyr-influensa og flåttbitt inn i det norske helsevesen. Sykdommer som var helt ukjent i det norske helsevesenet syd for Rørvik før de syd-norske fylker ble innvadert av samer.

Kvaliteten på skoler og universiteter har også blitt sterkt forringet av denne invasjonen. Det samme gjelder norsk kultur som har blitt tilgriset og forringet av samiske “underholdning” og “kultur” som Sami Ædnan, Jahn Teigen, Ann Kath Vestlie, Jon Michelet, Kirsti Sparboe, Skrøner fra Rorbua, Joikakaker, Ante, Labbetuss, Oluf i Raillkattlia, Pussycats, Dumme Borghild og annet samisk “underholdning” som multi-kulturalister og quislinger i NRK og TV2 har prakket på oss i deres kultur-marxistiske kampanje mot alt som er kristelig trygt og godt her i Norge.

Det norske forsvaret har også blitt uthulet og ødelagt av dette multi-kulturelle eksperimentet da samene har krevet at store deler av de norske stridsvogner, kanoner og bombefly blir brukt til å beskyte og napalm-bombe røyskatt, ørn, mink, rev, jerv, bjørn og ulv. Det til forsvar av deres reinsdyrflokker.

Resultatet er Oslo Øst som ikke ser ut i sin slum og moralske forfall (sier våre sikre kilder. Vi har selvsagt aldri satt våre bein der da vi er kristne respektable mennesker). Vi har lest i avisene og sett på TV at samene er ansvarlige for de mest forferdelige ting der og i andre byer i syd-norge. Basj, hip hop, unaturlig sex, bannskap, alkohol, marihuanne, rap, black metal, en forringelse av det norske språk og annet styggedom som bare har ødelagt Norge og vår kultur.

Det er derfor dette multi-kulturelle eksperimentet har slått feil.

Send derfor samene hjem igjen. La dem få styre rundt med sin torsk og sine reinsdyr. Det er det eneste de klarer og de gjør en god jobb der.

Bruk de mange busser og tog i Norge. Samle opp samene i dem og kjør dem opp E6 til Majavatn. Gi dem 5000 kroner hver og lemp dem av der. Sett gjerne opp en transitt leir i et par uker. Men få dem for fedrelandet og norsk kultur sin skyld vekk fra vår kultur og hjem igjen til der de kommer fra.

Deretter kan vi ta et oppgjør med de kultur-marxister som tillot og har alltid støttet dette feilslåtte multi-kulturelle experimentet med samene. Et landssviker oppgjør med andre ord.

Vi ser frem til den dagen da norsk kultur blir rank og ren igjen. En kristen kultur etter de prinsipper satt ned av den ufeilbarlige Bibelen og Smyrna Menighet.

 

Arne Ulf Breen for Smyrna Menighet

 

 

Advertisements

One thought on “Det multikulturelle eksperimentet har slått feil – Send alle samene hjem igjen.

  1. Nok et opvækkelig Hyrdebrev til det velærværdige, høj- og vellærde Kristenfolk, fra Eders Gaasefiærpend, hr Breen. Kunde De også nevne de uhyrlige hendelser i Gudvangen Vikingdal, ville det vært ennu bedre. Der har man vovet å sette opp igjen de norrøne guder som avgudsbilder. Tvert om burde disse såkalte gudebilder hugges ned nok engang, slik det gik for seg hos Dale-Gudbrand i det Herrens Aar 1021. Dessuden anbefales det sterkt å lese “Beskrivelse over Finmarkens Lapper”, for de Kristne som ennu ikke har lest den. Kan leses her; http://www.altabibliotek.net/finnmark/Leem/Beskrivelse.php?kap=2 “Paa mine Visitatz-Reyser i Nordland og Finmarken har jeg ofte merket, at i sær Finmarkens Finner, saavel Fieldfinner som Søefinner, ey gjerne see, at man kalder dem Lapper, besynderlig, naar de, formedelst Forstand og dydig Opførsel eller Formue, har noget forud for den almindelige Hob, endskiønt det er unegteligt, at de ere eet Folkeslag med de Russiske og Svenske Lapper. ” I dette Verket får en bekreftet Samenes uslukkelige interesse for trolldom. Uten tvil har de fortsatt sjamantrommer (runebommer) og andre trolldomshjelpemidler gjemt bak annenhver snøskavl, og flust av hekser og kiønnsreverserte småbarn, barn og voksne. Som jo er en meget alvorlig Sak.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s