Har endelig Kjell Andersen i Søkelys innrømmet at han er homofil ?

Leser man Kjell Andersen sine poster og saker i Søkelys slår det en hvor angstbiterisk Kjell er ovenfor alle homofile menn. Og det på et personlig plan.

Leser man Søkelys og Kjell sine innlegg om menn som det kan tenkes at er homofile, kan det virke på hans vinklinger av disse sakene at han kan tenkes å virkelig misunne de som står frem som homo-seksuelle og lever dette livet. Det kan virke slik.

Noen av hans samarbeidspartnere har også tolket det slik at det kan tenkes at han er homofil.

Det er godt kjent at de som har talt mest mot homfile i virkeligheten er homofile selv. Kjell Andersen har talt lenge i mot homofile med et hat som kan tyde på litt av hvert.

Selvsagt er vi i Smyrna Menighet tro mot det 8. bud og vitner selvsagt ikke falsk om andre. Men vi noterer oss at mye i Søkelys og i Kjell Andersen sitt internett liv tyder på litt av hvert. I vår menighet tenker vi litt av hvert. Det er tanker vi tenker som vi tenker.

Arne Breen for Smyrna Menighet

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s